Demografie și controlul populației

Demografie, spor natural, natalitate, fertilitate, mortalitate, indicatori demografici. Politici de control al populației.