back to top

„Legile demografiei sunt implacabile: în curând va începe importul masiv de imigranți, ca ultimă soluție, altfel societatea se va prăbuși” – Scrisoarea unor români din diaspora către ierarhii Bisericii

derelict-house

[box type=”shadow”]Această scrisoare a fost trimisă Sf. Sinod de un grup de români din diaspora și din țară la finalul anului trecut.[/box]

„Poporul nu poate fi apărat numai prin rugăciuni și pomeni…ci și prin luptă, indrăzneală și putere.” (Valeriu Gafencu)

Către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
Preafericitului Patriarh Daniel, Inaltpreasfințiților Mitropoliți si Arhiepiscopi, Preasfințiților Episcopi

Ne adresăm Preasfințiilor Voastre și întregului cler, fiind îndurerați de faptul că de zeci de ani, poporul român a fost aruncat de cei fără de Dumnezeu în prăpastia pierzării , iar această catastrofă națională este descrisă într-un scurt mesaj al unui militant ”Pentru Viata”:

„ … Românii nu doresc restrângerea avortului, din păcate – lucru care ne va și pierde ca națiune. Eu personal, după 11 ani de implicare și studiu, cred că punctul de inflexiune a fost depășit și că poporul român nu mai poate fi salvat. Legile demografiei sunt implacabile: în curând va începe importul masiv de imigranți, ca ultimă soluție, altfel societatea se va prăbuși.”

Deși situația prezentată mai sus este reală , nădăjduim că pentru jertfa strămoșilor noștri, Dumnezeu nu va îngădui dispariția neamului românesc. Suntem însă datori să înălțăm neîncetat rugăciuni către Prea Sfânta Treime, spre a fi iertați, pentru că de prea mulți ani ne închinăm zeului Moloh, pe al cărui spurcat altar am sacrificat aproape 23.000.000 de prunci, adică viitorul poporului și mântuirea noastră în veșnicie.

„ …Românii nu doresc restrângerea avortului…” – deoarece suntem victime ale unor planuri diabolice care au adus peste noi război, comunism,materialism,evoluționism, relativism ș.a., iar după „revoluție” am fost pe deplin manipulați cu viclenie satanică de către slugile urâtorului de oameni.

Astfel, în decembrie 1989, primul decret al „dreptății” aduse de noul regim, a fost ridicarea la nivel de ”drept” al omului, a crimei pruncuciderii !!!

Drama noastră nu poate fi exprimată în cuvinte și nu s-a oprit aici. Unii din conducătorii noștri au vândut Țara cu toate avuțiile ei dăruite de Dumnezeu și acumulate de înaintașii noștri, apoi au reîndatorat-o cu silnicie, executând astfel un plan ocult de sărăcire generalizată a societații românești. Ce nu a putut fi pus pe roți si trecut peste graniță a fost distrus și adus la nivelul solului cu ură și furie, lasând doar imense mormane de moluz spre o mai aprigă batjocorire. Pamântul care ne-a hrănit și îmbrățișat pururea, a fost predat fără milă străinilor, în timp ce țăranii români au fost adusi la sapă de lemn. Școala și armata au fost nimicite, sistemul de sănătate prăbușit, ordinea publică abandonată, minele ruinate, pădurile defrișate, aurul și petrolul făcute cadou bogaților lumii, flota maritimă scufundată, aviația pierdută, bunele tradiții românești desființate, ș.a.m.d., toate țintind crearea unei stări generale propice exodului masiv (în fapt o robie babiloniană) a tinerelor generații cu tot ce reprezintă acestea: inteligența, creativitatea, competențele sociale, forța-puterea-vigoarea, patriotismul și mai ales capacitatea sau darul cel mai important- zămislirea de prunci fără de care orice neam se stinge.

Obiectivele principale avute în vedere de cei care ne vor nimiciți sunt:
– uciderea pruncilor nenăscuți și
– exodul tinerilor

Ambele duc fără îndoială la pustiirea țării , care astfel poate fi ocupată de alte nații.

