„Un apel urgent către națiunile lumii”. Declaraţia finală a Forumului Internaţional „Familia Numeroasă şi viitorul Umanităţii”, Moscova, 10-11 septembrie 2014

2623

APEL urgent către naţiunile lumii

Către toţi oamenii de bine de pretutindeni
Către toţi liderii religioşi
Către liderii de opinie
Către liderii din diverse arii profesionale
Către organizaţiile de femei şi tineret
Către Adunarea Generală ONU
Către şefii de stat şi de organisme legislative
Către mass media

Noi, participanţii la Forumul Internaţional «Familii numeroase şi viitorul umanităţii», organizat la Moscova în 10-11 septembrie 2014, ne exprimăm profunda îngrijorare, deoarece anumite ţări promovează cu tenacitate politici şi o campanie de propagandă fără precedent care în final vor duce la distrugerea Familiei Naturale – o instituţie care într-o societate civilizată constituie fundamentul pentru ordinea, prosperitatea şi pacea socială a unui stat.

Supravieţuirea umanităţii se bazează pe sistemul familiei şi al legăturilor de rudenie care se formează prin căsătoria dintre un bărbat şi o femeie şi copiii care li se nasc. Acesta este unicul element capabil să asigure reproducerea, stabilitatea şi continuitatea civilizaţiei umane. Toate celelalte tipuri de relaţii sexuale sau alianţe de intenţie care exclud naşterea de copii sunt lipsite de sens, pentru că sunt golite de însăşi noţiunea stabilită prin definiţie pentru familie. Niciun interes economic sau politic nu poate servi drept pretext pentru a înlocui cu un surogat conceptul de familie care a trecut testul istoriei.

Cu regret declarăm că politica sistematică urmată de elitele conducătoare din ţările dezvoltate ale lumii pentru a impune „teoria societăţii post-moderne” – în esenţă, o „societate a consumerismului fără limite”, o politică de creare a unei societăţi a indivizilor total nepreocupaţi de viitor, care se concentrează exclusiv pe satisfacerea propriilor dorinţe egoiste de moment. În realitate, o astfel de societate este în ultimă instanţă destinată să distrugă credinţa în Dumnezeu, precum şi încrederea în bine. Aceste politici post-moderne axate pe averea materială distrug umanitatea din făptura umană (aşa cum a fost ea creată de Dumnezeu) şi năruiesc dimensiunea spirituală a omului – trăsături care îl disting pe acesta în sânul Naturii Vii.

Facem apel la toţi oamenii care recunosc semnificaţia şi valoarea Familiei Naturale în menţinerea civilizaţiei umane:

  • Să stea uniţi în faţa ameninţării pe care o reprezintă totala dezumanizare a societăţii, să instituie o barieră în calea interferenţei ideologice în viaţa particulară a oamenilor, care are loc cu sprijinul statului, în încercarea de a impune majorităţii stilurile de viaţă şi preferinţele sexuale ale unei minorităţi;
  • Să se străduiască să propună iniţiative legislative în legile fundamentale şi constitutive ale tuturor ţărilor, prin care să se definească în mod clar relaţiile în mod natural predeterminate din cadrul familiei şi relaţiile dintre bărbat şi femeie, copiii acestora şi rudele lor;
  • Să pledeze pentru şi să sprijine Familia Naturală ca unica sursă de supravieţuire a civilizaţiei şi a Omenirii;
  • Să se folosească de toate ocaziile oferite de zilele internaţionale tematice (Ziua Copilului, Ziua Familiei etc.) ale căror sloganuri trimit la valorile tradiţionale, cu scopul de a-şi demonstra dezacordul şi dizidenţa faţă de tendinţele distructive sprijinite de stat în viaţa de familie şi viaţa sexuală – mai ales cea a tinerilor – şi să consolideze înţelesul Familiei Naturale ca temelie a vieţii umane la nivel individual, societal, la nivel de stat şi de civilizaţie;
  • Să se opună utilizării cinice a femeilor pe post de mame-surogat, în interesul legăturilor şi alianţelor între persoane de acelaşi sex;
  • Să susţină interesul copiilor şi să lucreze pentru adoptarea de legi care interzic sub orice formă propaganda despre relaţiile homosexuale în rândul copiilor şi tinerilor;
  • Să iniţieze şi să sprijine cercetări ştiinţifice pentru studierea condiţiilor şi a perspectivelor de dezvoltare a Familiei Naturale, precum şi dezvoltarea efectelor negative la nivel psihologic şi social al creşterii de copii în familii formate din persoane de acelaşi sex;
  • Să sprijine eforturile publice de asigurare a integrităţii vieţii umane din momentul conceperii sale şi până la moartea naturală, să protejeze copiii de influenţele care le afectează individualitatea şi să susţină dreptul părinţilor – atât al tatălui, cât şi al mamei – de a-şi creşte copiii;
  • Să ceară iniţiative şi directive din partea guvernelor şi şefilor de stat pentru a asigura protecţia Familiei Naturale, a copilăriei şi maternităţii atât în politica internă, cât şi în cea externă.

Facem un apel urgent la Adunarea Generală ONU, la Secretarul General ONU şi la Comisarul Suprem al ONU pentru Drepturile Omului ca, în formularea programelor Naţiunilor Unite, să respecte, în litera şi spiritul lui, Articolul 16 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care subliniază înţelegerea Familiei Umane ca singura noţiune posibilă şi acceptabilă pentru civilizaţia umană şi să proclame în viitorul apropiat un An Special sau un Program în sprijinul Familiei Naturale.

Îi invităm pe toţi cei care sunt de acord cu acest Apel să se alăture lui, de dragul supravieţuirii vieţii şi civilizaţiei pe Pământ. (traducere de StiripentruViata.ro


Ajută la promovarea fundamentelor morale ale societății.


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here