Realizările pro-viață ale lui Donald Trump (de Lauren Moustakas)

366
„Pentru prima oară de la speța Roe contra Wade, America are un președinte pro-viață, o Cameră a Reprezentanților pro-viață și 25 de capitale de stat republicane, pro-viață!”
President Donald Trump speaks at a March for Life rally, Friday, Jan. 24, 2020, on the National Mall in Washington. (AP Photo/Patrick Semansky)

După ce a fost ales în funcția executivă, Președintele Trump și administrația lui au depus eforturi consecvente să promoveze mișcarea pro-viață și să protejeze sfințenia vieții. În 2020, Președintele Trump a devenit primul președinte în funcție care a vorbit personal la Marșul anual pentru Viață, dar și primul președinte în funcție care a vorbit la Marșul pentru Viață via satelit, în 2018. Chiar și numai aceste gesturi i-au câștigat reputația în rândul prestatorilor și susținătorilor avortului, ca de pildă Planned Parenthood, că „face istorie condamnând avortul”. Mai mult, „a făcut istorie” fiind primul președinte al Statelor Unite care a tăiat în mod expres finanțarea de stat pentru Planned Parenthood când a întocmit bugetul pe anul 2018.

Președintele Trump a rugat Congresul să treacă o legislație care să prevină avortul în etapele ulterioare ale sarcinii, a reinstituit și dezvoltat politicile care interzic ajutorul internațional pentru finanțarea avorturilor de peste Ocean și a emis reglementări pentru reformarea fondurilor de planificare familială Title X, împiedicându-le să mai finanțeze entități prestatoare de avort. De când Donald Trump a fost ales și a depus jurământul în calitate de Președinte al Statelor Unite, administrația sa a sprijinit în mod consecvent politicile care promovează și protejează viața în detrimentul avortului, în Statele Unite dar și în restul lumii.

 

Politica externă

La nivel internațional, administrația Președintelui Trump a protejat și promovat demnitatea umană prin politici pro-viață. Printre aceste acțiuni se numără faptul că a strâns laolaltă douăzeci și patru de țări – în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite și a altor organisme internaționale – în acorduri solidare care declară că nu există drept internațional la avort, eforturile depuse pentru formarea unei coaliții care să se opună încercărilor internaționale de a adopta limbajul „dreptului la avort” în documente internaționale, reinstaurarea și extinderea „Politicii Mexico City” și încetarea finanțării către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație.

 

Protejarea vieții prin Asistență Globală pentru Sănătate – cunoscută înainte sub denumirea de Politica Mexico City

După ce a ajuns în funcție, Președintele Trump a reinstaurat Politica Mexico City, care împiedică fonduri de ajutor străin în valoare de 9 miliarde de dolari să fie folosite pentru finanțarea avorturilor la nivel internațional. Redenumită „Protejarea vieții prin asistență globală pentru sănătate” de către administrația Trump, noua politică împiedică folosirea ajutorului extern oferit de Statele Unite pentru servicii medicale pentru prestarea sau promovarea avortului ca mijloc de planificare familială. Politica a fost creată de administrația Președintelui Reagan în 1984, primind atunci numele de Mexico City – locul de desfășurare al Conferinței Internaționale a Națiunilor Unite pentru Populație și Dezvoltare, unde a fost anunțată propunerea – iar de atunci a tot fost remisă și repusă în funcțiune, conform cu agenda președinților de la putere. Faptul că Președintele Trump a reinstaurat-o e remarcabil pentru că acest lucru a extins totodată restricțiile cu privire la ajutorul extern din partea Statelor Unite, interzicând ca fondurile să fie folosite pentru promovarea avortului. Mai înainte, ONG-urilor care primeau ajutorul le era interzis să promoveze sau să presteze avorturi, dar sub administrația Trump, dacă ONG-urile străine vor să primească fonduri pentru planificarea familială din partea Statelor Unite, ele trebuie să accepte să nu folosească nici un fel de ajutor extern – inclusiv fonduri non-americane – pentru promovarea sau prestarea avorturilor.