Pruncii noștri (adevărata avuție a țării) plecați sau născuți în străinatate îmbogațesc zestrea umană a altor țări, iar în scurtă vreme se pierd majoritatea ca nație, uitând Credința, limba si tradițiile românești într-un Vest secularizat, idolatru si înșelator.

Cu siguranța că se dorește dispariția poporului român, dar credem că este mai mult decăt atât: ținta lor este BISERICA !!!

Căci împuținându-se drept credincioșii, planul antihristic de control al lumii printr-un singur împarat este mai ușor de realizat, acest plan fiind acum extrem de vizibil datorită masivei dislocări a unor populații din Asia și Africa – în urma unor războaie create absolut artificial, dar și prin multe alte metode.

Preasfințiți Părinți Ierarhi

Știm că o cale de salvare este rugăciunea și postul- urcușul izbăvitor al ninivitenilor, care ar trebui urmat de noi toți cu binecuvântarea Sfântului Sinod, cu îndrumare, program neîncetat, citire la Psaltire, „cu sac și cenușă” spre încetarea măcelului, pentru pocăință sinceră, pentru dăruirea de prunci spre mântuirea noastră și întoarcerea românilor acasă, în Patria care necontenit îi așteapta ca o mamă, – cu brațele deschise și ochii înlăcrimați.

Pe lângă rugăciune și post ne sunt necesare cateheze permanente, distribuirea continuă și gratuită de materiale informative (broșuri în zeci de forme) despre:păcatul avortului; păcatul pazei de a face prunci-ferirea-; demonicul păcat al malahiei ; cel al sodomiei; despre păcatul folosirii ucigătoarelor anticonceptionale, a steriletului și a altor metode avortive -ce trebuiesc dezbătute neîncetat în Biserică prin preoți, teologi, profesori de religie, etc., spre întoarcerea noastră la o viață trăită în Duhul cel dădator de viață al Evangheliei.

Familiile românilor, începând cu cele ale preoților-ca model pentru turmă-, să fie sprijinite și încurajate să nască, să-i primească cu bucurie și dragoste pe toți pruncii cu care sunt binecuvântați de Dumnezeu, aceștia fiind trimiși ai Săi. Căci planificându-ne 1-2 copii în familiile noastre de mireni sau clerici, am devenit potrivnici voiii lui Dumnezeu și neplăcuți Lui, ca și Onan, atragând blestemul, nenorocirea,risipirea și iadul în veșnicie – întrucât pe ceilalți îi ucidem.

Câtă nevoie avem de bunele învățături ortodoxe ale părinților noștri ! Dar acum -pe lânga acestea -, pentru a curma genocidul întregului neam, credem că este de datoria noastra, a celor din Biserică – cler și mireni -, să cerem statului român, ca dreptul la viață a fătului uman, să fie garantat prin Constituție sau altă lege încă de la zămislire !

Mântuirea poporului nu poate veni din afara Bisericii !

Și cine poate ajuta poporul roman- cu adevărat mai bine-, decât maica lui – BISERICA ?!

Menirea Bisericii este sfințirea lumii. Biserica a fost adusă din cer de Domnul Hristos pentru mântuirea noastră, a păcătoșilor, pentru care El S-a răstignit și a înviat, dăruindu-ne Evanghelia ce ne arată Calea de urmat spre veșnicie.

Fiind însă în lume, slujitorii Bisericii nu s-au limitat numai la activitați religioase și la lupta împotriva ereziilor, ci s-au ridicat și împotriva nedreptăților săvârșite de către cei puternici asupra celor neajutorați din această lume, iar Valeriu Gafencu motivează astfel :”..Poporul nu poate fi apărat numai prin rugăciuni si pomeni…ci și prin luptă, îndrăzneală și putere „. Dacă noi, cei care afirmăm că suntem în Biserică, am fi luptat cu adevărat pentru viața pruncilor nenăscuți, Dumnezeu ar fi ocrotit România de urgii și astăzi Patria ar fi arătat altfel.

