back to top

Paul Elmann

Avocat. Doctor în relații internaționale și științe politice. Master în drept european (LLM).

Consecințele hotărârilor C.E.D.O. și C.J.U.E. privind reglementarea parteneriatelor civile în dreptul român

Cadru legal Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și protocoalele adiționale la această convenție au fost ratificate de România prin Legea nr....

Să nu ne uităm ușor trecutul

„Legislația internațională în domeniul drepturilor omului pornește de la premisa că toți indivizii trebuie să se bucure de aceleași drepturi și libertăți, așa cum...

Ne puteți găsi și aici