Desfrînarea sexuală: aspectul ştiinţific al problemei prin prisma geneticii cuantice

88460
Fecioria, castitatea, curăţia şi fidelitatea conjugală constituie baza genetică a fericirii şi bunăstării familiale, transmise din generaţie în generaţie. Aceste criterii asigură nu doar trăinicia familiei, dar şi a naţiunii şi statului.

Traducere şi adaptare după  „Уроки трезвости” (Lecţii de trezvie) de preot Alexei Moroz şi Vladimir Ţîgancov) de Tatiana Doibai, profesoară, grad didactic superior

Este firesc faptul că doi tineri, căsătorindu-se şi dorindu-şi copii, visează la urmaşi sănătoşi. Dar nu toţi cunosc cum influenţează asupra sănătăţii urmaşilor şi eredităţii generaţiilor viitoare curăţia şi castitatea celor doi. Recent, s-au făcut publice materialele ştiinţifice despre un fenomen neobișnuit, numit „telegonie”.

Cunoştinţele şi datele despre telegonie s-au bazat în trecut mai mult pe observaţii practice, decât pe cercetări teoretice, dar în ultimul timp, au apărut noi abordări ştiinţifico-teoretice ale acestui fenomen: genetica ondulatorie (dr. în ştiinţe medicale V. Barbaş) şi biochimia (S. Pruziner). Strămoşii noştri cunoşteau intuitiv acest lucru şi de aceea preţuiau foarte mult fecioria celor ce se căsătoreau. S-a adeverit că nu este de ignorat faptul că o femeie a avut relaţii intime până la căsătorie şi naştere. La fel, nu e de neglijat atunci când un bărbat a avut partenere sexuale până la căsătorie şi conceperea copilului. Fenomenul telegoniei elucidează aceste realităţi.

Termenul de telegonie vine de la latinescul tele (îndepărtat, la distanţă) şi gonos (neam, naştere) sau gono (sămânţă, glande sexuale, hormoni). Astfel, telegonia înseamnă literalmente „hormoni sexuali îndepărtaţi” sau, bazându-ne pe cercetările geneticii cuantice, „influenţa hormonilor sexuali asupra generaţiilor viitoare”. S-a adeverit că informaţia genetică, ereditară se transmite nu doar prin intermediul genelor (purtători materiali), dar şi prin câmpurile informaţionale ale genelor, şi chiar mai mult decât în primul caz. Dacă omul a avut relaţii intime, atunci datele cuantice despre partenerii săi sexuali sunt prezente tot timpul în organismul său, în sistemul său informaţional şi pot influenţa generaţiile viitoare prin transmiterea diverselor informaţii genetice către acestea. Anume din cauza acestui fenomen (al telegoniei), o fată decăzută, desfrânată era considerată stricată, nedemnă de căsătorie, ea nu putea asigura urmaşi genetic curaţi (ai unui bărbat).

De aici obiceiul dur, din punctul de vedere al moralei sexuale contemporane, de a unge cu păcură poarta fetei care a greşit, care s-a „poticnit”. Acesta era un semn că fata este stricată, nefiind bună pentru căsătorie, pentru perpetuarea neamului cu care ar fi dorit să se unească. (De ce toate restricţiile sunt axate mai mult la femeie? Cred ca explicaţia poate fi destul de simplă: bărbatul dă, seamănă, iar femeia primeşte, încolţeşte sămânţa şi probabil este predispusă mai mult la păstrarea informaţiei genetice).

Contemporanul lui Ch. Darwin, biologul francez profesor Felix Le Dantec a descris diferite situaţii legate de fenomenul telegoniei în lucrarea „Individul, evoluţia, ereditatea şi neodarwiniştii”.

Este elocvent exemplul despre încrucişarea calului cu zebra. Aproximativ cu 150 de ani în urmă, crescătorii de cai care se ocupau de obţinerea noilor rase, pentru a îmbunătăţi rezistenţa cailor au hotărât să împerecheze iepele cu masculii-zebre. Experienţele au eşuat, deoarece în rezultatul împerecherii, nu a avut loc conceperea. Peste câţiva ani, iepele care au participat la acest experiment au dat naştere la mânzi vărgaţi, chiar dacă s-au împerecheat cu cai de rasă. Lumea academică a fost şocată. Însă crescătorii de câini nu s-au mirat, deoarece aceştia  cunoşteau  faptul: dacă o căţea de rasă măcar o dată se împerechează cu un dulău de curte, chiar dacă nu a conceput pe moment, oricum pe viitor ea nu mai dă naştere la câini de rasă. La fel şi crescătorii de porumbei ştiu, că atunci când o porumbiţă de rasă a fost „călcată” de un hulub simplu, ea nu va mai avea pui de rasă: ba penajul cozii nu corespunde, ba culoarea ciocului etc. De fapt, despre telegonie cunosc foarte bine toţi crescătorii de animale, bazându-se pe practica proprie, altfel nu ar mai exista cai de rasă, vaci de lapte, zibeline veritabile…