Suntem învinuiți acum -și pe bună dreptate- că suntem mai răi ca pagânii, sau ateiii, însa CATEGORIC, nu suntem din fire un popor ucigaș de prunci !!

Părinții, bunicii și moșii noștri din veac, aveau și 14-16 copii !

Doar noi, generațiile abandonate duhovnicește, prin duhul ucigător lumesc am fost prinși în capcanele abil întinse de cel rău în ultimele decenii ,datorită păcatelor noastre, a lipsei de trezvie și a misionarismului ortodox – ceea ce a îngăduit fiarei avortului să ne stăpânească și să muște alături de erezii din trupul BISERICII, micșorându-l.

Acum, avem nevoie de ajutor spre a reveni în matca firească a părinților noștri ! Pentru aceasta vă adresăm această rugăminte fierbinte, ce este și un strigăt din valea plângerii în care ne-am prăbușit, pe care nădăjduim ca Dumnezeu să-l facă auzit în urechile Preasfințiilor Voastre și să urmați Sfinților Părinți.

Sfântul Ioan Gură de Aur în timp ce era Patriarh al Constantinopolului a certat-o public (interzicându-i chiar si accesul în biserică), pe împărăteasa Eudoxia ce răpise via văduvei Chilitropa. Toți cei nedreptățiți ,bogați sau săraci, alergau la el spre a mijloci la împăratul sau la dregători pentru a li se face dreptate și astfel lua asupra sa mânia celor cu putere în stat.

Când în mod fățarnic împărăteasa îi propune pacea, Sfântul îi transmite :

„Împărăteasa voiește să fiu ca un mort, care nu vede nedreptățile ce se lucrează și nu aude glasurile celor asupriți și ale celor ce plîng și suspină și nu face mustrări celor ce greșesc. Dar de vreme ce sînt episcop și mie îmi este încredințată purtarea de grijă pentru suflete, sînt dator a privi cu ochi neadormiți asupra tuturor, a asculta cererile tuturor, a învăța pe toți și a certa, iar pe cei ce nu se pocăiesc, a-i mustra.

Pentru că știu că a nu mustra fărădelegile și a nu certa pe cei ce fac rele, este dovedită pierzare și mă tem că dacă vom tăcea noi pentru cele ce se fac cu nedreptate, să nu se zică și despre noi cuvîntul acesta al lui Iosie: Preoții au ascuns calea Domnului.

Dar și dumnezeiescul Apostol poruncește ca pe cel ce greșește să-l mustri înaintea tuturor, ca și altii să aibă frică. Tot același Apostol învață, zicînd: Propovăduiește cuvîntul, stăruiește cu vreme și fără de vreme; mustră, ceartă, și te roagă…

Deci, poate să se mînie împarateasa cum voiește, eu nu voi înceta a grăi adevărul, pentru că mai bine este a mînia pe oameni decît pe Dumnezeu. Căci dacă aș plăcea oamenilor, apoi nu aș fi rob al lui Hristos”.

Să urmăm Sfântului Ioan Gură de Aur, căruia nu i-a fost frică de cel mai puternic om al lumii și să cerem ferm ocrotirea vieții pruncilor nenăscuți !

Așa cum noi ne bucurăm de drepturi și legi apărătoare, tot așa frații cei mai mici au dreptul la a li se garanta viața, căci între noi și ei există o singură deosebire : clipa zămislirii ,astfel că suntem datori a lupta spre a li se reda ceea ce cu samavolnicie li s-a răpit – urmare a poruncilor celor care au regizat evenimentele din 1989.