Printre activitățile interzise de Președintele Trump se numără și acordarea sfaturilor și informațiilor despre avort, eliberarea trimiterilor pentru avort, lobby și promovarea schimbărilor cu privire la politica avorturilor și desfășurarea unor campanii care prezintă avortul drept o formă validă de planificare familială. În plus, chiar dacă ONG-urile din Statele Unite nu sunt obligate în mod expres să adere la Politica Mexico City, ele trebuie, totuși, să garanteze că fondurile oferite unui ONG străin nu își pierd validitatea conform Politicii Mexico City.

Vă recomandăm
[adrotate group="2"]

Mai mult, faptul că Președintele Trump a readus această lege în prim-plan a lărgit gama de ajutoare medicale pe care le acoperă Politica Mexico City. Înainte, ea acoperea fonduri de ajutor oferite de Statele Unite către instituții de planificare familială prin Departamentul de Stat al Statelor Unite. Forma reinstituită de Președintele Trump acoperă acum aproape toate ajutoarele medicale globale oferite de Statele Unite și asigurate de agenții și departamente, inclusiv fonduri create pentru planificarea familială și sănătatea reproductivă, pentru sănătatea mamei și a copilului, pentru nutriție, combaterea HIV, tuberculoză, malarie și securitate medicală globală. Printre agențiile care cad sub incidența Politicii Mexico City prin modul cum distribuie ajutoarele se numără USAID, Departamentul de Stat și Departamentul Apărării.

O evaluare a acestor politici efectuată de U.S. Government Accountability Office (organismul de audit, evaluare și investigare al Congresului Statelor Unite) a arătat că, de la reinstituirea Politicii Mexico City cu restricțiile suplimentare, 54 de ONG-uri au respins politica, lucru care a însemnat economisirea a 150 de milioane de dolari la nivel de buget al statului. În plus, politica acoperise în forma inițială aproximativ 1 300 de proiecte medicale la nivel global.

 

Finanțarea din partea Statelor Unite către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație

Una dintre primele măsuri ale Președintelui Trump odată ajuns în funcție a fost să sprijine încetarea finanțării către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), inițiată de Departamentul de Stat. Administrația Trump a oprit finanțarea UNFPA pentru că Fondul „sprijină sau participă la gestionarea unui program coercitiv în favoarea avortului sau a sterilizării involuntare”. Administrația Trump a continuat să refuze fonduri către UNFPA, iar în 16 iunie 2020 administrația a refuzat circa 32,5 milioane de dolari în baza amendamentului Kemp-Kasten.

Adoptat de Congres în 1985, amendamentul Kemp-Kasten interzice ca fondurile Statelor Unite să finanțeze o organizație sau un program care sprijină sau participă la un program în favoarea avortului coercitiv sau a sterilizării involuntare. Instanța care stabilește dacă un program întrunește sau nu criteriile pentru a primi fonduri este Președintele Statelor Unite. Deși în administrațiile trecute finanțarea pentru UNFPA a fost oprită prin amendamentul Kemp-Kasten, ține de politicile și perspectiva fiecărui președinte să-l pună în aplicare. La fel ca în cazul Politicii Mexico City, de la adoptarea ei toți președinții, cu excepția Președintelui Clinton și a Președintelui Obama, au stabilit că UNFPA nu e eligibilă să primească finanțare în baza amendamentului Kemp-Kasten. Sub administrațiile Clinton și Obama, fondurile către UNFPA au variat anual între 15 milioane și 51 de milioane de dolari.

Conform Planned Parenthood, decizia Președintelui Trump de a nu finanța UNFPA „afectează capacitatea UNFPA de a promova sănătatea reproductivă, de a răspunde crizelor umanitare și a preveni sarcinile nedorite, avorturile nesigure și moartea mamelor în unele dintre cele mai vulnerabile zone ale lumii”. Reacția din partea Planned Parenthood pare să confirme că finanțarea UNFPA de către Statele Unite ar fi însemnat finanțarea avortului în toată lumea și că decizia Președintelui Trump e un pas în direcția corectă pentru protejarea vieții în toată lumea.

 

Politici în Statele Unite

De când a fost ales în funcție, Președintele Trump a adoptat politici pro-viață, a numit doi Judecători ai Curții Supreme și aproape două sute de judecători federali – toate acestea având o contribuție la protejarea demnității umane în Statele Unite.