Vă recomandăm
[adrotate group="2"]

În a două jumătate a secolului al XIX-lea, în faţa savanţilor s-a ridicat problema: „Oare se răsfrânge asupra omului efectul telegoniei?”. Această întrebare a dat startul unor cercetări fiziologice, antropologice, sociologice, statistice etc. complexe. În curând s-a ajuns la concluzia: „Într-adevăr, efectul telegoniei se răsfrânge şi asupra omului, ba chiar într-o măsură mai mare decât în cazul animalelor”.

În capitolul „Telegonia sau influenţa primului mascul”, Le Dantec trage concluzia că „Nu doar primul mascul are influenţă asupra urmaşilor, dar şi ceilalţi parteneri ai femeii… şi copilul care se va naşte de la această femeie, care mai are copii de la diferiţi amanţi, poate avea şi trăsăturile tuturor celorlalţi taţi.” Astfel proverbul popular „Apără-ţi cinstea din tinereţe” a căpătat o fundamentare teoretico-ştiinţifică. Este bine să menţionăm aici cuvintele Sfântului Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul, care atenţiona că: „Desfrânatul păcătuieşte împotriva neamului său.”

Investigaţiile la care ne-am referit au demonstrat, deşi nu au putut explica, faptul că în timpul intimităţii datorită informaţiei căpătate prin câmpurile informaţionale ale genelor au loc schimbări la nivel genetic-sexual în organismele femeii şi bărbatului, schimbări care în viitor se  pot răsfrânge asupra urmaşilor unuia sau ambilor dintre cei doi parteneri, chiar dacă ei nu au conceput împreună.

Deci, cei care practică „iubirea liberă” pot avea urmaşi care nu seamănă nici cu mama, nici cu tata, ci cu „vecinul”. Viaţa ne oferă multe exemple de acest gen. Dar trebuie să menţionăm că în modul acesta se moştenesc nu doar trăsături fizice, cum ar fi tenul, culoarea ochilor, părul etc., ci şi parametri socio-psihologici, precum predispoziţia pentru alcoolism, comportament amoral, boli psihice etc.

Fenomenul telegoniei a demonstrat că noţiunea de „feciorie” este una moral-genetică. Acest aspect este foarte important. Dacă un bărbat şi o femeie doresc un copil sănătos şi dacă doresc să simtă dragostea din partea acestui copil, să aibă respect din partea lui şi nu batjocură, ei, ambii, trebuie să fie feciorelnici până la căsătorie şi fideli în relaţiile conjugale. Orice relaţie sexuală conduce la schimbarea genetică a fiecărui dintre parteneri, chiar dacă ei nu au conceput împreună. Aceasta, inevitabil, atrage schimbări de comportament din partea viitorilor copii, care se simt străini de părinţii lor şi, deseori, intervin situaţii conflictuale şi de ură între părinţi şi copii. Această povară se transmite din tată-n fiu.

Fecioria, castitatea, curăţia şi fidelitatea conjugală constituie baza genetică a fericirii şi bunăstării familiale, transmise din generaţie în generaţie. Aceste criterii asigură nu doar trăinicia familiei, dar şi a naţiunii şi statului. Iată de ce toate confesiunile religioase insistă asupra castității, promovată atât la nivel familial cât şi la nivel statal. Adevărul biblic că din cauza nelegiuirii, în mulţi se va răci dragostea, se confirmă o dată în plus prin experienţa vieţii.

Nelegiuirile invizibile din sfera intimă a vieţilor oamenilor se reflectă în dezordinea, haosul vizibil din societatea de astăzi: copii sănătoşi, practic, nu se mai nasc; femeile şi bărbaţii sunt invadaţi de multitudinea bolilor ginecologice şi urologice; tot mai mult în viaţa omului contemporan se înrădăcinează sentimente şi noţiuni ca: frustrare, înstrăinare, înrăutăţire, agresivitate, situaţie criminogenă, suicid etc.

