back to top

Două treimi din țările lumii interzic avortul „la cerere”

Două treimi din țări interzic avortul la cerere; 86 de țări au rate ale fertilității sub nivelul de înlocuire a populației, se arată într-un raport al Departamentului de Afaceri Economice și Sociale al ONU. Raportul, în ciuda tendinței sale părtinitoare pro-avort, prezintă fapte interesante privind situația legilor avortului și a ratelor fertilității la nivel global. Documentul Politicile privind avortul și sănătatea reproducerii în lume trece în revistă legile și politicile cu privire la avort, concluzionând că:

„[Politicile privind avortul] rămân restrictive în multe țări” și „Doar aproximativ o treime dintre țări permit avortul din motive economice sau sociale sau la cerere”.

Raportul detaliază că guvernele din regiunile dezvoltate au o probabilitate de peste 4 ori mai mare de a permite avortul pentru categorii mai ample de motive economice sau sociale decât țările în curs de dezvoltare, afirmând:

În 2013, doar 48 din 148 de țări din regiunile în curs de dezvoltare permiteau avortul din 5 sau mai multe motive, comparativ cu 41 din 49 de țări din regiunile dezvoltate.”

Conform raportului, motivele pentru avortul legal variau la nivelul anului 2013:

97% dintre guverne permiteau avortul în scopul de a salva viața femeii, […] în aproximativ două treimi dintre țări, avortul era permis în situațiile în care sănătatea fizică sau mintală a mamei este periclitată și doar în jumătate din țări, în situațiile în care sarcina a rezultat dintr-un viol sau incest sau în cazurile de dizabilitate a fătului.

Observație: Noțiunile de „sănătate fizică” sau „sănătate mintală” sunt deseori definite strict de către state.

Pe plan regional, conform explicațiilor din raport:

„[…] politicile privind avortul erau cele mai restrictive în Oceania, urmată de Africa, America Latină și Caraibe. Doar 6% din guvernele din Oceania și Africa și doar 12% în America Latină și Caraibe permiteau avortul la cerere. Optsprezece țări din Africa, 12 din Asia, 8 din America Latină și Caraibe și 8 din Oceania permiteau avortul numai pentru a salva viața femeii. Europa și America de Nord, dimpotrivă, aveau cele mai liberale politici cu privire la avort în 2013. Atât guvernele din America de Nord, cât și 73% din guvernele din Europa permiteau avortul la cerere.”

Chile, Republica Dominicană, El Salvador, Vaticanul, Malta și Nicaragua interzic orice formă de avort.

Raportul afirmă, de asemenea, că numărul țărilor care se confruntă cu rate ale fertilității sub nivelul de înlocuire a populației a sporit la 86 pentru perioada 2010-2015, în creștere de la 55 de țări în 1990-1995. La nivelul lui 2013, 27% dintre guverne adoptaseră politici pentru creșterea ratei fertilității, în creștere de la 14% în 1996. Două treimi din țările din regiunile dezvoltate aveau politici pentru creșterea fertilității, cu cel mai mare procent în Europa (73%).

Conform raportului:

La nivel global, rata totală a fertilității s-a diminuat de la 3,0 copii per femeie în 1990-1995 la 2,5 copii per femeie în 2010-2015. Fertilitatea a continuat să scadă și în Africa, unde se află vasta majoritate a țărilor cu fertilitate mare, de la 5,7 copii/femeie în 1990-1995 la 4,7 copii/femeie în 2010-2015.

Necesitatea creșterii ratei natalității nu este limitată la țările dezvoltate:

Între anii 1996 și 2013, procentul guvernelor cu politici pentru creșterea fertilității s-a apreciat și în regiunile în curs de dezvoltare, de la 8% în 1996 la 14% în 2013, în timp ce procentul celor cu politici de reducere a fertilității a rămas practic constant, 56% în 1996 și 57% în 2013.

Observația noastră: un număr record de țări care au permis avortul la cerere se confruntă cu rate ale fertilității sub nivelul de înlocuire a populației, parțial pe seama numărului mare de „copii lipsă”, ale căror vieți au fost distruse de avort.

Iulia Matei
Iulia Matei
Mamă, cetățean, traducătoare. Susținătoare a activității Pro-Vita și contribuitoare la blogul Cultura Vieții în speranța unei lumi mai bune pentru generațiile de mâine, printr-o informare corectă a generațiilor de azi.

Cele mai citite postări