CARTE Gabriele Kuby – „Etatizarea educaţiei. Pe calea către noul om gender”

2053

Gabriele Kuby – Etatizarea educaţiei. Pe calea către noul om gender

ISBN 978-606-578-168-9

Editura Sapientia, Iaşi 2014, 60 pagini

gabriele-kuby-etatizarea-educatiei-noul-om-genderPrin cartea Etatizarea educaţiei. Pe calea către noul om gender, Gabriele Kuby doreşte să ne pună în faţă, pentru a le cunoaşte şi pentru a reacţiona, strategiile şi scopurile urmărite de cea mai nouă ideologie, cunoscută sub numele de gender. Aderând la acest curent “gender”, omul îşi contrazice natura. “El nu mai e decât spirit şi voinţă. Manipularea naturii, pe care o resimţim şi în mediul nostru înconjurător, devine aici o decizie fundamentală a oamenilor, raportaţi la ei înşişi” a spus Papa Benedict al XVI-lea, în predica din 21 decembrie 2012, având ca titlu: “Nu ideologiei Gender – e în joc înţelegerea a ceea ce înseamnă cu adevărat a fi om”. Etatizarea educaţiei. Pe calea către noul om gender, scrisă de Gabriele Kuby tratează succint teme ca “Bucuria părintească”, “Familia este viitor”, “Familia: copilul vitreg al mass-media”, “Familia: copilul vitreg al statului”, “Ce obiective educaţionale are statul”, “Homosexualitatea în învăţământ” etc.

Deoarece etatizarea educaţia este în zilele noastre, mai mult decât oricând, subiectul unor interese meschine, care nu au în vedere decât un “bine” aparent, şi care nu ţine cont de afectele şi relaţia familială, se impune o atitudine de familiaritate şi sensibilitate mai profundă. Etatizarea educaţiei, ca sistem menit să orienteze într-o anumită direcţie, funcţionează astăzi în afara relaţiei fireşti pe care ar trebui să o aibă, nefiind raportată la aşteptările beneficiarilor săi.

Copiii, beneficiarii educaţiei, abundă de pofta de viaţă şi creativitate atunci când primesc ceea ce au nevoie. Dumnezeu a creat omul pentru a lua parte la comuniunea iubirii sale care este manifestată în om, templul Duhului Sfânt şi capodopera creaţiei sale. Scrie Kuby: “El a creat omul după chipul său ca bărbat şi femeie, pentru că i-a desemnat pentru iubire. Rebeliunea împotriva lui Dumnezeu nu poate fi mai radicală, mai dementă, decât atunci când omul neagă că este bărbat şi femeie. Nu îi asaltează pe cei care vor să fie ca Dumnezeu, prin faptul că vor să creeze omul după imaginea lor, întrebarea înfricoşătoare: şi dacă totuşi ar exista Dumnezeu? Au greşit toţi acei care l-au glorificat pe Dumnezeu în artă, în opere de caritate, milioanele care au murit pentru el?”

Acesta este şi motivul pentru care autoarea propune cititorilor această carte. “Creştinii trăiesc cu credinţa în victoria lui Cristos. Pentru ei sarcina constă în a rămâne fideli şi atunci când fidelitatea devine periculoasă: Isus prezice: «Din cauza înmulţirii fărădelegii, dragostea multora se va răci. Însă cine va rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit» (Mt 24,12-13)”. (prezentare de Ştefan Tamaş)


Ajută la promovarea fundamentelor morale ale societății.