• Participă la proiectele noastre sociale

Pentru femei, dar… împotriva lor: Cum promovează o agenție ONU avortul

By Provita Media
In Avort
06/01/2011
20 Comments
252 Views

ONU si agentiile sale de control al populatiei continua sa promoveze avortul sub pretentia ca e indispensabil promovarii sanatatii femeii. In plus, anumite comitete de juristi ONU afirma, chiar si mai radical, existenta unui drept la avort ca parte integranta a dreptului international. Cum e posibil lucrul acesta?

Astazi va facem cunoscut mecanismul principal prin care ONU promoveaza avortul la nivel mondial. Se numeste Conventia Internationala pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare impotriva Femeii. Cunoscut mai bine sub genericul englez de CEDAW (Convention for the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women), Conventia are un caracter international si are ca obiectiv eliminarea oricarei forme de discriminare impotriva femeilor. Ea insa nu contine cuvintul “avort,” ci doar face referinta la masuri concrete pe care statele contractante trebuie sa le ia pentru promovarea sanatatii femeilor. In lista acestor masuri propuse, avortului i se acorda un loc central.

Pe linga asta, CEDAW a stabilit o platforma care periodic supune unui interogatoriu riguros diferite tari cu scopul de a determina masura in care ele promoveaza avortul ca metoda concreta de promovare a sanatatii femeii. Revizuirile periodice au loc de 2 ori pe an, fie in Geneva fie in New York, cind reprezentanti ai tarilor care sunt supuse interogatiilor se infatiseaza in fata unei comisii de ancheta ONU. Detaliile care decurg din aceste intruniri denota ca CEDAW a devenit un adevarat tribunal inchizitorial, agresiv si irational care pune presiune asupra tarilor sa promoveze avortul. Urmatoarea sesiune CEDAW este programata la Geneva intre 17 ianuarie si 4 februarie si va analiza situatia avortului in Israel, Kenya, Liechtenstein, Africa de Sud, Bangladesh, Sri Lanka si Belarus.

Recent, d-na Larisa Iftime, presedinte al ProVita Media si jurnalist a scris pentru cotidianul Patriarhiei, Lumina, un excelent despre CEDAW care a fost publicat luna trecuta in ziarul Lumina. Il reproducem.

Convenţia ONU privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare contra Femeilor:
O comisie care susţine legi inumane

UN Women1 resize 300x138 Pentru femei, dar... împotriva lor: Cum promovează o agenție ONU avortul

Pentru femei sau împotriva lor?

Cunoscută mai mult după acronimul său englezesc – CEDAW -, Convenţia ONU privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva Femeilor are drept scop eliminarea practicilor discriminatorii împotriva femeilor. Tratatul, în principal, susţine drepturile femeilor, inclusiv acasă, la muncă şi accesul lor la educaţie. După câte se pare însă, acest tratat este plin de pericole, ascunse sau nedeclarate până la capăt, în defavoarea femeilor.

Probabil, cea mai mare ameninţare vine din partea Comisiei CEDAW, însărcinată cu elaborarea de recomandări privind obligaţiile ţărilor care au ratificat CEDAW. Această comisie e compusă din aşa-numiţi experţi în domeniul politicilor de gen, care se presupune că ar avea înţelepciunea de a transpune prevederile tratatului în practică. Astfel, comisia a făcut referiri la convenţie, în mod repetat, pentru a promova agenda avortului.

În textul convenţiei nu este menţionat nicăieri vreun aşa-zis “drept” la avort. Cu toate acestea, comisia amintită a transformat avortul într-un drept al femeii. Multe dintre cele 186 de naţiuni care au semnat convenţia sunt puse în faţa unor mari dificultăţi în problema avortului, iar din 1995 şi până în prezent, “observaţiile” şi “recomandările” Comisiei CEDAW au făcut presiuni de legalizare a avortului şi de a “extinde” accesul la avort asupra a 83 de ţări.

De exemplu, organismul amintit a sancţionat Irlanda pentru “legile pentru avort foarte restrictive, în care avortul este interzis…”. Alte ţări, cum ar fi Rwanda, Haiti şi Guatemala, au simţit de asemenea braţul de fier al comisiei, care ţintea spre relaxarea legilor împotriva avortului.

Raportul comisiei asupra Croaţiei, din 1998, este un alt exemplu de presiune, când acest organism anunţa că era “îndeosebi îngrijorat… cu privire la informaţiile privind refuzul unor medici de la unele spitale de a efectua avorturi pe baza obiecţiei din motive de conştiinţă”. În viziunea comisiei, CEDAW ar cere ca avortul să fie legal şi nimic nu ar trebui să-i stea în cale, inclusiv conştiinţa medicilor care refuză să-l practice.

Reuniunea CEDAW de la Geneva din acest an – tot despre avort

În acest an, în perioada 4 octombrie – 22 octombrie 2010, Comisia CEDAW şi-a lansat observaţiile, la Geneva, din care

n-au lipsit recomandările privind creşterea “accesului la servicii de avort” sau promovarea pe larg a “educaţiei sexuale la adolescenţi”. Observaţiile finale vizau Burkina Faso, Republica Cehă, India, Malta, Tunisia şi Uganda, iar temele la care s-au referit aceste observaţii au fost: avortul, contracepţia şi educaţia sexuală pentru tineri.

Pentru Uganda, Comisia CEDAW acuză creşterea ratelor mortalităţii materne din cauza “avorturilor clandestine”, afirmând că femeile din această ţară au acces limitat la servicii de calitate privind sănătatea reproductivă şi sexuală. De asemenea, comisia afirmă că programele existente de educaţie sexuală sunt insuficiente. Drept urmare, Comisia CEDAW recomandă ca educaţia sexuală să fie “promovată pe scară largă” şi pe “grupuri-ţintă” de fete şi băieţi. Comisia CEDAW îşi exprimă, de asemenea, îngrijorarea că drepturile sexuale şi reproductive ale femeilor cu handicap nu sunt protejate.