 

Obiecția de conștiință

Mandatul universal pentru avort din California

În ianuarie 2020, Biroul pentru Drepturi Civile (Office for Civil Rights, OCR) și Departamentul pentru Sănătate și Servicii Sociale al Statelor Unite (HHS) au emis o atenționare Statului California care avea drept subiect mandatul universal de acoperire a costurilor de avort din California. Mandatul presupunea ca avortul să fie acoperit în toate planurile de asigurare oferite în statul California, lucru care încălca legile federale despre conștiință. Directorul OCR a declarat că „în America nimeni nu ar trebui obligat să plătească sau să acopere costul avorturilor pe care le fac alții… Atenționăm statul California că trebuie să nu mai impună oamenilor de bună-credință să finanțeze uciderea unor ființe omenești, nu numai pentru că nu e moral, ci și pentru că este o încălcare a legii”.

Susținerea centrelor de resurse pro-viață pentru femei însărcinate 

Într-o altă dispută în care a fost implicat statul California, OCR a atenționat statul că legea care impunea centrelor pro-viață pentru femei însărcinate să ofere clientelor informații cu privire la avort încălca legea federală. În baza legii din California, centrele pro-viață pentru femei însărcinate erau obligate să afișeze informații cu privire la avort în incinta lor și să ofere clientelor informații suplimentare cu privire la avort. Statul a fost atenționat că încalcă astfel Amendamentul Weldon și Coats-Snowe, fiind și prima oară când s-a descoperit că un stat îl încalcă. Amendamentul Weldon și Coats-Snowe împiedică fondurile federale să ajungă la agenții, programe sau guverne locale dacă acestea discriminează entități care asigură servicii medicale pe baza faptului că respectivele entități nu oferă, nu plătesc, nu acoperă sau nu-și îndreaptă clienții spre avort. În plus, în 2018 Curtea Supremă a Statelor Unite a descoperit că legea dată de statul California, cunoscută și drept Legea FACT, încălca drepturile garantate prin Primul Amendament centrelor de resurse pro-viață pentru femei însărcinate, obligându-le să dea informații neconforme cu principiile lor. De remarcat că Judecătorul Gorsuch, numit de Președintele Trump în Curtea Supremă, s-a alăturat opiniei majorității împotriva statului California.

O nouă divizie care protejează libertatea de conștiință și libertatea și religioasă 

În 2018, sub administrația Președintelui Trump, OCR a creat o Divizie pentru Libertatea de Conștiință și Religioasă, asigurând punerea în aplicare a legilor care respectă exercitarea liberă în domeniul medical a obiecției în baza religiei sau conștiinței. Scopul Diviziei e să pună în aplicare legile federale existente care protejează libertatea de conștiință și religioasă.

Dreptul la conștiință al persoanelor care lucrează în domeniul medical 

În mai 2019, adiminstrația Trump a instituit o regulă conform căreia persoanele din domeniul medical pe care conștiința le împiedică să presteze „servicii” precum avortul, sterilizarea sau sinuciderea asistată au dreptul în cadrul activității lor să-și respecte obiecțiile de conștiință. Această politică permitea obiectorilor atât religioși cât și nereligioși să-și urmeze convingerile fără să-și piardă slujba sau posibilitatea de a lucra în domeniul medical. Directorul Biroului pentru Drepturi Civile din cadrul Departamentului pentru Sănătate și Servicii Sociale al Statelor Unite a declarat că această lege „asigură entitățile și profesioniștii că nu vor fi excluși din domeniul medical pe motiv că refuză să participe la acțiuni care le încalcă principiile, inclusiv afirmarea vieții omenești”. Însă înainte ca noua lege să intre în vigoare ea a fost anulată în totalitate de către un judecător federal din New York. Alți doi judecători federali districtuali, unul din statul California și celălalt din Washington, au anulat și ei reglementarea propusă.

