UPDATE „În 2014, EU votez pentru Familie!” Candidații pentru „europarlamentare”, la examenul valorilor

2008
[box type=”shadow”]

ACTUALIZARE 23 mai: S-a încheiat colectarea rezultatelor chestionarului. Au aderat în totalitate la cele 6 principii pentru familie următorii candidați: Peter Costea, Iulian Capsali (independenți), Aurelian Pavelescu (PNȚ-CD), Corneliu Berari, Andrei Rosetti, Ștefan Bârgăoanu și Ion Stan (Noua Republică), Florin Brabete (Partidul Verde). Cu amendamente, a aderat și candidata independentă Corina Ungureanu. Detalii aici.

[/box]

ÎN 2014, EU VOTEZ PENTRU FAMILIE!

COMUNICAT DE PRESĂ

Banner-alegeri-2014-1

București, 28 aprilie – Sub sloganul „În 2014, EU votez pentru Familie!”, Coaliția pentru Familie și Constituție, o alianță informală de organizații non-guvernamentale care are ca scop protejarea familiei și a valorilor sale, a remis tuturor partidelor și candidaților independenți la alegerile pentru Parlamentul European un „chestionar al valorilor”. Chestionarul cuprinde 6 enunțuri de principii a căror aplicare se află în sfera de competențe a Uniunii Europene și care constituie adesea subiect de dezbatere în instituțiile europene.

Candidații sunt invitați să adere la principii sau să-și nuanțeze poziția față de acestea. Răspunsurile primite vor fi afișate pe pagina web www.CoalitiapentruFamilie.ro și făcute publice printr-o campanie de informare ce va preceda alegerile din 25 mai.

Cele 6 enunțuri se referă la: protejarea căsătoriei și a familiei naturale ca temelie a societății; dreptul copilului la o familie; sprijinirea vocației parentale și prioritatea drepturilor părinților în raport cu Statul; respectarea demnității tuturor ființelor umane; dreptul statelor membre la a-și decide singure politicile familiale.

„Pentru a avea rezultate politice mulţumitoare, un om politic trebuie să plece de la un set de convingeri pe care să le asume public şi în mod constant. Iată de ce, înainte de a fi ales/aleasă, suntem interesaţi să ştim nemijlocit cui încredinţăm mandatul nostru pentru următorii cinci ani”, se arată în scrisoarea de motivație care însoțește chestionarul. Reprezentanții Coaliției pentru Familie îi invită pe toți candidații să interpreteze întrebările „ca pe o invitaţie de a se poziţiona faţă de realitatea de dincolo de platourile de televiziune.”

Chestionarul mai verifică disponibilitatea candidatului de a sprijini aplicarea în practică a Inițiativei Cetățenești „Unul dintre Noi”, la care au aderat aproape 2 milioane de europeni, inclusiv circa 140.000 de români și care solicită oprirea finanțării din bugetul unional a practicilor care au în vedere distrugerea deliberată a vieții umane, precum cercetarea pe embrionul uman sau avortul.

Vă recomandăm
[adrotate group="2"]

Candidații sunt invitați și să-și declare eventuala dorință de a adera la un intergrup parlamentar care să lucreze pentru protejarea valorilor familiei.

Deși puțin obișnuite pentru România, astfel de inițiative civice sunt o prezență constantă în campaniile electorale din Europa Occidentală, unde diferite grupuri ale societății civile provoacă la dialog și poziționare politicienii și partidele, oferindu-și susținerea sau, dimpotrivă, declarându-și dezacordul față de convingerile politice ale candidaților.

Coaliția pentru Familie și Constituție are în componență zeci de asociații și fundații din România care își reunesc eforturile pentru protejarea familiei ca instituție fundamentală a societății și civilizației românești și europene.


CHESTIONARUL destinat candidaților

Descarcă în format pdf sau  Descarcă în format doc

ENUNȚUL 1 – CĂSĂTORIA ȘI FAMILIA.
Căsătoria are la bază egalitatea în drepturi, diferența, complementaritatea și interdependența dintre bărbat și femeie. Familia întemeiată pe căsătorie este temelia societății, căminul optim pentru nașterea și creșterea copiilor și trebuie să beneficieze de protecție și de susținere.

ENUNȚUL 2 – DREPTUL COPILULUI LA O FAMILIE.
Întrucât toți copiii se nasc dintr-un bărbat și dintr-o femeie, este în interesul superior al copilului să fie crescut de mama sa și de tatăl său; ori, acolo unde acest lucru nu este posibil, de o mamă și de un tată adoptivi. Nimeni nu poate priva deliberat copilul de acest drept. Copilul nu poate face obiectul niciunui contract (ex. surogația), nici înainte și nici după concepția sa.

ENUNȚUL 3 – DREPTURI PARENTALE.
Părinții au dreptul fundamental de a fi primii și cei mai importanți educatori ai copiilor lor. În exercitarea vocației parentale, tatăl și mama au prioritate față de stat și de orice altă formă de autoritate exterioară familiei.

ENUNȚUL 4 – DEMNITATE UMANĂ ȘI PERSONALITATE.
Fiecare ființă umană, de la concepție și până la moartea naturală, este purtătoare inerentă a unor atribute de neșters și inalienabile, precum demnitatea umană și dreptul la viață, fiind de aceea o persoană prin natura sa, iar nu prin voinţa sa ori a celorlalţi.

ENUNȚUL 5 – SPRIJIN PENTRU INIȚIATIVA CETĂȚENEASCĂ „UNUL DINTRE NOI”
Uniunea Europeană trebuie să stopeze finanțarea din bugetul său a acelor practici care au în vedere distrugerea deliberată a vieții umane, precum cercetarea pe celule stem embrionare sau avortul, precum și a organizațiilor care promovează aceste practici în afara UE.

ENUNȚUL 6 – SUBSIDIARITATE ȘI SUVERANITATE
În virtutea principiului subsidiarității, fiecare dintre Statele membre are libertatea de a decide, fără intervenții și presiuni din partea Uniunii Europene, propriile politici familiale și educaționale, conforme cu realitățile sociale și cu identitatea sa culturală, istorică și religioasă.

ACORD DE ADERARE LA INTERGRUP
Dacă sunt ales, sunt de acord să fac parte dintr-un intergrup al Parlamentului European care să promoveze aceste principii și să monitorizeze aplicarea lor.


Ajută la promovarea fundamentelor morale ale societății.


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here