Odată ce savanţii au ajuns la asemenea concluzii, investigaţiile în acest domeniu au fost interzise, considerându-se a fi tabu, şi lucrările ce au abordat acest subiect au fost treptat restrânse. Practic, savanţii nu aveau de ales: demonstrarea ştiinţifică a faptului că omenirea contemporană este rezultatul vieţii amorale, instinctive, însemna renunţarea atât la pilonul şi principiul de bază al civilizaţiei actuale – trăirea pentru plăcere şi desfătare, cât şi la profitul enorm de pe urma sex-businessului. Dar cel mai important lucru, este faptul, că răspândirea masivă a cunoştinţelor despre telegonie nu ar permite promovarea revoluţiei sexuale şi a diferitor teorii deocheate în domeniul moralei sexuale şi astfel ar pune în situaţia de risc activitatea si profitul unei enorme armate de cercetători si promotori ai „sexului liber”.

În prezent, teoria geneticii sexuale cuantice şi, în special, baza ştiinţifică a fenomenului telegoniei au foarte mulţi contestatari şi oponenţi. Aceasta se explică prin faptul că, pe lângă factorii sus-enumeraţi incomozi de a accepta şi recunoaşte acest fenomen, însăşi natura umană este predispusă să se autojustifice, dacă a greşit. Acest adevăr este bine descris de psihiatrul ortodox N. D. Guriev: „Deoarece naturii umane îi este caracteristică tendinţa pozitivistă, mulţi oameni, mai mult sau mai puţin păcătoşi, încearcă să demonstreze că păcatul nu e rău, deoarece, dacă ar recunoaşte deşertăciunea păcatului, nu ar mai putea fi robii inconştienţi ai acestuia.”

Fenomenul telegoniei este deseori confirmat de destinele umane. Unii cercetători ai problemei consideră că telegonia presupune nu doar influenţa ereditară din partea primului partener asupra copiilor ulteriori, de la alţi bărbaţi, dar şi înrăutăţirea eredităţii. Păcatul desfrânării, fiind păcat de moarte, imprimă pecetea blestemului şi pe copiii desfrânaţilor nepocăiţi. Cu cât mai mult păcătuieşte desfrânatul, cu atât el devine mai murdar din punct de vedere spiritual, sufletesc şi genetic, se face asemeni unui vas plin cu mizerie, unui pământ otrăvit cu pesticide şi herbicide şi incapabil sa dea un rod bun.

Astăzi, când omenirea civilizată parcurge o profundă criză de moralitate şi specia umană este ameninţată de un acerb proces al propriei degenerări, savanţii, amintindu-şi de studiile lui Le Dantec, iarăşi se preocupă de investigarea problemei influenţei contactelor sexuale cu diferiţi parteneri asupra generaţiilor viitoare. În plus, trebuie să menţionăm că cercetările în domeniul geneticii sexuale au şi o mare importanţă pedagogică. Consecinţele revoluţiilor sexuale atât din S.U.A., de la sfârşitul anilor ’60, începutul anilor ’70 ai secolului trecut, apoi, din Europa, cât şi pandemia de boli sexual-transmisibile (BST) şi HIV/SIDA, maladiile ginecologice şi urologice, problemele infertilităţii şi altele de acest gen, îşi găsesc explicaţia în teoria geneticii cuantice.

De fapt, genetica cuantică descoperă mecanismele procesului complex în care alterarea spirituală a naturii umane (păcatele de moarte) se răsfrânge asupra ipostasului fizic uman. S-a adeverit că în organismul uman, atât masculin, cât şi feminin, la nivel oscilator rămâne „memoria” fiecărui contact sexual. Iată de ce, în momentul când un bărbat sau o femeie intră în contact sexual cu un nou partener, la nivel genetic, în contact intră toţi partenerii anteriori ai lor.

În concluzie, ne dăm seama de ce s-a reanimat în zilele noastre tendinţe de a orienta tineretul către spiritul castităţii şi curăţiei, chiar în societăţile cu un grad sporit al libertăţilor de tot felul.


Ajută la promovarea fundamentelor morale ale societății.


42 COMENTARII

 1. Felicitari pentru articol! Este unul dintre cele mai bune cu privire la acest fenomen! Poate chiar cel mai bun!

 2. S-a adeverit că în organismul uman, atât masculin, cât şi feminin, la nivel oscilator rămâne „memoria” fiecărui contact sexual. Iată de ce, în momentul când un bărbat sau o femeie intră în contact sexual cu un nou partener, la nivel genetic, în contact intră toţi partenerii anteriori ai lor.

