Recenzie de carte: Beatrice Ioan, Vasile Astărăstoaie – Dileme etice la finalul vieţii

1282

Beatrice Ioan, Vasile Astărăstoaie (Editori), Dileme etice la finalul vieţii, Ed. Polirom, Iaşi, 2013

Acest volum cuprinde materiale pregătite de un grup de cercetători post-doctorali, din cadrul proiectului finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20013, sub coordonarea Universităţii de Medi- cină şi Farmacie Gr. T. Popa din Iaşi, prin Beatrice Ioan şi Vasile Astărăstoae.

Volumul cuprinde teme care tratează teme bioetice la finalul vieţii. Astfel prima parte prezintă diverse perspective filosofice şi religioase asupra morţii, încercări de definire a fenomenului morţii şi conceptul de moarte cerebrală.

Partea a doua arată complexitatea problemelor etice şi medicale privind finalul vieţii, fiind reliefate aspecte care se interpun între eficienţa actului terapeutic şi trăirile personale ale acestor pacienţi, cum ar fi: tratamente inutile la finalul vieţii, tematica îngrijirilor palia- tive şi adaptarea psihologică la finalul vieţii.

Decizii privind tratamentele medicale în stările terminale şi aşa numita directivă în avans, cu toate particularită- ţile specifice, sunt prezentate, pe larg, în partea a treia. Partea a patra ne expune complexitatea temei transplantelor de organe, cu aspecte juridice şi etice care se prezintă în faţa acestor probleme, factorii psihologici ai consimţământului de donare de organe după deces, percepţiile şi credinţele cu privire la donarea şi la transplantul de organe, donarea de organe post-mortem, cu reprezentările mediatice şi promovarea prin campanii publice şi aspecte privind calitatea vieţii a pacienţilor care suferă de insuficienţă renală cronică.

În afara celor doi coordonatori menţionaţi, ceilalţi autori sunt: Lacrima Rodica Boilă, avocată şi cadru didactic la Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş, Departamentul de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Silvia Dumitraş, medic primar la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sfânta Maria din Iaşi, Mariana Enache, medic specialist epidemiolog, Iaşi, Cristina Gavriluţă, cadru didactic al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social/ Politice a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Rodica Gramma, cadru didactic la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Chişinău, Andrei Holman şi Adina Karner-Huţuleac, cadru didactice al Facultăţii de Psihologie a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Ştefana Moisă, medic specialist în Pediatrie la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sfânta Maria din Iaşi, Andrada Pârvu, cadru didactic al Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Na- poca, Vladimir Poroch, medic specialist la Clinica de Urgenţe Chirurgicale a Spitalului Clinic de Urgenţe Sf. Ioan din Iaşi, Gabriel Roman, preot şi doctor în teologie şi Irina Streba, medic primar legist la Institutul de Medicină legală din Iaşi.


Ajută la promovarea fundamentelor morale ale societății.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here