 

Anularea redefinirii discriminării pe bază de sex din Affordable Care Act

Când a intrat în vigoare, Affordable Care Act (ACA) – cunoscută și sub denumirea de Obamacare – conținea în secțiunea ei 1557 o prevedere care împiedica discriminarea pe bază de sex. Problema cu această prevedere însă era că definea discriminarea „pe bază de sex” ca acoperind și „întreruperea sarcinii”, extinzând înțelesul discriminării pe bază de sex astfel încât să acopere și cazurile de discriminare împotriva persoanelor care au făcut avort. În 12 iunie 2020, Biroul pentru Drepturi Civile al Departamentului pentru Sănătate și Servicii Sociale a emis o regulă finală care revizuiește interpretarea acestei secțiuni din ACA, redefinind în special sintagma „pe bază de sex” astfel încât să însemne discriminare pe baza sexului biologic al individului, și nimic altceva. Chiar dacă acest lucru poate părea că nu are o legătură directă cu activitatea pro-viață, e interesant să observăm că Planned Parenthood a blamat acțiunea, susținând că ar reduce din protecția oferită anumitor grupuri sociale, ca de pildă femeile care au făcut avort sau vor face avort în viitor. Dată fiind decizia recentă a Curții Supreme în cauza Bostock contra Clayton County, va fi interesant de văzut dacă, odată contestat – cum foarte probabil va fi –, noul înțeles dat sintagmei „pe bază de sex” va fi respectat.

 

Oprirea finanțării Planned Parenthood

Reforma finanțării Title X 

Președintele Trump a cerut din 2018 încoace, cu ocazia fiecărui nou buget propus, oprirea finanțării către Planned Parenthood. Sistarea sprijinului financiar oferit organizațiilor care prestează și încurajează avortul, cum este cazul Planned Parenthood, a avut succes prin reforma Title X. Legea Planificării familiale și a cercetărilor în rândul populației, cunoscută mai des sub denumirea de Title X, sprijină serviciile de planificare familială și serviciile medicale de prevenție. Printre ele se numără consilierea în materie de contracepție și ajutor în acest sens, controalele pentru cancer la sân și cervical, analizele pentru depistarea bolilor cu transmitere sexuală și tratamentele corespunzătoare, precum și stabilirea sarcinii și consilierea femeilor însărcinate. Administrat de Departamentul Statelor Unite pentru Sănătate și Servicii Sociale, Biroul de Afaceri ale Populației, programul e menit să ajute familiile care se încadrează la categoria de venituri mici, oferindu-le burse valabile atât în cadrul departamentelor de sănătate publică, cât și în centre medicale non-profit care operează clinici unde se prestează astfel de servicii. Legea interzice finanțarea programelor în cadrul cărora avortul e prezentat ca metodă de planificare familială.

În ciuda interdicției, de-a lungul istoriei sale Title X a oferit bani unor clinici care prestează și avorturi, cum ar fi Planned Parenthood. Deși e posibil ca aceste fonduri să nu fi folosit în mod direct banii contribuabililor pentru a acoperi costurile de avort, lucru interzis prin lege în Statele Unite, ele au finanțat în mod indirect avorturile asigurând fonduri unor grupări ca Planned Parenthood. Ca să asigure respectarea scopului și prevederilor Title X, Președintele Trump și Departamentul Statelor Unite pentru Sănătate și Servicii Sociale (HHS) au impus noi reglementări care împiedică finanțarea clinicilor unde pe lângă serviciile de planificare familială se practică și avortul. De exemplu, conform Title X, Planned Parenthood nu mai poate primi fonduri decât dacă încetează să mai presteze avorturi în cadrul clinicilor unde se prestează și alte tipuri de servicii aflate sub incidența Title X. Planned Parenthood a hotărât că nu vor respecta criteriile Title X, așadar nu vor mai beneficia de finanțare. Fondurile care mergeau către organizații neeligibile au fost redistribuite printre organizațiile eligibile rămase, ca de exemplu centrele pro-viață pentru sarcini dificile. E un lucru remarcabil, pentru că reformele administrației Trump au însemnat creșterea numărului de instituții care pot primi finanțare conform Title X, astfel încât printre ele să se numere și departamente de sănătate ale statului și organizații bazate pe credință.

Planned Parenthood și alți susținători ai avortului au numit reformele „legea călușului”. În februarie 2020, Curtea de Apel din Circuitul al Nouălea a judecat o speță ridicată de mai multe state și prestatori de avort cu privire la reformele Title X și a apărat reformele. În mod remarcabil, Curtea de Apel din Circuitul al Nouălea judecă apeluri din partea unor state precum California, Hawaii, Oregon și Washington.