  Ramane inregistrat in campul oscilator doar o perioada de 7 ani au constatat clarvazatori.

 3. Si atunci, de ce societatea pune accent pe fecioria femeii. Se spune in popor ca, barbatul care nu a „fost inceput” inainte de casatorie, nu este bun, ca nu are „experienta” cum sa excite o femeie, unde sa o atinga, sa o faca sa spuna waw, are experienta, stie, si la final ea sa i se „daruiasca”. Si chiar daca toate religiile promoveaza castitatea la barbati si femei, pentru ce mai este nevoie de „pur singe”, atit timp cit oricum la mivel mental, de inima, toti suntem interconectati. Cred ca femeia este obligata sa suporte: ungerea portii casei cu pacura daca nu este „in centura de castitate”, in timp ce barbatul se poate culca cu cine vrea, ca oricum el pune. Sii ce pune: o saminta denaturata care poarta informatia celorlalte femei cu care s-a unit sexual.deci femeia lucreaza cu „materialul clientului”, care a pus ceva nedemn, deci barbatul pune, iar femeia creste ce a pus barbatul. Femeia este solul roditor in care barbatul seamana.si daca acest sol este „infestat de pesticide sau herbicide” produsul nu este mai puternic si viguros? Eu cred inversul ca, solul sa fie bun sa primeasca saminta „denaturata” pe care o pune barbatul solul trebuie lucrat cu mare griga, ca produsul sa iese „conform cu saminta denaturata genetic, informatjonal-cuantic”. Am inteles. Foarte Interesant… Am insa o intrebare: barbatul care nu respecta curatenia pateste ceva? Pentru ca din cite constat eu, numai femeia este blamata si suporta „consecinte”, barbatul nu este „obligag la nimic”. Si asta este nedrept. Consider ca si barbatul trebuie sa plateasca pentru ce face. Si mai consider ca toata responsabilitatea este plasata intentionat la femeie, barbatul avind libertatea deplina. Consider ca, daca un barbat vrea femeie virgina, el sa fie mai intii virgin, si apoi sa vina cu pretentii. Stie cineva cut sacrifica o femeie sa pastreze virginitatea? Stie caneva la cite renunti: plimbsri, distractie, viata sociala? Ca la final, in preajma casatoriei sa intilnesti un idiot care spune ca: „nu ma intereseaza asts, nu te-am obligat eu sa tii, uire eu nu mai sunt de mult virgin si m-am ales cu distractia. Tu cu ce te-ai ales? Cu nefericirea ca nu ai trait ce si cum ai vrut.” Ce este dureros cu adevarat, este ca barbatii nu sunt invatati sa respecte alegerile celor din jurul lor, si nu sunt invatati din familie sa respecte virginitatea. Pentru multi dintre ei, virginitatea, sacrificiul din spatele ei, nu valoreaza, este un „defect”. Si asta este România de azi, cea Ortodoxa, religioasa de Pasti si Craciun.

 4. Foarte bun articolul, dar ar prinde bine să expuneți și niște surse bibliografice pentru documentare.

 5. exemplu clasic de manipulare a datelor presupus stiintifice! ce rol joaca fecioria in natura??? speciile supravietuiesc prin automorfogeneza si invarianta genetica,unii invoca si telenomia. In niciun caz nu masuram puritatea genetica a urmasilor in asigurarea conservarii unei specii! Mai putina teologie si mai multa iubire nu strica umanitatii,cu atat mai mult urmasilor de om…

 6. Un articol foarte bun! Felicitări! Dar am, totuşi, o nelămurire: ce se întâmplă dacă informațiile despre realitatea fenomenului telegoniei ți-au parvenit DUPĂ ce deja ai avut un oarecare număr de parteneri? Există vreo soluție? Există vreo modalitate de ştergere a informației genetice acumulate astfel? Sau suntem condamnați la eşec matern/patern?

 7. Era de imaginat ca amestecarea sangelui cum se mai spune traditional are si urmari, daca folosesti sex protejat nu se transmite absolut nici o informatie genetica, problema e ca toata tara se culca neprotejat cu toata tara, cultura de budinca. Eu m-am crescut intr-o mentalitate de familie traditionala cu mamicile virgine si pure la casatorie iar tatii erau pe rand de casa niste betivi notorii pe care biserica íi accepta. Femeile in trecut erau pure insa barbatii ieseau badarani si betivi in serie si inca din cele mai vechi timpuri casatoriile se incheiau pe baza de interese sociale si financiare. Intrebarea e despre ce poezie si ipocrozie vorbim aici?