Referitor la Tunisia, Comisia CEDAW este îngrijorată de rapoartele de presupusă “discriminare” împotriva femeilor singure, care încearcă să aibă acces la servicii de avort. Comisia, astfel, “solicită consolidarea şi extinderea eforturilor de sporire a cunoaşterii şi accesului la metode contraceptive, la preţuri accesibile în întreaga ţară” şi subliniază că Tunisia ar trebui să “se asigure că femeile singure nu se confruntă cu obstacole în accesarea serviciilor de avort”. Astfel, Comisia CEDAW recomandă în continuare ca “educaţia sexuală să fie promovată pe scară largă şi să vizeze atât fetele, cât şi băieţii”.

False griji asupra femeilor

Despre Malta, Comisia CEDAW spune că are “acces insuficient la serviciile de îngrijire a sănătăţii reproducerii pentru femei” şi reclamă faptul că sănătatea sexuală şi drepturile reproductive nu fac parte din “programul” de politici al Maltei. CEDAW critică aspru această ţară pentru legile sale, care fac avortul ilegal în toate cazurile: “Comisia invită Statul-parte să îşi intensifice eforturile pentru a îmbunătăţi disponibilitatea serviciilor de sănătate sexuală şi a reproducerii, inclusiv planificare familială, pentru a mobiliza resurse în acest scop şi pentru a monitoriza accesul femeilor efectiv la aceste servicii. De asemenea, recomandă ca politicile naţionale privind sănătatea sexuală, care sunt în curs de finalizare, să se asigure că planificarea familială şi sănătatea reproducerii sunt promovate pe scară largă şi orientate la fete şi băieţi, cu o atenţie specială asupra prevenirii sarcinilor timpurii la tinerele minore, inclusiv asupra controlului bolilor cu transmitere sexuală şi HIV/SIDA. Comisia îndeamnă Statul-parte să revizuiască legislaţia referitoare la avort şi să ia în considerare excepţii de la interdicţia generală de avort pentru cazurile de avort terapeutic şi atunci când sarcina este rezultatul unui viol sau incest. Îndeamnă, în continuare, Statul-parte să elimine din legislaţia sa dispoziţiile punitive pentru femeile care îşi produc singure avort, în conformitate cu Recomandarea generală 24 a Comisiei pentru femei şi de sănătate şi a Declaraţiei şi Platformei de acţiune de la Beijing”.

Comisia CEDAW recomanda Republicii Cehe să “accelereze adoptarea unei legi privind drepturile pacienţilor, inclusiv a drepturilor reproductive a femeilor”. În cele din urmă, CEDAW “îşi reiterează îngrijorarea cu privire la sănătatea sexuală şi reproductivă” din Burkina Faso. Burkina Faso este apreciată pentru eforturile sale de a spori disponibilitatea serviciilor de planificare familială, inclusiv formarea profesioniştilor din domeniul sănătăţii, astfel încât să informeze în mod corespunzător femeile despre sarcina lor “ca rezultat al alegerii personale”. Comisia CEDAW afirmă că este preocupată de “numărul mare de sarcini nedorite şi creşterea ratei natalităţii cu 3,8% într-un an”. Concluzia comisiei este că de vină ar fi rata mortalităţii materne în “avorturile clandestine”. Burkina Faso este “invitată” să reconsidere incriminarea avortului.

CEDAW vizează problema căsătoriei şi a prostituţiei

În problema căsătoriei, Comisia de experţi a CEDAW a exercitat presiuni uriaşe asupra unor ţări ca Uzbekistan, afirmând că există “defecţiuni în ceea ce priveşte rolurile tradiţionale ale bărbatului şi femeii”. Comisia a recomandat Uzbekistanului să “reconceptualizeze… rolul femeilor în societate”, să promoveze nu doar rolul de mamă şi soţie, exclusiv responsabilă de copii şi familie, ci şi pe cel de “persoane individuale şi actori în societate”. Exemplele de acest fel continuă să se adune. În 2000, Belarus a fost pusă la grea încercare pentru recunoaşterea Zilei Mamei şi Premiului Mamei. Comisia şi-a exprimat nemulţumirea din cauza “încurajării rolurilor tradiţionale ale femeii”.

Apoi, în problema prostituţiei, în timp ce CEDAW deplânge traficul de persoane şi exploatarea sexuală a femeilor şi copiilor, comisia însărcinată cu punerea prevederilor în practică a cerut ca prostituţia, care este poarta de acces pentru traficul de persoane, să fie reglementată prin lege şi considerată drept mijloc legitim de muncă.

Drepturile părinteşti sunt puse, de asemenea, sub semnul întrebării de către această comisie. “În toate cazurile, interesul copiilor va fi considerat primordial”, se afirmă în articolul 16 din CEDAW. Totuşi, comisia a împins mai multe ţări să instruiască copiii în programe de educaţie sexuală controversate. În vizorul acestei comisii se află şi credinţa religioasă, şi lista poate continua.

” Comisia amintită a transformat avortul într-un drept al femeii. Multe dintre cele 186 de naţiuni care au semnat convenţia sunt puse în faţa unor mari dificultăţi…”

0 0

About Has 108 Posts

Asociația Provita Media promovează valorile pro-vita în România: protejarea și respectarea copilului nenăscut, respectarea demnității umane de la concepția naturală până la moartea naturală. Reprezentanții Asociației își propun să contribuie la formarea unei viziuni corecte asupra problemelor ce țin de familie, de educația morală creștină și, în special, asupra celor legate de protejarea copilului nenăscut.

Comments are closed.