back to top

Obiectivul industriei morții: definirea avortului ca „drept” de către ONU

Activiștii avorționiști, sub conducerea IPAS (o asociație internațională de lobby, cu sediul în SUA), au emis Declarația de la Airlie pentru Avort Legal și Sigur, în care solicită „accesul universal la avort legal și sigur”.  Activiștii urmăresc să înlăture „obstacolele care le împiedică pe femei și fete să aibă acces la servicii de avort legale și sigure” și să facă din avort un serviciu universal, accesibil și legal.

Declarația a fost semnată de mai multe organizații avorționiste, cum sunt Marie Stopes, IPPF și Global Fund for Women.

Declarația țintește întrunirea ONU din 7-11 aprilie, a Comisiei pentru Populație și Dezvoltare, care va evalua progresele programului de acțiune stabilit de Conferința de la Cairo din 1994. Și la această întrunire, statele vor dezbate dacă suveranitatea în ceea ce privește politica avortului și identitatea culturală și religioasă trebuie recunoscută în documentele Conferinței, ca și până acum. În multe state ale ONU există o mișcare civică care luptă pentru protejarea vieții copilului nenăscut, ceea ce îi face pe industriașii morții să se teamă că nu vor mai obține aceleași fonduri publice pentru „serviciile de avort” prestate. Programul global de dezvoltare post 2015 va stabili obiectivele ONU și bugetul alocat pentru ele.

În nici un document internațional nu există noțiunea de „drept la avort”, iar în Convenția ONU pentru Drepturile Copilului scrie: „copilul, din cauza imaturității sale fizice și psihice, necesită o îngrijire și protecție specială, atât înainte cât și după naștere”.

Alina Ioana Dida
Alina Ioana Didahttp://alinaioanadida.blogspot.ro
Medic, publicist şi traducător. A tradus "Revoluţia franceză", de Albert Soboul, apărută în 2009 la Editura Prietenii Cărţii (Bucureşti).

Cele mai citite postări