Dispariţia unor infracţiuni sau atenuarea pedepsirii lor în Noul Cod Penal (selecție). Partea I

Câteva observații (foarte succint, având în vedere amploarea subiectului) despre schimbarea regimului, reducerea asprimii pedepselor sau chiar dezincriminarea completă a unor infracțiuni în Noul Cod Penal. Prima parte.

Actele normative adresate sunt următoarele:

  • vCP: Codul Penal (VECHI) din 21 iulie 1968, a fost în vigoare până la 31 ian. 2014.
  • nCP: Codul Penal (NOU) din 17 iulie 2009 (Legea 286/2009) a intrat în vigoare la 1 feb.2014.

Primim la redacție corecturi și adaosuri.

1. EXPLOATAREA UNEI PERSOANE

vCP: Infracțiune neprevăzută.

nCP: Art. 182. Exploatarea unei persoane
Prin exploatarea unei persoane se înţelege:
a) supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forţat;
b) ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire;
c) obligarea la practicarea prostituţiei, la manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală;
d) obligarea la practicarea cerşetoriei;
e) prelevarea de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, în mod ilegal.

COMENTARIU: Art. 182 nu reglementează infracţiuni propriu-zise, ci dă o serie de definiţii care vor servi la incriminarea unor fapte în articole ulterioare; după cum vom vedea, nu vor mai fi consideraţi infractori – şi în consecinţă pedepsiţi – prostituatele şi cerşetorii, fiind văzuţi ca victime, şi vor fi pedepsiţi numai exploatatorii lor. Deci prin această teorie se ajunge efectiv la o degrevare de răspundere a făptuitorilor direcţi, socotiţi doar ca un fel de agenţi involuntari, controlaţi de exploatatorii lor.

2. VIOLENȚA ÎN FAMILIE

vCP: Art. 180-181 [lovire şi vătămare corporală]

nCP: Art. 199. Violenţa în familie
(1) Dacă faptele prevăzute în art. 188 [omorul], art. 189 [omorul calificat] şi art. 193-195 [lovire şi vătămare corporală] sunt săvârşite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime.
(2) În cazul infracţiunilor prevăzute în art. 193 [lovire] şi art. 196 [vătămare corporală din culpă] săvârşite asupra unui membru de familie, acţiunea penală poate fi pusă în mişcare şi din oficiu. Împăcarea înlătură răspunderea penală.

Vă recomandăm
[adrotate group="2"]

COMENTARIU: Aşadar, simpla lovire sau cel mai uşor „act de violenţă” asupra copiilor, care a început să fie considerată infracţiune şi pedepsită în 2000, acum, în nCP, este pedepsită mai aspru (minim amendă sau închisoare de 3 luni, până la un maxim de închisoare de 2 ani şi 9 luni – art. 193 coroborat cu art. 199). Nu mai vorbim de pedeapsa pentru lovirile ce necesită certificat medical sau vătămările corporale. Acţiunea penală se poate pune în mişcare din oficiu, fără nici o plângere din partea copilului (vezi terorizarea părinţilor în Norvegia).

O dată cu apariţia Legii 197/2000 de modificare a unor dispoziţii din Codul Penal (Vechi), lovirea şi vătămarea corporală se pedepsesc inclusiv când sunt săvârşite asupra membrilor de familie. Alineatele nou-introduse prevăd pedepse chiar mai mari (între simpla amendă şi închisoarea până la 5 ani) când lovirea şi vătămarea sunt săvârşite în interiorul familiei, în cadrul relaţiei între părinţi şi copii. Înainte se pedepsea numai mutilarea gravă, fizică sau psihică, a copilului; acum, dintr-un umanism prost înţeles, celor mai blânde corecții fizice aplicate copiilor li se neagă caracterul formativ şi pedagogic.

3. EUTANASIEREA

vCP: Infracțiune neprevăzută.

nCP: Art. 190. Uciderea la cererea victimei
Uciderea săvârşită la cererea explicită, serioasă, conştientă şi repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferinţe permanente şi greu de suportat, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

COMENTARIU: S-a introdus expres infracţiunea de eutanasie, care este pedepsită (deocamdată).

4. SEDUCȚIA

vCP: Art. 199. Seducţia
Fapta aceluia care, prin promisiuni de căsătorie, determină o persoană de sex feminin mai mică de 18 ani de a avea cu el raport sexual, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
Împăcarea părţilor înlătura răspunderea penală.

nCP: Faptă dezincriminată.

COMENTARIU: S-a eliminat această faptă din Codul Penal, deci nu mai e considerată infracţiune; înainte aceasta putea constitui o presiune legală pentru băiat s-o ia în căsătorie pe fata respectivă, ca formă de „împăcare a părţilor”; acum practic băieţii care seduc fetele minore sunt eliberaţi de orice răspundere.

