Misiunea noastră

„Dacă însă străjerul a văzut sabia venind şi nu a sunat din trâmbiţă şi poporul n-a fost vestit şi va veni sabia şi va ridica viaţa cuiva, acela a fost răpit pentru păcatele lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna străjerului.” (Iesechiel 33:6)

„Cultura Vieţii” este o publicație online care promovează fundamentele morale ale societății, familia, viața umană și libertatea religioasă.

Premisa de la care plecăm este aceea că există o ordine morală transcendentă, neschimbabilă, independentă de autoritatea politică vremelnică, iar adevărul este unic, recognoscibil și trebuie să stea la baza unei juste guvernări.

Expresia „cultura vieţii” reflectă o concepţie filosofică în conformitate cu care viaţa, în toate stadiile sale de la concepţie şi până la moarte, este sacră şi inviolabilă. „Cultura vieţii” este principial opusă tuturor practicilor care distrug viața, plecând de la avort și încheind cu pedeapsa capitală și războiul de agresiune.

Astfel, CulturaVietii.ro își asumă rolul unui soldat în tranșeea „războiului cultural”.

 

Our mission

“But if the watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet to warn the people and the sword comes and takes someone’s life, that person’s life will be taken because of their sin, but I will hold the watchman accountable for their blood.” (Ezekiel 33:6)

CULTURA VIEȚII (“The Culture of Life”) is an online journal that promotes moral foundations of society, family, human life and religious liberty values.

The central premise on which our project is based is that there is a transcendental moral order, unchangeable and independent of the temporal political authority. Respect for this moral order and especially for family and human life as they are understood in the Judeo-Christian tradition, is fundamental for the development of a healthy society.

The term “culture of life” reflects a philosophical conception according to which life, in all its stages from conception until death, is sacred and inviolable. The “culture of life” is, in essence, opposed to all practices that destroy life, starting from abortion and ending with capital punishment and war of aggression.

Thus, CulturaVieţii.ro assumes the role of a soldier fighting in the trenches of the “cultural war”.