 8. Simona, iti inteleg punctul de vedere, dar in acelasi timp vreau sa intelegi ca in viata toti suferim, si cei buni dar si cei rai, nu exista sa fim protejati pt ca ne am pazit curati pentru aleasa sau alesul nostru, ne am pazit curati trupeste, dar sufleteste nu… Dumnezeu vrea mai mult de la noi, de asta se cere multa rabdare, e adevarat ca multi nu stiu si nici nu vor sa stie ce inseamna lucrul asta, dar pazirea curatiei se face cu sacrificiu, asa cum spui tu, insa nu fi suparata pt faptul ca poate multi nu stiu sa aprecieze, tu daca iti faci datoria cugetul tau este impacat. Nu astepta sa fii apreciata pentru ceva, Maica Domnului se gandea, cand citea in Templu psalmii unde spunea ca o Fecioara va naste le Iisus, ea a spus, macar sa fiu si eu ultima dintre slugile ei, S a smerit, dar Dumnezeu S a uitat la sufletul si curatia ei, pentru aceasta o fericesc acum toate popoarele, pentru smerenia ei, ea S a smerit si a fost inaltata, daca noi vrem apreciere nu vom avea, dar daca ne smerim vom primi ceea ce ne este de folos. Doamne ajuta si mantuire

 9. Felicitari pentru acest pseudo-articol de fictiune inutila.
  Termenii aruncati sunt mai ceva ca Star Wars.
  Hai sa fim sinceri. Virginitatea femeii a fost o cutuma a societatii fiindca in trecut nu existau metode contraceptive, deci orice act sexual insemna aproape sigur ca femeia ramane insarcinata, si fiindca casatoriile se faceau la 14-15 ani.
  Nu mai suntem in epoca de piatra si nici in evul mediu. Iar astfel de articole pseudo-stiintifice nu ajute pe nimeni, exceptand pe cei avizi dupa putere si control prin mijlocul religiei.

 10. Genetica, oricat de „cuantica” ar fi ea, nu stie de verghete si slujbe in biserici, sfinte taine si alte inventii omenesti. Si nu-i pasa nici de regulile unor societati invechite, scuze.

 11. @Simona – Ai dreptate și unul și celălalt trebuie sa se păstreze. Nu numai femeia, sau nu numai bărbatul. Depinde unde îl caută femeia pe bărbat, in ce mediu… Ea nu îl observă, nu-l analizează un pic? Că ceea ce spune el nu e ceva ce se întâmplă tam nesam. In general bărbații de genul ăla sunt aia nesimțiti care oricum îi transmit mesaje destule femeii – limbajul non verbale e mai plin de informații decât limbajul verbal! Problema nu este a lui, că el cat poate atata face, problema este a femeii că-l accepta. Dacă-l accepta atunci nu înțeleg care este problema. L-ai luat „spala-te pe cap cu el” spune o vorba romaneasca. Bărbații buni oricum nu sunt bărbați de luat… Că sunt fraieri. Nu înțeleg de ce vă plângeți, voi femeile. Va meritați soarta din plin. Vă credeți deștepte, dar eu va compatimesc. Sincer! Oricum oricât de bună ar fi o femeie tot mai bine este singur. Singurul lucru bun pe care poate face o femeie este sa dea naștere… Și în ziua de azi femeile nu mai nasc. Da, te topești de dragul unui copil, atât este de pur și de dulce. Și te uiți la mama lui și nu-ți vine să crezi că o femeie este capabilă de așa ceva. Da, pentru asta se merita sa iubești o femeie și să dai totul pentru ea. Dar o femeie cu capul pe umeri, care știe ce este bine pentru ea.

 12. Sa înțeleg că dacă partenera mea a avut un iubit de culoare, copiii mei făcuți cu ea vor fi de culoare?
  Această teorie este inventată de una care a vrut să-si convingă soțul negru de ce au copii chinezi.

 13. @Diana: In Biserica Ortodoxa avem posibilitatea pocaintei. Parandu-ne rau pentru cele facute si inlocuind pacatul din trecut cu virtutea opusa asteptam mila lui Dumnezeu,
  „Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om
  Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
  Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.”

 14. @Iulius Societatea de acum, cu regulile ei, candva va fi si ea invechita. Regula despre care vorbiti (geneticii „nu-i pasa nici de regulile unor societati invechite”) va fi valabila si atunci?

