Despre proiect

„Dacă însă străjerul a văzut sabia venind şi nu a sunat din trâmbiţă şi poporul n-a fost vestit şi va veni sabia şi va ridica viaţa cuiva, acela a fost răpit pentru păcatele lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna străjerului.” (Iesechiel 33:6)

„Cultura Vieţii” este un blog independent care promovează valorile vieții umane și ale familiei dintr-o perspectivă tradiționalist-conservatoare. Printre subiectele abordate: avort, contracepție, bioetică, eutanasie, sinucidere asistată, asistarea procreației, fertilizare in vitro, transplant de organe, handicap, clonare, inginerie genetică, terapie cu celule stem, sexualitate, familie, căsătorie, științe juridice, religie, cultură și educație etc.

Expresia „cultura vieţii” reflectă o concepţie filosofică în conformitate cu care viaţa, în toate stadiile sale de la concepţie şi până la moarte, este sacră şi inviolabilă. „Cultura vieţii” este principial opusă tuturor practicilor care distrug viața, plecând de la avort și încheind cu pedeapsa capitală și războiul de agresiune. Mai multe aici.

Premisa centrală de la care pleacă acest proiect este convingerea că există o ordine morală transcendentă, neschimbabilă, independentă de autoritatea politică vremelnică, și că respectul pentru viața umană și instituția familiei, în sensul pe care acești termeni îl au în tradiția iudeo-creștină, este fundamental pentru o societate sănătoasă. CulturaVieții.ro își asumă rolul unui soldat în tranșeea „războiului cultural” pe care secularismul relativist îl duce contra acestor valori.

În activitatea sa, CulturaVietii.ro pune accent pe valoare și pe refuzul compromisului, contribuind astfel la informarea onestă a publicului în legătură cu acest conflict major al vremurilor de azi.