Demografie și controlul populației

Demografie, spor natural, natalitate, fertilitate, mortalitate, nupțialitate, divorțialitate, indicatori demografici