 15. Irelevant si manipulativ. Daca apelam la stiinta, sa citam totusi date concrete, studii efectuate, carti din domeniu. Jucandu-ne cu vorbele fara bibliografie putem sa construim ce vrem si sa influentam cum vrem, iar asta nu ne duce mai presus ca cineva care n-a trecut prin scoala. O porcarie…

 16. @Cosmin da, multe reguli vor fi învechite. Dar nu-s care crezi tu. Religia creștină a apărat monarhi și despoți, a justificat sclavagismul și sclavia sexuală, genocidul și inferioritatea femeii. De sute de ani civilizația europeană a zis „nu” genocidului, despotismului și oricărei forme de sclavie. Fiecare caz a fost dur judecat, și oameni și-au dat viața să-și apere semenii de astfel de scenarii care însă sunt justificate în biblie. Femeile în unele țări au căpătat drepturi și oportunități egale cu bărbații, pe când ale țări dezvoltate încă merg spre asta.
  Adăugăm libertăți, și viața devine mai bună. Mai mulți din noi trăiesc mai fericiți, au securitate financiară mai bună pentru familie, sunt mai educați, echilibrați și mai puțin agresivi.
  Oricine care zice că aceste schimbări sunt spre rău, fără a aduce vreun argument empiric, este prost ca noaptea.

  Da, în viitor multe reguli de azi vor fi anulate, drept antice și stupide. Asta vine cu pătrunderea științei în societate. În viitor majoritatea criminalilor agresivi vor fi tratați drept bolnavi mintal, tratați, întorși sănătoși în societate, în loc de „ochi pentru ochi” ca la primitivi. În viitor nu vom avea nevoie de reguli cine cu cine poate forma ceva ce ei numesc familie, deoarece vom înțelege că fericirea omului contează, nu încăpățânarea unui om primitiv care judecă pe toți din jur. Și eu sper, că în viitor vor fi mai puțini oameni atât de comic de naivi încât să creadă așa prostii precum au fost scrise în acest articol.

 17. Este cea mai mare aberatie pe care am putut sa o citesc in viata mea de biolog! Pe langa asta, nu gasesc informatii pe internet despre doamna ce pretinde ca a tradus articolul, de parca este singurul pe care l-a tradus…si cu siguranta unul mai pseudostiintific, nefondat si contrafacut o sa ii fie foarte greu sa traduca!

 18. Ne mai potolim și noi cu prostiile astea? Dacă vreți să învățați despre biologie și genetică, puteți cumpăra cărțile cercetătorilor reputați (nu Dulcan). Ascultați la toți gigeii de pe net, care fac și ei bani de supă la plic din naivitatea voastră… Genetica nu are moralitate sau agendă politică, așa cum vrea gigel să dea impresia. Păi ori e articol „științific” ori propagandă conservatoare. Vă dau un indiciu: științific nu e.

 19. @Alexandru „Religia creștină a apărat monarhi și despoți, a justificat sclavagismul și sclavia sexuală, genocidul și inferioritatea femeii.” Aveti si argumente pentru grozaviile astea?

 20. @Alexandru: Crestinismul e religia celor care au ales sa-l urmeze pe Hristos. Dvs va referiti la un eveniment din istoria poporului evreu petrecut cu mult inainte de Hristos. Asadar nu vad legatura cu crestinismul

 21. Cand citesc un comentariu religios mi se zbarleste pielea pe mine….
  Ca sa intelegi acest articol trebuie 2 lucruri : sa stii cine esti si cum functionezi ca fiinta din punct de vedere spiritual !
  Omul este mai mult decat corp fizic si este imposibil pentru cineva care nu a depasit conditia materiala si s a trezit sa inteleaga despre ce este vorba .
  Tara asta este adormita profund iar religia este somniferul perfect .

  Orice se poate dezlega dar pentru asta trebuie sa fii treaz si sa stii cine esti , ce cauti pe aici si incotro te indrepti .
  Si ca sa ma rezum fix la partea materiala, sau pamanteana a problemei, romancele sunt printre cele mai mari curve dereglate psihic pe care le am intalnit.
  Nu pot trai fara sa se agate energetic si spiritual de un spirit mai slab de la care sa aiba un folos ,sunt oribile si foarte putini vad asta .
  Am calatorit si vazut multe popoare dar nicaieri nu am intalnit acest tipar de vampirism si cameleonism ca la femeile romance !
  Faza cu gradina maicii domnului este o alta balarie inventata de religia prostimii … este ca si cand ai spune ca un bordel este locul cel mai curat unde se practica castitatea !

