back to top

Declarație a înalților reprezentanți ai Bisericilor creștine din Slovacia cu privire la Convenția de la Istanbul

După Biserica Ortodoxă a Bulgariei, cultele creștine din Slovacia se pronunță împotriva Convenției de la Istanbul și a impunerii „genului”. Redăm declarația comună a acestora:

„Timpurile moderne, schimbările în perspectiva omului și în stilul de viață, accentul sporit pe individualism, dezvoltare personală și interese personale – toate acestea  aduc efecte negative, inclusiv diferite manifestări de violență chiar și în relații dintre rude apropiate, deci în familie.

În calitatea noastră de creștini credem că Dumnezeu a creat toate ființele umane egale în demnitate. Fiecare bărbat și fiecare femeie sunt unici; Dumnezeu vrea ca noi să avem o familie în care să ne completăm reciproc. Violența nu este niciodată o cale potrivită pentru rezolvarea problemelor. Este bine că devenim din ce în ce mai conștienți de aceste adevăruri în societățile noastre și că legislația o reflectă. Aceste lucruri nu pot fi decât de apreciat. Totuși, când vine vorba despre atingerea unor idealuri, alegerea metodelor este de asemenea importantă. Scopul nu justifică mijloacele și nu orice cale ne conduce la scopul urmărit.

Așa încât, suntem preocupați de inițiativele care țintesc ratificarea controversatei Convenții a Consiliului Europei, așa-numita Convenție de la Istanbul.

Citește și: Convenția de la Istanbul: aspecte problematice

Convenția de la Istanbul vede rădăcinile violenței domestice în „rolurile” bărbaților și femeilor, pe care le numește stereotipuri, și cere ca problema să fie adresată prin retragerea din anumite caracteristici ale naturii biologice umane a bărbatului și femeii în favoarea așa-numitei „egalități de gen”. Definește genul ca „rolurile, comportamentele, activitățile și atributele construite social, pe care o anumită societate le consideră potrivite pentru bărbați și femei” (Art. 3, lit. c). Convenția cere ca aceste roluri stereotipale să fie considerate condamnabile (Art. 12, par. 1) ca și introducerea unor „roluri de gen non-stereotipe” (Art. 14, par 1) care ar trebui revizuite de un „grup de experți” neclar definit (Art. 66) care va avea precedență față de parlamentele naționale. Dacă convenția ar fi aplicată va afecta fundamental legislația, educația și formarea în toate statele semnatare întrucât „nu este admisă nicio rezervă în ceea ce privește dispozițiile” ei, cu excepția unor prevederi minore (Art. 78, para 1). Nu avem încredere că declarațiile experților vor fi conforme cu adevărul și că vor ajuta la prevenirea eficientă a violenței. Mai degrabă ne temem că documentul va consolida agenda teoriei de gen și va afecta familia naturală.

Problema violenței în familie cere o abordare cuprinzătoare. Nu afectează doar femeile, ci și alte persoane vulnerabile. Orice formă de violență este caracterizată de lipsa de respect față de demnitatea umană, care este un dar de la Dumnezeu și este inviolabilă.
Bisericile creștine din Republica Slovacă susțin egalitatea dintre sexe. Ne pronunțăm pentru protejarea femeilor de orice formă de violență, dar nu putem fi de acord cu ideologiile care prezintă egalitatea ca ștergere a specificului identitar și recurg la negarea diferențelor dintre bărbați și femei. Relația firească dintre bărbat și femeie nu este nu este conflictul, ci vocația armoniei și complementarității reciproce în lucrarea dumnezeiască a căsătoriei și familiei.
Pot fi tolerate slăbiciunile, dar nu și minciuna. Suntem ferm convinși că există un adevăr imuabil al firii umane, exprimată ca identitate bărbătească, respectiv femeiască, și că, noi ca oameni, nu suntem cei care determină adevărul, ci cei care doar îl descoperă. Totodată, pretindem că suntem capabili de cunoașterea adevărului, în starea în care ne aflăm, menținându-ne judecata sănătoasă. Astfel, suntem capabili să cunoaștem adevărul despre căsătorie, care este legătura dintre un bărbat și o femeie.

Noi, reprezentanții bisericilor creștine, adresăm această declarație tuturor cetățenilor și funcționarilor publici din Republica Slovacă, pentru a confirma că sprijinim eforturile de a gestiona în mod eficient problema violenței domestice. Însă declarăm că noi considerăm o parte din aspectele prezentate în Convenția de la Istanbul drept expresii ale ideologiei de gen. Din acest motiv, apelăm la guvernul slovac să-și retragă semnătura de pe acest document.

Citește și: Biserica Ortodoxă din Bulgaria denunță ideologia de „gen” din „Convenția de la Istanbul” și cere Parlamentului să nu o ratifice

Să facem totul pentru a proteja toți oamenii, toate persoanele, de violența domestică și de a promova căsătorii și familii sănătoase.

Ne rugăm bunului Dumnezeu să ne dea puterea de a ne asuma acest efort: cel de a trata corect fiecare persoană umană, pe baza adevărului etern despre bărbat și femeie, care au fost creați după chipul lui Dumnezeu.

Badín, 13 februarie 2018”

Perdeaua de Fum
Perdeaua de Fum
Trust in God and keep your gunpowder dry.

Cele mai citite postări