back to top

Raportul Zuber: despre teoria genului, obligatorie în școli, și avortul ca „drept”

EuroParl Marți, plenul Parlamentului European va supune la vot Raportul Zuber, referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană, elaborat de Comisia pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen.

Acest raport reia temele din raportul Estrela (respins în dec. 2013) și raportul Lunacek, care a dus la votarea unei rezoluții fără caracter legislativ dar pe care 5 partide europene mari au promis  deja că o vor susține în următoarea legislatură. Aceste teme sunt promovate de lobby-ul gay și se referă la: finanțarea avorturilor și a contraceptivelor din bani publici, avortul ca „drept” a femeii, teoria genului predată obligatoriu în școli și fără a fi necesar acordul părinților (o realitate în Franța din 2013), introducerea cotei de gen pentru angajatori (publici și privați), familia cu o compoziție „diversă” etc.

Raportul Zuber este de sorginte comunistă (autoarea sa, Ines Cristina Zuber, este membră a Partidului Comunist Portughez) și are accente radicale. El reduce femeia la un obiect care se manifestă în funcție de „cota de gen” și de politici publice. Raportul  aduce atingere libertății individuale și încalcă principiul fundamental al egalității de șanse, bazată pe competențe, talent și meritele pe care le are o persoană, bărbat sau femeie. În plus, raportul susține că responsabilitatea pe care o (mai) au părinții în educarea copiilor lor reprezintă un obstacol pentru ca aceștia să se realizeze în societate. Ca și alte rapoarte, și acesta promovează ingineria socială în UE.

Rezoluția alternativă, depusă de PPE la acest raport, se limitează la a elimina câteva fraze din raportul Zuber însă păstrează esența acestuia, fiind, la fel, inacceptabilă. Spre exemplu, rezoluția alternativă introduce noțiunea de „democrație a parității”, de fapt o „cotă de gen” cu altă pălărie, menține teoria genului ca materie obligatorie în școli, promovează „familia” gay și avortul ca „drept”.

Ca și în cazul altor rezoluții ce atacă familia naturală, cetățenii îngrijorați îi inundă cu mail-uri pe eurodeputați, solicitându-le să respingă raportul și se informează în vederea alegerilor din mai 2014.

Alina Ioana Dida
Alina Ioana Didahttp://alinaioanadida.blogspot.ro
Medic, publicist şi traducător. A tradus "Revoluţia franceză", de Albert Soboul, apărută în 2009 la Editura Prietenii Cărţii (Bucureşti).

Cele mai citite postări