În 2017, Președintele Trump a ridicat H.J. Res. 43 la rang de lege, modificând o reglementare introdusă de administrația Obama cu două zile înainte ca Președintele Trump să preia funcția. Legea interzicea statelor să renunțe la finanțarea centrelor de avort în cadrul programelor de planificare familială finanțate cu fonduri federale. H.J. Res. 43 a schimbat această reglementare, anulând obligația statelor de a finanța cu fonduri federale clinicile Planned Parenthood de pe teritoriul lor.

 

Judecători originaliști

Președintele Trump a numit mulți judecători federali pro-viață, inclusiv doi Judecători ai Curții Supreme a Statelor Unite. Atât Judecătorul Gorsuch cât și Judecătorul Kavanaugh au fost clasificați de liderii mișcării pro-viață ca fiind ei înșiși pro-viață, amândoi judecătorii exprimându-și opinii în acest sens într-o cauză din iunie 2020 de la Curtea Supremă care aducea în discuție legislația avortului în Louisiana. Mai mult, Planned Parenthood a spus despre amândoi judecătorii că fac parte din „majoritatea conservatoare a Curții Supreme” și că „de-a lungul activității lor s-au opus mereu avortului”. În postura de Judecător al Curții din Districtul al Zecelea, Kavanaugh s-a opus unei decizii care a acordat dreptul la avort unei minore de 17 ani, neînsoțită, care a intrat ilegal în Statele Unite.

Începând cu 24 iunie 2020, Președintele Trump a atins pragul de 200 de judecători numiți și acceptați de Senat, inclusiv cei doi judecători de la Curtea Supremă, Gorsuch și Kavanaugh. Cifra include 53 de judecători de la tribunale federale de apel, 143 de judecători de la tribunale districtuale, doi judecători de la Curtea Internațională de Comerț a Statelor Unite, precum și doi judecători de la Curtea Supremă. NARAL, o organizație pro-avort, a făcut o listă cu 18 judecători federali nominalizați și confirmați ca fiind „anti-avort”, adică mai predispuși să susțină agenda pro-viață.

Cauza June Medical Services L.L.C. contra Russo 

În ciuda bucuriei că în toată țara au fost numiți judecători pro-viață, Curtea Supremă a dat o hotărâre în favoarea unei politici a statului Louisiana care impunea ca toate procedurile de avort să fie realizate de către persoane care beneficiază de privilegii de internare la un spital local. Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat legea în iunie 2020. Ambii judecători numiți de curând de Președintele Trump, Kavanaugh și Gorsuch, s-au alăturat judecătorilor Alito și Thomas și au votat împotriva majorității de cinci judecători, printre care s-a numărat și Președintele Curții, judecătorul Roberts. Casa Albă și Președintele Trump au dat un comunicat de presă în care au spus că decizia e una nefericită, întrucât „devalorizează atât sănătatea mamelor, cât și viața copiilor nenăscuți”.

 

Situația finanțării cercetărilor care implică folosirea țesutului fetal uman obținut în urma avorturilor voluntare

În 2019, administrația Trump a interzis folosirea în cercetările din domeniul medical a țesutului fetal uman obținut în urma avorturilor. Acest lucru înseamnă că oamenii de știință care lucrează în cadrul Institutelor Medicale Naționale nu au voie să folosească sau să primească „mostre” noi de țesut fetal rezultat în urma avorturilor. Noile restricții nu au afectat bursele oferite universităților din partea Institutelor Medicale Naționale, însă cercetătorii care au nevoie să-și reînnoiască proiectele sau vor să-și depună candidatura pentru o bursă pentru un proiect care implică lucrul cu țesut fetal uman trebuie evaluați de o comisie de etică. Restricțiile sunt importante, pentru că Institutul Medical Național a cheltuit în 2018 circa 115 milioane de dolari pe cercetarea țesutului fetal uman.

Deși reprezintă numai o mică parte din cheltuielile totale pentru cercetarea clinică – aproximativ 14 miliarde de dolari în 2018 –, e o sumă semnificativă destinată unei practici care devalorizează viața umană și o transformă într-un bun de consum. Restricțiile nu afectează cercetările private care folosesc țesut fetal obținut în urma avorturilor, dar împiedică finanțarea acestor proiecte din fonduri federale. Cu toate acestea, e un gest ferm din partea administrației Președintelui Trump pentru a proteja demnitatea vieții omenești.