Este dovedit științific, că în momentul avortului, pruncii sunt cuprinși de groază și încearcă a se apăra refugiindu-se în pântecele mamei, căutând înfricoșați un ungher salvator în propria lor „căsuță”. -video: ”Strigatul mut”. Sunt sfârtecați, mutilați, zdrobiți, absorbiți și smulși afară ca gunoi, prin lașitatea și nepăsarea noastră (precum a preotului și a levitului din pilda Domnului) , ceea ce ne face mai cumpliți decât Irod ! Căci în timp ce, cei 14.000 de Prunci uciși la porunca lui, prin mucenicia suferită au fost încununați de Domnul Hristos (și astăzi la a lor prăznuire îi rugăm să ne ajute), ai noștri se află într-un loc al plângerii deoarece i-am omorât nebotezați, astfel că suntem de două ori criminali, lipsindu-i și de această viață și de mântuire.

Dacă Sfântul Ioan Gură de Aur, ar fi luat la cunostință despre acest genocid cu victime provenite în proporție de 60% din familii cununate ortodox, plânsul și rugăciunea nu ar fi încetat și din fața împăratului nu ar fi lipsit vreo zi în care să nu lupte pentru încetarea holocaustului național- care lovește în primul rând BISERICA !!!

Părinților Arhierei

„… Dacă nu părăsim acest păcat, țara va merge tot mai rău; familia se va destrăma, pierzându-și scopul; casele creștinilor se vor pustii; păgânii și vrăjmașii ne vor robi; copiii vor fi din ce în ce mai puțini pe pământ; cancerul va ucide tot mai multe mame; se vor înmulți divorțurile, războaiele, cutremurele, sectele și lipsurile vor predomina, căci uciderea, desfrâul și necredința grăbesc sfârșitul lumii.” – din broșura „Avortul și anticonceptionalele”.

Și continuă Părintele Nicolae Tănase:

„… Când mari oameni au descoperit galaxiile,constelațiile, au spus: Iată măreția creației lui Dumnezeu. Dar există o măreție mai mare: zămislirea, la care noi suntem împotrivă.

Ne plângem de sectanți, ne plângem de sataniști, ne plângem de buletinele cu semnul lui antihrist, ne plângem de discoteci, ne plângem de lipsa la biserică. Acestea sunt probleme mici.

Aceasta-i marea problemă a Bisericii Ortodoxe: omorârea copiilor în pântecele mamelor în biserică. Și precum Dumnezeu plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți, tot așa Dumnezeu ne va rade pe toți, drepți si păcătoși…”

(Așadar, de dragul împreunării fără responsabilitate, bărbati și femei – una fiind, înghițim zilnic otrava pilulei fals denumitelor „contraceptive” – în fapt sunt avortive – , astfel că în trupurile noastre se produce o crimă continuă, deci și în biserică la Sfintele Slujbe, când ne și Împărtașim cu Trupul și Sângele Domnului. Pentru a nu ne osândi mai mult, ar trebuie să ni se refuze – bărbaților și femeilor- Sfânta Împărtășanie, cu canonisire, spre trezirea constiințelor noastre – laici și cler deopotrivă – „că acuma urâciunea pustiirii stă în locul cel sfânt, pentru că se omoară om în biserică”! – Pr.N.Tanase. De aceea avem maximă nevoie de cateheză, de bună învățătură- neîntreruptă nici măcar o zi. Simpla pază de a face prunci este canonisită cu oprire de la Impărtașanie, însă noi savârșim și omor !

Îngerul Domnului l-a ucis pe Onan pentru că-și vărsa sămanța afară păzindu-se să nu zămislească Tamarei, iar noi prin „contraceptive” provocăm moartea vieții zămislite -cu voia lui Dumnezeu-, în trupurile noastre.

Iată că din anii 60, datorită „banalei pilule anticoncepțională” popoarele apusene, într-un timp extrem de scurt au fost decimate masiv și populațiile lor înlocuite cu altele, mai ales din Asia și Africa. La fel se va întâmpla și la noi dacă nu vom curma genocidul pruncilor nenăscuți, și această responsabilitate uriașă este a noastră, a celor din Biserică și mai ales a păstorilor- care nici o clipă nu ar trebuie să lipsească de pe acest front al catehizării noastre intense).

