Deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului și diluarea progresivă a noțiunii de viață de familie

1597

Grégor Puppinck, directorul Centrului European pentru Lege și Justiție de la Strasbourg a publicat în revista franceză Revue Lamy Droit Civil din ianuarie 2014, sub titlul „L’affaire Vallianatos et autres c/ Grèce et la dilution progressive de la notion de vie familiale” o analiză asupra deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Vallianatos contra Grecia.

Prin decizia emisă în 7 noiembrie 2013 în cauza Vallianatos și alții contra Grecia (nr. 29381/09 și 32684/09), CEDO a considerat discriminatoriu faptul că abilitatea de a intra într-o „uniune civilă” este rezervată prin legea din Grecia doar cuplurilor heterosexuale. În același timp, Curtea nu a impus statelor obligația de a legifera aceste uniuni civile, ci doar a stabilit că, dacă uniunile civile sunt legiferate, ele trebuie să fie accesibile nediscriminatoriu pentru ambele tipuri de cupluri, hetero- și homosexuale (interzice diferența de tratament pe bază de orientare sexuală). De asemenea, Curtea continuă să facă distincția între uniunile civile și căsătorie, care poate rămâne rezervată doar cuplurilor heterosexuale, așa cum am precizat în analiza recentei decizii din cauza Hämäläinen c. Finlanda.

Această decizie, ca și altele luate în ultima perioadă (precum X contra Austria, despre care am scris și noi) ridică întrebarea care mai este, în viziunea Curții Europene a Drepturilor Omului, înțelesul noțiunii de „viață de familie”.

Analiza lui G. Puppinck este disponibilă în versiunea engleză aici.


Ajută la promovarea fundamentelor morale ale societății.


Jurist francez, doctor în drept cu o disertație pe legea medicală și bioetică. Director al Centrului European pentru Lege și Justiție, cu sediul la Strasbourg. Expert în mai multe comitete ale Consiliului Europei. Din 2003 până în 2009 a predat drepturile omului, dreptul internațional și dreptul constituțional la Facultatea de Drept a Universității din Haute-Alsace (Franța). Articole traduse de Bogdan Stanciu cu permisiunea autorului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here