 

Despre autor
Lauren Moustakas este studentă la Facultatea de Drept a Universității Regent (Virginia, SUA) și intern la Centrul european pentru Lege și Justiție (ECLJ). Traducere și adaptare după eclj.org

________________________

[1] Donald Trump, President of the United States, March 2018 tweet, found on www.plannedparenthoodaction.org/tracking-trump/player/donald-trump, last accessed June 30, 2020.

[2] Sarah Mccammon, President Trump Faces Friendly Crowd at March for Life, NPR, January 24, 2020, www.npr.org/2020/01/24/798994515/president-trump-to-face-friendly-crowd-at-march-for-life, last accessed June 30, 2020.

[3] White House Briefings, President Donald J. Trump is Standing Up for the Sanctity of Life, whitehouse.gov, January 19, 2018, www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-standing-sanctity-life/.

[4] Planned Parenthood, Tracking Donald Trumpwww.plannedparenthoodaction.org/tracking-trump/player/donald-trump, last accessed June 30, 2020.

[5] Leila Ettachfini, Trump is the First President to Single Out a Health Care Provider in Budget, Vice, May 23, 2017, www.vice.com/en_us/article/ywmjzm/for-first-time-in-history-the-president-singled-out-a-health-care-provider-in-budget, last accessed June 30, 2020.

[6]White House Fact Sheets, President Donald J. Trump is devoted to Protecting American Freedoms and Promoting American Values, February 4, 2020, www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-is-devoted-to-protecting-american-freedoms-and-promoting-american-values/, last accessed July 1, 2020.

[7] President Donald J. Trump is Standing Up for the Sanctity of Life, supra note 3.

[8] Id.

[9] Kaiser Family Foundation, The Mexico City Policy: An Explainer, June 29, 2020www.kff.org/global-health-policy/fact-sheet/mexico-city-policy-explainer/#endnote_link_210899-2, last accessed July 1, 2020.

[10] Id. Since being enacted by President Reagan all subsequent President’s have reinstated the policy except President’s Obama and Clinton.

[11] Id.

[12] Id.

[13] Id.

[14] George W. Bush Administration, “Subject: Assistance for Voluntary population Planning,” Memorandum for the Secretary of State, August 29, 2003, Bush Administration White House Archivesgeorgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/08/20030829-3.html, last accessed July 1, 2020.

[15] The Mexico City Policy: An Explainer, supra note 9.

[16] Id.

[17] U.S. Government Accountability Office, Global Health Assistance: Awardees’ Declinations of U.S. Planned Funding Due to Abortion-Related Restrictionswww.gao.gov/products/GAO-20-347?source=ra March 18, 2020, last accessed July 1, 2020.

[18]Id.

[19] Reuters, U.S. withdraws funding for U.N. Population Fundwww.reuters.com/article/us-usa-un-populattionfund-idUSKBN17600T, April 2, 2017, last accessed July 2, 2020.

[20] Id.

[21] Kaiser Family Foundation, UNFPA Funding and Kemp-Kasten: An Explainer, July 1, 2020, www.kff.org/global-health-policy/fact-sheet/unfpa-funding-kemp-kasten-an-explainer/, last accessed July 2, 2020.

[22] Id.

[23] Id.

[24] Id.

[25] Id.

[26] Id.

[27]Tracking Donald Trumpsupra note 4.

[28] HHS Press Office, HHS Issues Notice of Violation to California for its Abortion Coverage Mandate, January 24, 2020www.hhs.gov/about/news/2020/01/24/hhs-issues-notice-of-violation-to-california-for-its-abortion-coverage-mandate.html#:~:text=OCR%20is%20issuing%20a%20Notice,that%20did%20not%20cover%20elective, last accessed July 2, 2020.

[29] Id.

[30] Id.

[31] HHS, OCR Finds the State of California Violated Federal Law in Discriminating Against Pregnancy Resource Centerswww.hhs.gov/about/news/2019/01/18/ocr-finds-state-california-violated-federal-law-discriminating-against-pregnancy-resource-centers.html#:~:text=The%20Weldon%20and%20Coats%2DSnowe,perform%20or%20refer%20for%20abortions., last accessed July 2, 2020.

