back to top

Comisia Europeană confirmă: Este dreptul exclusiv al Statelor de a legifera în probleme de avort și educație sexuală

reportint20130614073648793 Astăzi, 16 ianuarie, Vicepreședintele Comisiei Europene, Siim Kallas a concluzionat, la finalul unei dezbateri pe teme de „Sănătate sexuală și reproductivă” că Uniunea Europeană nu are nicio competență în problematica avortului și a educației sexuale.

Cu alte cuvinte, avortul și educația sexuală sunt și rămân de competența exclusivă a statelor membre. Se confirmă astfel rezoluția adoptată de Parlamentul European pe 12 decembrie (A7-0426/2) ca răspuns la raportul d-nei Edite Estrela asupra „Sănătății sexuale și reproductive și drepturilor aferente” (NOTĂ: Situația este identică în materie de definirea familiei și de politici familiale, inclusiv în legislația privind căsătoria, deși despre acest subiect nu s-a discutat la dezbatere.)

Conform principiului subsidiarității, Uniunea Europeană nu are niciun drept de interferență și nu poate exercita nicio presiune, de niciun fel, pentru adoptarea, neadoptarea sau modificarea legislațiilor naționale.

Dezbaterea a fost convocată de grupul Socialist din Parlamentul European, pe fondul îngrijorării membrilor acestuia și a eurodeputaților de Stânga în general privind noua legislație propusă în Spania pentru reglementarea avortului, legislație adoptată deja de Guvernul Rajoy și care restricționează drastic accesul la avort.

Reproducem mai jos declarația d-lui Kallas.

STRASBOURG – 16 JANUARY 2014

http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=EN&vodId=1389868055303

Non-discrimination in the framework of sexual and reproductive health and rights (debate) 16 JANUARY 2014

DECLARATION OF COMMISSIONNER SIIM KALLAS on BEHALF OF THE EUROPEAN COMMISSION

[TRANSCRIPT STARTS]

Madam President, all the Members,

Thank you very much for your remarks and comments on this very very sensitive issue. The Commission has been asked to make a statement for this plenary session. There is no document for discussion. But I can say yes some remarks that the Commission of course fully recognises that each and every individual has the fundamental right of access to high quality healthcare. But I also must say that you know very well that in relation to health and healthcare, the treaties has granted limited competence to the EU. The Treaties stipulate that the definition of health policies and the organisation and delivery of Health Services and medical care is the responsibility of individual Member States, Responsibility that the EU respects.

The Commission acknowledges the differences in that EU Member States national policies and laws with regard of these sensitive issues especially to abortion.

Answering to some concrete questions, according of the Treaty of the European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, the EU has no competence on abortion policy at national level and can therefore not interfere in Member States policies in these areas. Also sex education is also the competence of Member States. EU can facilitate exchange of best practices and it is doing this. But of course I can also say that the Commission is clearly committed to work to abolish any form of discrimination in Healthcare together with the European Parliament and Member States .

Thank you very much.

[ENDS]

PRO VITA București
PRO VITA Bucureștihttp://www.asociatiaprovita.ro
Asociația PRO VITA Bucureşti este dedicată protejării vieţii umane începând de la concepţie şi promovării valorilor familiei, prin educaţie eficientă, acţiune civică şi legislaţie.

Cele mai citite postări