  Asa ca spor la promiscuitate oricum nu s a inteles nimic …

 22. Eu cred ca ăștia care au avut relatii intime fără număr se simt ofensati de acest articol si de aia incearca sa gaseasca tot felul de chichite ! Băieți, asta e acum ! Daca v-ati dat chilotii jos prea repede, acu’ suportati consecințele !

 23. Cosmin: cind au fost femeile sclave in crestinism ? Ca am tot cautat referinte, dar nu le-am gasit.

 24. @Dana teri, Exod 21:7. Sunt mai multe exemple, dar vreau să-ți arăt cat de rău ai căutat, dacă eu de pe telefon am găsit în 2 minute.

 25. @ Cosmin: Eu mă aşteptam să-mi oferi o soluție din sfera ştiinței, în tonul articolului de mai sus, iar nu din sfera religiei, Cosmin. Eşti cumva preot, de adopți o asemenea poziție? Eu am întrebat cum pot fi remediate urmările, din punct de vedere ştiințific (aşa cum au fost prezentate în articol), nu din punct de vedere religios!

 26. @Cosmin câtă ipocrizie, să zici că o carte este sfântă, să zici că e un singur Dumnezeu, ca apoi să te dai cu curul la gard la primul vers care nu-ți convine și să zici că acela-i alt Dumnezeu. Nu mă miră. Nu ești primul ipocrit pe care l-am întâlnit. M-am așteptat exact la acest răspuns, deoarece știu ce fel de oameni cred așa tâmpenii.

 27. @ALEX Vai de capul dumitale de #rezist. Cu cât cineva e mai puțin alfabetizat religios, cu atât are convingeri mai ferme despre ce înseamnă religia.

  „Ieșirea” este parte din Vechiul Testament, în primul rând, deci nu face referire la creștinism.
  Nu există „versuri” în Biblie, în al doilea rând.
  Acestea două țin, ambele, de cultura generală. În cazul dumitale, de lipsa acesteia.
  Citarea la întâmplare după 2 minute de căutat pe telefon are fix zero relevanță, în al treilea. Pot să dau și eu un verset (nu VERS!) chiar din același capitol care spune exact pe dos decât pretinzi dumneata. Asta ca să înțelegi cât ești de superficial și ignorant.
  „16. Cel ce va fura un om din fiii lui Israel şi, făcându-l rob, îl va vinde, sau se va găsi în mâinile lui, acela să fie omorât.”
  Aici te duce încercarea de a interpreta orice fel de text biblic fără cunoștințe de bază de istorie și teologie.
  Trăiască #rezist și USR!

 28. @podeaua de fum, este penibil că folosești o tehnicitate pentru a încerca să invalidezi ce-i scris negru pe alb. Vers/verset, absolut nu contează. Dacă e să vorbim de cultură generală, tu ai probleme mult mai mari decât confuzia între vers și verset. Religia e o dogmă întunecată de mii de ani vechime. Am trăi într-o lume mai bună dacă în loc de a pierde timpul pe aceasta lumea ar învăța ceva util, de exemplu din ce cauza antibioticii pierd eficiența, sau alte cunoștințe despre cum să trăim o viață mai bună și sănătoasă. Nimeni nu a fost salvat de la vreo năpastă datorita faptului că a folosit 2 litere în plus într-un cuvânt.
  Iar faptul că acea carte este plină cu duiumul de contradicții deloc nu e o surpriză. Doar acest fapt ar fi suficient pentru o discreditare completă. Însă careva nebuni se găsesc și aleg doar ceea ce le place, născocind prostologii drept motive de a ignora ce nu le place.

 29. @Alex

  Vai de capul dumitale, cu technicitățile dumitale cu tot. Nici măcar nu știi ce înseamnă cuvintele pe care le folosești. Ești reprezentantul perfect al generației #rezist: nul intelectual și cultural, dar dotat cu telefon mobil. Când om ajunge la pensie pe mâna unor tabula rasa ca tine va fi vai și amar.

 30. @Podeaua de fum, care cuvânt nu-ți place? Când nu-ți ajung creieri să critici mesajul, te legi de ceea ce poți. Idee nu ai cont sunt, și ce fac. Jalnică încercare de a mă ataca pe mine și nu argumentul meu. Ad Hominem, fix cum în definiție.