[32] Id.

[33] Id.

[34] Nat’l Inst. of Family & Life Advocates v. Becerra, 138 S. Ct. 2361 (2018).

[35] Id.

[36] HHS Press Office, Trump Administration Actions to Protect Life and Conscience Title X Reforms, January 24, 2020, www.hhs.gov/about/news/2020/01/23/trump-admin-actions-to-protect-life-and-conscience-factsheet-released-01-23-20.html, last accessed June 30, 2020.

[37] Id.

[38] Alison Kodjak, New Trump Rule Protects Health Care Workers Who Refuse Care For Religious Reasons, NPR, May 2, 2019, www.npr.org/sections/health-shots/2019/05/02/688260025/new-trump-rule-protects-health-care-workers-who-refuse-care-for-religious-reason, last accessed July 1, 2020.

[39] Id.

[40] Peter Sullivan, Judge strikes down Trump rule on health care ‘conscience’ rights, The Hill, November 6, 2019, thehill.com/policy/healthcare/469259-judge-strikes-down-trump-rule-on-health-care-conscience-rights, last accessed July 1, 2020.

[41] Katie Keith, Third Court Rules Against Provider Conscience Rule, Health affairs, November 20, 2019, www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20191120.14018/full/, last accessed July 1, 2020.

[42] Katie Keith, HHS Strips Gender Identity, Sex Stereotyping, Language Access Protections From ACA Anti-Discrimination Rule, Health Affairs, June 13, 2020, www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20200613.671888/full/, last accessed July 2, 2020.

[43] Id.

[44] Id.

[45] Planned Parenthood, Trump Administration Release Final Rule Encouraging Health Care Discrimination Against LGBTQ+ People, Immigrants, Women, and More, June 12, 2020, www.plannedparenthood.org/about-us/newsroom/press-releases/trump-administration-releases-final-rule-encouraging-health-care-discrimination-against-lgbtq-people-immigrants-women-and-more, last accessed July 2, 2020.

[46] Bostock v. Clayton Cty., 28 Fla. L. Weekly Fed. S. 294 (U.S. 2020). “In Title VII, Congress adopted broad language making it illegal for an employer to rely on an employee’s sex when deciding to fire that employee. We do not hesitate to recognize today a necessary consequence of that legislative choice: An employer who fires an individual merely for being gay or transgender defies the law.”

[47] Planned Parenthood, Planned Parenthood was forced out of Title Xwww.plannedparenthoodaction.org/tracking-trump/policy/planned-parenthood, last accessed June 30, 2020.

[48] 42 U.S.C. § 300(a).

[49] Id.

[50] 42 U.S.C. § 300a-4.

[51] 42 U.S.C. § 300a-6.

[52] U.S. Department of Health and Human Services Office of Population Affairs, Title X Grantees Title X Directory Archivewww.hhs.gov/opa/title-x-family-planning/title-x-grantees/archive/index.html, last accessed June 30, 2020.

[53] White House, Statement from the Press Secretary Regarding the Proposed Title X Family Planning Program Rule from the Department of Health and Human Services, May 18, 2018, www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-proposed-title-x-family-planning-program-rule-department-health-human-services/, last accessed June 30, 2020.

[54] HHS Press Office, Trump Administration Actions to Protect Life and Conscience Title X Reforms, January 24, 2020, www.hhs.gov/about/news/2020/01/23/trump-admin-actions-to-protect-life-and-conscience-factsheet-released-01-23-20.html, last accessed June 30, 2020.

[55] Id.

[56] Alice Miranda Ollstein and Rachel Roubein, Trump administration begins enforcing abortion ‘gag rule’, Politico, July 16, 2019, www.politico.com/story/2019/07/16/trump-administration-abortion-gag-rule-1593665, last accessed June 30, 2020.

[57] Trump Administration Actions to Protect Life and Conscience Title X Reformssupra note 36.

[58] Id.

[59] Tracking Donald Trumpsupra note 4.

[60] California v. Azar, 950 F.3d 1067 (9th Cir. 2020).

[61] United States Courts for the Ninth Circuit, Map of the Ninth Circuitwww.ca9.uscourts.gov/content/view.php?pk_id=0000000135, last accessed June 30, 2020.