Ținând cont că, 2/3 din țările lumii interzic avortul la cerere, cum ne va judeca Dumnezeu pe noi care lucrăm majoritatea mai mult la ”cărămizile lui Faraon” și prea puțin la suflete ? În loc să fim sarea pământului și lumina lumii, suntem otravă ucigașă pentru proprii copii și răspândim întuneric. Ultima statistică din 2015 ne clasează pe înjositorul loc doi în lume la avorturi, înregistrand (numai oficial) 22.752. 601 crime, cu un procent de 117%.

Cu atâta necontenită vărsare de sânge nevinovat ne-am îndepărtat de duhul Evangheliei și de calea mântuirii, iar acum ne stăpanește duhul potrivnic Bisericii – cel care a a instaurat comunismul, declanșând cea mai aprigă prigoană din toate vremurile asupra acesteia. Totodată a inoculat ateismul popoarelor ortodoxe, iar nivelul acestuia este acum vizibil prin intensitatea prigonirii pruncilor nenăscuți.

„Avortul este creația comunismului ateist, 100% ! Intotdeauna, chiar și în păgânism, avortul era considerat ceea ce este – omuciderea cea mai teribilă. Chiar dacă era practicat pe ascuns, statul nu îl recunoștea niciodată, ca să nu îl încurajeze și ca să nu contribuie la banalizarea lui.

Prima lege de liberalizare a avortului la nivel mondial: URSS, 1921.

Prima lege de liberalizare a avortului în România: 1955, la cererea și sub influența directă a Moscovei.

În anul 1966, toate țările comuniste aveau avortul liber și legal, în timp ce nicio țară din Occident nu avea avortul liber și legal. Din pacate, incepand cu anii 1970, pe masura ce societățile occidentale au fost infiltrate de marxism-leninism, legalizarea si liberalizarea sunt în ofensivă. Rar au putut fi răsturnate legile liberale, pentru că ele creează obișnuința în societate.” – Pro Vita Bucuresti.

Când comuniștii atei au constatat că prin ”dreptul” – de a ucide prunci – inventat de ei nimicesc poporul, l-au interzis din sentimente patriotice prin lege-ca unică soluție. Astăzi, conducătorilor noștri le lipsesc și acestea și cele omenești si mai ales cele creștinesti. Cei care susținem, că printr-o lege de apărare a pruncilor din momentul zămislirii, ne-am întoarce în trecut, suntem asemenea ateilor prigonitori care au legalizat crima pruncuciderii prima dată în lume, și pentru a nu ne tulbura ”pacea” în care trăim, nu dorim nici să discutăm despre exterminarea neamului prin avorturi !

Din statistica mondială anexată deslușim drama noastră: curățăm blidul pe din afară, ținem post de bucate, dar nu și de vărsare de sânge nevinovat -spre nemărginita întristare a Măicuței Domnului și a Sfântului Arhanghel Gavriil vestitorul bucuriei nașterii !
În Europa: Irlanda apără viața din clipa zămislirii- prin Constituție, la fel Ungaria din 2011, Polonia din 1993,mAndorra, Liechtenstein, Luxemburg, Finlanda, San Marino,Vatican, Malta -interzic avortul-, iar Germania și alte țări îl restrictionează drastic. Ce ne oprește să urmăm exemplul acestor popoare ?! Sau pe cel al musulmanilor – în privința iubirii și respectului pentru viața pruncilor încă de la concepție ?

Știm că Dumnezeu vrea să ne salveze, însă trebuie să luptăm și noi. Mai știm că sufletele noastre se vor cere din mâinile Preasfințiilor Voastre . Fie ca la Judecată, acestea să se vădească curate, ca unele ce au lucrat la oprirea crimei avortului și la nimicirea ereziilor spre mântuirea neamului !

Preasfințiți Ierarhi

Vă rugăm să vă ridicați public, cerând cu putere recunoașterea oficială în România a dreptului la viață încă de la zămislire, pentru toți pruncii dăruiți nouă de Dumnezeu , căci altfel nu după multă vreme veți fi păstori fără turmă, iar frumoasele noastre biserici vor deveni locuri neumblate și pustii. Să nu fie !!!