  Ce ține de „nul intelectual”, zice cel care apără o dogmă de mii de ani compusă de ciobeni care nu știau nici o boabă despre lumea din jur. Specimeni alde tine au de obicei zero cunoștințe despre lumea reală, dar se bat în piept de parcă ar ști totul. Nu degeaba cred și în așa prostii precum în acest articol. Nu am numit „verset” deoarece nu am folosit limba română în acest context niciodată. Eram prea ocupat cu alte 3 limbi, precum și despre chestii reale, și nu despre povești. Fiecare moment pierdut pentru citirea prostiilor din biblie este un moment care putea fi folosit pentru citirea lui Kahneman, Oppenheimer, Hawking, Sapolsky, Dawkins, Russell, Harari, Krauss.

  Tu rămâi mai departe la versetele tale din epoca de bronz, despre povești cu balauri, vărsări de sânge și personaje imaginare; propagate de un imperiu care a ucis era clasică a filosofiei, și au stârnit peste o mie de ani de stagnare în știință.

 31. Imi place cum folositi Cherry picking in expunerea argumentelor, si cum expuneti lucrurile doar cum vreti voi. Culmea, ca am evoluat in ultimele cateva zeci de ani mai mult decat epoca medievala in cateva sute. Documentati-va cum trebuie inainte sa manipulati opinia publica oameni buni, sa expui numai argumentele care iti convin tie nu inseamna a arata adevarul, ci a incerca sa te autoconvingi ca ai dreptate.

 32. Homo sapiens sapiens se vrea a fi denumirea speciei noastre. „Sapiens” e un termen interesant și înseamnă „inteligent”. Oare cum au devenit oamenii inteligenți. Oare imitând comportamentul animalelor? Existența unui Creator și al unor reguli morale și etice deranjează astăzi pentru că subminează acest concept al autodeterminării și ne face să vedem cat de mici suntem. E amuzant cum unii exclud orice articol științific care ar susține morala creștin- ortodoxa sau religioasă de orice fel. Spunea cineva cu mândrie că știința a avansat enorm in ultimii 100 de ani. Este probabil aceeași mândrie pe care o avea un primitiv când a ieșit 1 km din grotă. Întradevăr a existat manipulare din partea Bisericii în evul mediu însă putem vedea că astăzi manipularea este la fel de intensa din partea diametral opusă. Armate de ONG-uri și trusturi media susținute de institute de cercetare psihologică și cinematografie ataca bazele creștinismului. Cei care cred și militeaza pentru aceste noi idealuri sunt de fapt la fel cu armata de creduli care asigura inchiziția în evul mediu. Și culmea e că tot aceleași elite au controlat lumea și în timpul inchiziției și o controlează acum prin acest progesism făcut pentru a le sluji intereselor lor economice. Revin la prima propoziție, hai sa am dovada că suntem membri aj Homo sapiens sapiens!

 33. E usor sa fii…Imoral si de Aceea gasesc multi ca e bine.
  E usor sa fii…tampit…..Si de aceea avem multi azi.
  E usor sa fii…nesimtit…Si multi aleg asta.
  A fi demn…..Cu caracter…..moral si curat….cere efort si timp dar….MERITA.
  MULTUMESC.

 34. Eu am probe din carti ca daca faci contact sexual in afara cununiei fie cu o prostituata sau altcineva in acel moment sufletele celor doi se contopesc energetic si se transmite toate bolile si pacatele de la unul la altul si de la fostii partenerii de sex.Iar Anatol Basarab a spus ca daca faci contact sexual cu o femeie 7 ani depind energetic unul de altul indiferent ce ar face unul sau altul.

 35. Eu nu inteleg de ce trebuie contact sexual… prin sarut nu poti sa te spurci? Sau daca te îndrăgostești de una mai cum ziceți voi nu e acelasi lucru? Asta daca înțelegi puțin fenomenul care se explică in articol. Dar femeile care fac sex cu bărbați deștepți si sus pusi si sănătoși nu ajuta specia …si natiunea? Foarte aproape de nazism unele opinii. Bun pentru neo bisericosi textul!

 36. Aici i se zice telegonie. Altii au desvoltat o adevarata stiinta auxiliara pe langa genetica,pe care au numit-o epigenetica. Genele care compun zestrea genetica a fiecarei persoane,au un corespondent inefabil,epigenele,niste structuri mai degraba „de camp” decat materiale si care sunt influentate direct de anumite ganduri sau stari spirituale si care pot sa reactiveze sau sa „treaca in rezerva” anumite gene,care determina anumite caractere ale unui individ.Asta pentru ca in mod normal,multe din gene sunt tinute in rezerva. Ele pur si simplu exista in zestrea genetica fara consecinte fizice. Doar o comanda prin epigene le poate reactiva sau dimpotriva.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here