CURS Logos și Nomos sau raportul dintre religie și statul de drept

858

Academia Privată vă invită la cursul

Logos și Nomos sau raportul dintre religie și statul de drept

La început a fost Cuvântul. Dar apoi s-a născut Norma. Legea lui Dumnezeu și legile oamenilor au început în congruență. Primind poruncile și întreaga lege (Tora), creația și-a manifestat „chipul și asemănarea” față de Creator inclusiv prin capacitatea de a legifera. Dar poate că una dintre consecințele păcatului originar este și coerciția cu care fiecare societate își subjugă membrii. Obligația („vinculum juris”) împrumută, astfel, dihotomia ființei umane: raportarea deopotrivă la Dumnezeu și la Cezar. Și pentru ca scindarea să fie cu atât mai evidentă, aflăm că „Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui”. Care este, prin urmare, raportul dintre religie și statul de drept? A înfrânt creștinismul opoziția statală ce s-a manifestat încă de la nașterea noii religii milenare? La ce (Cine) ne raportăm în prezent, individual și ca societate: Nomos sau Logos?

Iată doar câteva dintre întrebările care își caută răspunsurile pe parcursul întâlnirii noastre.

1. Interferența laic-ecleziastic în perioada de început a creștinismului

Paradigme nou-testamentare (cu titlu exemplificativ):

 • Recensământul care a determinat nașterea Mântuitorului în Betleem
 • „Dați Cezarului cele ce sunt ale Cezarului și lui Dumnezeu, cele ce sunt ale lui Dumnezeu”
 • Procesul lui Iisus – contextualizare din perspectiva juridică
 • Faptele Apostolilor și „încadrările juridice”

2. Principale repere istorice ale confluenței laic-ecleziastic

 • Începuturile creștinismului
 • Evul Mediu
 • Renașterea
 • Iluminismul
 • Revoluția industrială
 • Epoca modernă

3. Statul, Biserica și credința religioasă în contemporaneitate

 • Distincția instituțională („Statul Român” și „B.O.R.”)
 • Distincția personală („Autoritățile” și „Credința”)
 • Dobândirea prin naștere a cetățeniei și a religiei; liberul arbitru privind deciziile din maturitate
 • Apatrizi și atei
 • Identitatea fluctuantă a „Cezarului contemporan” raportată la veșnicia lui Dumnezeu
 • Drepturile Statului – cerințe legitime și cerințe abuzive
 • Obligațiile Statului – legitimitate și coerciție
 • Drepturi și obligații în raportul om-Dumnezeu
 • Umanitatea – se pot distinge nu doar obligații față de Creator, ci și drepturi?
 • Divinitatea – se pot distinge nu doar drepturi față de creație, ci și obligații?

Cursul poate fi urmărit și online pe youtube (cu link privat ce se transmite înainte de începerea cursului). Pe parcursul cursului i se pot adresa întrebări lectorului prin intermediul chat-ului dedicat.

Vă recomandăm
[adrotate group="2"]

Alte detalii și înscrieri


Ajută la promovarea fundamentelor morale ale societății.


Think-tank dedicat studierii şi promovării paradigmei praxeologice, care se împleteşte în mod firesc cu etica proprietăţii private, sugerând un aranjament social care s-ar putea numi „liberalismul coerent”. Institutul urmărește elucidarea conexiunilor economiei cu alte domenii ale cunoaşterii, căutând mai ales afinităţile cu dreptul şi teologia, în tradiţia liberalismului clasic şi în cea patristică ortodoxă, toate având în comun persoana şi dialogul interpersonal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here