back to top

Care este legătura dintre viaţa intimă a unui om şi Dumnezeu?

Claudiu Bălan *

Demersul nostru prin intermediul campaniei  „Mii de tineri îşi păstrează astăzi fecioria până la căsătorie” nu este doar unul moralizator, sau strict educativ ci este în primul rând un act de credinţă în Dumnezeu, o datorie morală a noastră de a-i informa şi ajuta pe tinerii care dau piept cu valurile tulburi ale societăţii.

Mărturiile şi articolele din această carte sunt experienţe ce provin din inima unor tineri care L-au cunoscut pe Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu adevărat şi-L mărturisesc în viaţa lor prin fapte. Eu am curajul să vorbesc despre viaţa mea intimă, despre suişurile şi coborâşurile vieţii mele din adolescenţă, pentru că văd tineri lângă mine care suferă, şi nu pot să le spun direct: „Trăiești în păcat!” Mi-e ruşine să fac asta, şi de aceea le dau exemplu meu personal, le povestesc ce-am trăit şi am simţit eu. Dar n-aş fi avut curajul să le vorbesc altora despre bucuria fecioriei dacă n-aş fi lepădat şi eu păcatul şi nu m-aş fi schimbat. Nu poţi să acuzi un păcat pe care tu însuţi încă-l mai faci, pentru că demersul tău e sortit eşecului de la început.

M-am mânjit şi eu de păcatul desfrânării şi am simţit toate consecinţele şi frustrările lui, dar a venit un moment când m-am apropiat de Dumnezeu şi de Biserică. Atunci am început să realizez în ce stare mă aflam. Participând la viaţa Bisericii şi simţind bucuria Duhul Sfânt la rugăciune, la Sfânta Liturghie, făcând fapte bune, citind cărţile sfinte, mi-am dat seama că greşesc. Mi-am mărturisit păcatele unui preot şi mi-am propus că din acel moment să-mi schimb viaţa.

Dumnezeu m-a schimbat, eu doar mi-am dorit schimbarea. Au urmat apoi ani de zile de trai alături de Dumnezeu… până în ziua de astăzi.

Noi, autorii acestui demers, avem experiența vieții în păcat, cu aparențele și dezamăgirile ei, dar avem și experiența vieții trăite alături de Dumnezeu, cu provocările dar și bucuriile ei. Și pentru că le cunoaștem pe ambele, punem această experiență înaintea voastră, ale tinerilor de astăzi, pentru a nu trece prin aceleași suferințe prin care am trecut noi.

Care este legătura dintre viaţa mea intimă şi Dumnezeu?

E simplu: când mi-am trăit viaţa intimă aşa cum am crezut eu şi cum am văzut la televizor, în reviste şi în ziare, am suferit şi am acumulat frustrări şi multe complexe. Când mi-am trăit viaţa intimă după poruncile lui Dumnezeu mi-am recăpătat demnitatea de om şi încrederea în mine, conştient secundă de secundă că bucuria momentelor pe care le trăiesc vine permanent din relaţia cu El.

Desfrânarea, pe mine ca tânăr, m-a desfigurat, m-a umilit, m-a adus într-o stare de ruşine… mi-a creat suferinţă. Da! m-am bucurat de plăcerea de moment, şi la început a fost o mare „descoperire” pentru mine, dar mai apoi am început să suport consecinţele.

Satisfacerea plăcerii sexuale în afara căsătoriei, prin toate formele ei, degradează fiinţa umană pentru că urmăreşte plăcerea în mod egoist şi pentru că nu se întemeiază pe o relaţie de iubire care să aducă roade în veșnicie.

Campania „Mii de tineri îşi păstrează astăzi fecioria până la căsătorie” este o mărturie vie a tinerilor din Biserica Ortodoxă, care cred în Dumnezeu şi se raportează la El în toate aspectele vieţii de zi cu zi.

Care este legătura dintre viaţa intimă a unui om şi Dumnezeu?

Omul este creat de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Lui: având libertate, raţiune, conştiinţă de sine, creativitate, tendinţă de a se autodepăşi, sete de veşnicie, şi multe alte daruri. Frumuseţea omului vădeşte (descoperă) adesea frumuseţea Dumnezeului care l-a creat.

Dumnezeu a creat tot Universul şi la urmă l-a creat şi l-a aşezat pe om în toată creaţia, aşa cum un fiu de împărat vine şi îşi primeşte împărăţia de la tatăl său. Intervenţia lui Dumnezeu în lume nu se limitează doar la simplu fapt de a crea totul, ci se extinde și prin faptul că El veghează permanent asupra omului şi asupra creaţiei. Dumnezeu intervine secundă de secundă în viaţa noastră pentru a ne ajuta, dar fără să ne îngrădească libertatea. Dacă n-am fi în grija Lui ne-am distruge singuri prin orgolii, egoism şi violenţă.

Viaţa omului este legată de viaţa lui Dumnezeu aşa cum viaţa unui copilaş este strâns legată de viaţa mamei Lui. Noi trăim şi existăm prin Dumnezeu şi dacă o secundă ne lasă singuri se întâmplă ceea ce vedem adesea în lume: necazuri, certuri, războaie, ură, violenţă, într-un cuvânt: dezbinare. Oamenii fără Dumnezeu sunt fiare.

Noi oamenii am primit viaţa de la Dumnezeu şi suntem aşa de frumos creaţi încât să tindem întotdeauna mai sus, şi mai sus, mai departe… dorind şi mai mult… şi mai bine, fără să ne săturăm niciodată. Setea această de viaţă ne-o vom linişti abia când vom simţi veşnicia prezenţei lui Dumnezeu în noi.

Dacă viaţa noastră intimă, aşa cum spuneam mai sus, ne modelează perspectivă asupra vieţii şi modelează implicit viitorul societăţii în care trăim, înseamnă că Dumnezeu este direct implicat, ca Unul ce veghează permanent la buna desfăşurare a vieţii oamenilor pe tot globul pământesc.

Dar Dumnezeu nu veghează doar la buna desfăşurarea a vieţii pământeşti ci şi la mântuirea noastră, la îndumnezeirea noastră.

* Claudiu Bălan este președintele Asociației Ortodoxia Tinerilor din Galați și autor al cărții „Mii de tineri îşi păstrează astăzi fecioria până la căsătorie: articole şi mărturii”

Guest Post
Guest Post
Articole și analize ale unor invitați speciali.

Cele mai citite postări