5. INCESTUL

vCP: Art. 203. Incestul
Raportul sexual între rude in linie directă sau între fraţi şi surori se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

nCP: Art. 377. Incestul
Raportul sexual consimţit, săvârşit între rude în linie directă sau între fraţi şi surori, se pedepseşte cu închisoarea de la un an la 5 ani.

COMENTARIU: S-a îmblânzit pedeapsa pentru incest, şi dacă se merge pe aceeaşi gândire, în curând s-ar putea să fie dezincriminat cu totul, considerându-se că e o faptă săvârşită în viaţa privată şi că oricum nu prea a făcut nimeni închisoare pentru aşa ceva; deci ce rost ar mai avea, chipurile, să existe pe viitor în Codul Penal?

Reamintim semnalele noastre cu privire la legitmarea acadmică a pedofiliei sub eticheta „legitimă” „intergenerational sexual contact”; nici incestul nu e departe de aşa ceva.

6. POLIGAMIA

vCP: Art. 303. Bigamia
Încheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
Persoana necăsătorită care se căsătoreşte cu o persoană pe care o ştie căsătorită se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. (…)

nCP: Art. 376. Bigamia
(1) Încheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Persoana necăsătorită care încheie o căsătorie cu o persoană pe care o ştie căsătorită se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

COMENTARIU: Pedeapsa pentru bigamie s-a micşorat destul de mult, dar n-ar fi asta problema, ci aceea ca pe viitor să nu apară încercări de a impune legislativ căsătoria între mai mulţi parteneri, așa cum se încearcă deja în statele „creştine” foarte liberale (cel puţin între un bărbat şi mai multe femei, ca în dreptul musulman).

7. ADULTERUL

vCP: Art. 304. Adulterul (abrogat din 2006)
Fapta persoanei căsătorite de a avea relaţii sexuale afară de căsătorie se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a soţului nevinovat. Soţul nevinovat poate cere oricând încetarea urmăririi penale sau a procesului penal (…).

nCP: DEZINCRIMINAT

COMENTARIU: Adulterul nu a mai fost considerat infracţiune o dată cu Legea 278/2006, care a abrogat art. 304 din Codul Penal. Problema, iarăşi, nu e nepedepsirea soţului adulter pentru că oricum aproape nimeni nu era pedepsit propriu-zis înainte. Însă prin simpla prevedere a adulterului ca faptă penală, având în vedere caracterul formativ al legii, se proteja trăinicia şi stabilitatea relaţiilor conjugale, se proteja familia. Ca şi canoanele Bisericii, care rămân în vigoare, oricât de aspre, chiar dacă se face pogorământ în 99% din cazuri de la ele. În felul acesta se vede distanţa dintre ceea ce a ajuns creştinul şi ceea ce trebuia să fie; aşa şi cetăţeanul, civilul.

8. ABANDONAREA FAMILIEI

vCP: Art. 305. Abandonul de familie
Săvârşirea de către persoana care are obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la întreţinere, a uneia dintre următoarele fapte:
a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferinţe fizice sau morale;
b) neîndeplinirea cu rea-credinţă a obligaţiei de întreţinere prevăzute de lege;
c) neplata cu rea-credinţă, timp de două luni, a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecătorească, se pedepseşte, în cazurile prevăzute la lit. a) şi b), cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar în cazul prevăzut la lit. c), cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.
(Alin. 2-5 prevăd împăcarea părţilor etc.)

nCP: Art. 378. Abandonul de familie
(1) Săvârşirea de către persoana care are obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la întreţinere, a uneia dintre următoarele fapte:
a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferinţe fizice sau morale;
b) neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a obligaţiei de întreţinere prevăzute de lege;
c) neplata, cu rea-credinţă, timp de 3 luni, a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecătorească,
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(Alin. 2-5 prevăd împăcarea părţilor etc.)

COMENTARIU: Pedeapsa pentru abandonul de familie se menţine aşadar cam în aceleaşi limite, minime şi maxime. Rămâne deocamdată un punct de stabilitate al Codului Penal, o garanţie pentru relaţiile de familie.

9. PROMOVAREA MATERIALELOR PORNOGRAFICE

vCP: Art. 325. Răspândirea de materiale obscene
Fapta de a vinde sau răspândi, precum şi de a confecţiona ori deţine, în vederea răspândirii, obiecte, desene, scrieri sau alte materiale cu caracter obscen, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă.

nCP: DEZINCRIMINAT

COMENTARIU: Aceasta înseamnă, mai concret, că se acceptă ca un fapt normal pe tarabele din oraşe: revistele pornografice, playboy, filmele xxx, expoziţiile sau grafica „erotică”, tot ce înseamnă artă abstractă cu tentă sinistră, masochistă sau pornografică, fotografii nud etc. (astăzi se găsesc inclusiv în librării). Într-adevăr, avem legea specială privind materialele pornografice, dar aceasta este și plină de ambiguități, și foarte îngăduitoare – dar este un subiect despre care am tratat de nenumărate ori pe acest blog, de ex. aici.


Ajută la promovarea fundamentelor morale ale societății.


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here