[62] White House Statements & Releases, President Donald J. Trump Signs H.J. Res. 43 into Law, April 13, 2017, www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-signs-h-j-res-43-law/, last accessed July 2, 2020.

[63] BBC News, House votes to enable states to defund Planned Parenthood, February 17, 2017, www.bbc.com/news/world-us-canada-39008136, last accessed July 2, 2020.

[64] Id.

[65] Jeanne Mancini, Neil Gorsuch Will Strengthen the Fight Against Abortion Rights, March 20, 2017, time.com/4705897/neil-gorsuch-anti-abortion/, last accessed June 30, 2020. Jeanne Mancini at the time of the writing of the article was President of March for Life, a pro-life organization in the United States.

[66] Jeanne Mancini, Why the pro-life movement should support Judge Kavanaugh, August 6, 2018, www.washingtonexaminer.com/opinion/op-eds/why-the-pro-life-movement-should-support-judge-brett-kavanaugh?utm_source=MFL+Action&utm_campaign=fddf79b855-EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_14_08_10_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_819d2c62c4-fddf79b855-102287281, last accessed on June 30, 2020. Jeanne Mancini at the time of the writing of the article was President of March for Life, a pro-life organization in the United States

[67] Planned Parenthood, Tracking Trump Federal Judgeswww.plannedparenthoodaction.org/tracking-trump/policy/federal-judges, last accessed June 30, 2020.

[68] Garza v. Hargan, 874 F.3d 735, 752 (D.C. Cir. 2017). “Today’s majority decision, by contrast, „substantially” adopts the panel dissent and is ultimately based on a constitutional principle as novel as it is wrong: a new right for unlawful immigrant minors in U.S. Government detention to obtain immediate abortion on demand, thereby barring any Government efforts to expeditiously transfer the minors to their immigration sponsors before they make that momentous life decision.”

[69] Devan Cole and Ted Barret, Senate confirms Trump’s 200th judicial nominee, updated June 24, 2020, www.cnn.com/2020/06/24/politics/trump-200-judicial-appointments-cory-wilson/index.html, last accessed June 30, 2020.

[70] Id.

[71] NARAL, Trump’s Anti Choice Judicial Nomineeswww.prochoiceamerica.org/laws-policy/trumps-anti-choice-judicial-nominees/, last accessed July 1, 2020.

[72] June Medical Services L.L.C. v. Russo, No. 18-1323 (U.S. Jun. 29, 2020). Available at casetext.com/case/june-medical-services-l-l-c-v-russo.

[73] Id.

[74] Nina Totenberg and Brian Naylor, Supreme Court Hands Abortion-Rights Advocates A Victory in Louisiana Case, June 29, 2020, www.npr.org/2020/06/29/874458692/supreme-court-hands-abortion-rights-a-victory-in-louisiana-case, last accessed June 30, 2020.

[75] White House, Statement from the Press Secretary Regarding Today’s Supreme Court Ruling on Abortion, June 29, 2020, www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-todays-supreme-court-ruling-abortion/, last accessed June 30, 2020.

[76] Bill Chappell, Trump Administration Restricts Federal Research Involving Human Fetal Tissue, NPR, June 5, 2019, www.npr.org/2019/06/05/729983644/trump-administration-bars-federal-research-involving-human-fetal-tissue, last accessed July 2, 2020.

[77] Id.

[78] HHS Press Office, Statement from the Department of Health and Human Services, June 5, 2019, www.hhs.gov/about/news/2019/06/05/statement-from-the-department-of-health-and-human-services.html, last accessed July 2, 2020.

[79] Michelle Andrews, How Trump’s fetal-tissue policy impacts medical research, Spectrum News, June 12, 2019, www.spectrumnews.org/news/trumps-fetal-tissue-policy-impacts-medical-research/, last accessed July 2, 2020.

[80] Id.

[81] Joshua Cohen, Where Politics Trumps Science: Ban On Federal Funding Of Research Using Fetal Tissue, Forbes, June 12, 2019, www.forbes.com/sites/joshuacohen/2019/06/12/where-politics-trumps-science-ban-on-federal-funding-of-research-using-fetal-tissue/#41d28a8c5548, last accessed July 2, 2020.


Ajută la promovarea fundamentelor morale ale societății.


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here