back to top

Franța: Manifestul pentru familie și copil

Ludovine de la Rochère, lidera LMPT
Ludovine de la Rochère, lidera LMPT

Astăzi a avut loc la Paris evenimentul Grenelle de la famille. (Grenelle înseamnă „dezbatere între mai multe părți”.)  

Dezbaterea a fost organizată de mișcarea civică eterogenă La manif pour tous (LMPT). Mișcarea a luat naștere în 2013, întâi în mediul online, ca loc de întâlnire al celor îngrijorați de efectele legii Taubira (legalizarea căsătoriei pentru persoanele de același sex, numită de guvernul socialist Le marriage pour tous, de aici acronimul LMPT), apoi a ajuns în stradă, coagulându-se în manifestații la care au participat sute de mii de francezi.

Legea Taubira a condus la modificări în Codul Civil, unde mai întâi au dispărut cuvintele mamă și tată, apoi s-a ajuns la termeni nediferențiați în ceea ce privește sexele. Propunerile legislative dedicate cuplurilor homosexuale, aflate încă în dezbatere în Franța, referitoare la reproducerea umană asistată medical (RUAM) și mama-surogat, pun în discuție filiația, așa cum o cunoaștem acum; alături de teoria genului, obligatorie în școli din 2013, proiectele îi fac pe francezi să vorbească de inginerie socială, de filiație socială și de o antropologie nouă, care riscă să devină realitate independent de voința lor.

Mișcarea de contestare pacifică este condusă de Ludovine de la Rochère și nu are exprimare politică.

Din toamna lui 2013, Manif pour tous a organizat peste o sută dezbateri publice, din care a rezultat Manifestul pentru familie și copil, publicat azi. El cuprinde 10 principii pe care cetățenii le propun Adunării Naționale pentru politicile publice pentru familie și copil.

Voi prezenta pe scurt cele 10 principii. Manifestul poate fi citit integral aici.

Principiul 1: Familia reprezintă comunitatea de bază, autonomă și responsabilă, a societății. Familia trebuie recunoscută, protejată și susținută de națiune.

Principiul 2: Căsătoria trebuie protejată de stat, ca uniune liber consimțită între un bărbat și o femeie, care vor naște și vor educa copii. Manif pour tous propune menținerea autorității parentale până la vârsta de 18 ani, pentru a garanta securitatea, sănătatea și educația minorului. Manif pour tous propune și avantaje fiscale pentru familii.

Principiul 3: Orice copil se naște dintr-un bărbat și dintr-o femeie. Pentru interesul său superior, copilul are dreptul de a fi crescut de mama și de tatăl său. Dacă rămâne fără părinți, copilul poate fi adoptat de o familie (formată dintr-un bărbat și o femeie). Statul nu poate să priveze un copil de dreptul său de a-și cunoaște mama și tatăl. Adopția trebuie să fie o instituție aflată în slujba copilului.

Principiul 4: Un copil nu poate fi proprietatea nimănui. El nu poate fi obiectul vreunui contract sau donații, nici înainte nici după conceperea sa. Starea de graviditate nu poate face obiectul nici unui contract, din respect față de femeie.

Manif pour tous propune enunțarea explicită în lege a obiectivului tehnicii de reproducere umană asistată medical (RUAM), astfel încât copilul astfel conceput să aibă o filiație coerentă și să știe cine e tatăl său. Tehnica RUAM poate fi permisă familiilor infertile, formate din bărbat și femeie, și nu trebuie să permită privarea copilului de informații despre tatăl său.

Manif pour tous propune interzicerea gestației pentru altul (mama-surogat), conform principiului care afirmă că trupul omenesc nu este un obiect de care să poată dispună o altă persoană.

Principiul 5: Tatăl și mama copilului sunt cei care răspund de educația lui. Statul nu poate pune sub semnul întrebării acest drept.

Manif pour tous propune regândirea rolului pe care școala îl are în transmiterea cunoștințelor. Școala trebuie să transmită un soclu cultural comun tuturor cetățenilor. Proiectele educative (școlare și extrașcolare) trebuie să fie aplicate în școli doar după consultarea asociațiilor de părinți.

Principiul 6: Statul contribuie la bunăstarea comună și la perenitatea societății printr-o politică familială universală. Pentru aceasta e nevoie de o politică a locuințelor pentru familii și de avantaje fiscale pentru părinții cu copii adolescenți/ studenți, aflați în întreținere, întrucât educația lor costă mai mult.

Principiul 7: Impozitul pe venit trebuie plătit per familie și în funcție de coeficientul familial, care să reflecte capacitatea contributivă a familiei. Pentru coeficientul familial singurul criteriu trebuie să fie compoziția familiei.

Principiul 8: Educându-și copiii, părinții fac un bine pentru comunitate; acesta trebuie recunoscut. Părinții trebuie să fie liberi în a alege cum au grijă de copiii lor. Cei care renunță la profesie pentru a avea timp să-și educe copiii ar putea primi o alocație parentală, iar munca lor ar putea fi luată în calcul la stabilirea pensiei.

Principiul 9: În virtutea principiului subsidiarității, statul încurajează inițiativele din societatea civilă în beneficiul familiei. Statul se sprijină (și) pe asociațiile pro familie când ia o decizie care privește familia.

Principiul 10: Părinții și copiii își datorează, reciproc, respect, solidaritate, ajutor și asistență. Politicile pentru familie le oferă părinților și copiilor mijloacele pentru a respecta acest principiu.

În tăcerea presei mainstream și a celor „corecți politic” mișcarea Manif a difuzat în Europa, reunind persoane și asociații care luptă contra teoriei genului și a legalizării căsătoriilor între persoanele de același sex (Européens pour la manif).

În vederea alegerilor municipale din Franța, Manif pour tous le-a propus candidaților o Chartă pentru familie. Cei care au semnat s-au angajat doar simbolic că vor respecta familia și filiația; ei nu vor primi automat votul susținătorilor Manif.

Succesul Mișcării Manif în Europa arată că valorile familiale vor fi luate în considerare de cetățeni, la votul pentru Parlamentul European din 25 mai. Vom avea confirmarea la alegerile municipale din Franța, care au loc pe 23 și 30 martie, înaintea celor europarlamentare.

Alina Ioana Dida
Alina Ioana Didahttp://alinaioanadida.blogspot.ro
Medic, publicist şi traducător. A tradus "Revoluţia franceză", de Albert Soboul, apărută în 2009 la Editura Prietenii Cărţii (Bucureşti).

Cele mai citite postări