Dacă acum încă vom mai tăcea ,cler și popor, la Judecată vor striga împotrivă-ne nu numai Sființii 14.000 de Prunci uciși din porunca lui Irod pentru Domnul Hristos, nu numai cei aproape 23.000.000 de prunci ai nostri avortați (cf.statisticii oficiale,însă numărul este- infricoșător-, de 3-4 ori mai mare datorită „anticoncepționalelor” avortive), ci chiar și pietrele ne vor striga în față că inimile noastre sunt mai împietrite decât însăși piatra ! Vai nouă !

De multe ori auzim: „Biserica – adică clerul si poporul- se opune, Biserica condamnă avortul” etc.

Dar astfel de rezultate pustiitoare demonstrează că noi, marea majoritate din Biserică, datorită compromisurilor și a lipsei de curaj nu ne-am făcut pe deplin datoria față de oameni, nu am informat poporul neștiutor și manipulat de slugile vicleanului, nu am făcut cu adevărat sacrificii care să întoarcă inimile părinților spre pruncii nenăscuți, nu am făcut misiune pentru viața lor, iar acum Rahela (Romania) își plânge copiii pentru că nu mai sunt și ea moare tot mai însingurată.

Ridicați-vă Părinților în apărarea poporului oprimat și bătut cu atâtea nedreptăți și nelegiuri !

Noi toți trebuie să auzim rugămințile neîncetate ce ne sunt adresate de către cei mai mici frați ai Domnului Hristos, să le ocrotim viața și să oprim neapărat și cu orice risc uciderea lor- savârșită cu sălbăticie prin chiuretaje ginecologice și prin otravirea cu pilula zilnică !

Trebuie să știm că: „Cea din urmă dovadă că un popor a ajuns la cel mai de jos nivel de decădere morală, va fi că avortul se va considera ceva tolerat social și obișnuit.” – Rafael Bellestrini.

Dumnezeu să ocrotească poporul român în acest ultim ceas, Maica Domnului să ne lumineze și să ne acopere cu Sfântul său Acoperamânt acum și în vecii vecilor ! Amin !

Vă sărutăm dreapta și semnăm această scrisoare publică (prin consemnarea numelor și a adresei), prin care aducem către inimile Preasfințiilor Voastre rugămintea noastră, cu credința că pruncii nenăscuți, viitorul nostru, merită orice sacrificiu (chiar să fim batjocoriți, umiliți, scuipați, pălmuiți și călcați în picioare ca o sare ce s-a stricat) pentru desfășurarea unei intense si permanente catehizări cât și pentru a le obține dreptul la viață încă de la concepție !

Dumnezeu le va asigura neîndoielnic suficiente mijloace de trai familiilor care primesc darul Său de prunci , le va binecuvânta casa cu pacea Sa, umplându-le inimile de bucurie, iar peste noi cei din România „care locuim în latura și în umbra morții, lumina va străluci ” !

Vă rugăm iertați și binecuvantați !

29 decembrie 2015
La prăznuirea Sfinților 14.000 de Prunci uciși din porunca lui Irod

Acatistul Sfinților Prunci uciși de Irod :

Icos 4
„Vai, cum lăcrimați, Sfinților Prunci, văzând întinzându-se în lume lepra uciderii de prunci, cum vărsați izvoare de lacrimi pentru nemângâiații copii ai lui Dumnezeu, lipsiți de darul luminii si vieții !
Cum plângeți sufletele părinților, strivite sub povara neiubirii ! Pentru aceasta strigăm voua :
Bucurati-vă, înduioșarea și aducerea la pocăința a lepădătorilor de prunci
Bucurati-vă, opritorii gândului înfricoșător al avortului
Bucurati-vă, îndulcitorii durerilor nașterii
Bucurati-vă, comori ale țarinii inimii
Bucurati-vă, păzitori ai fecioriei minții
Bucurati-vă, candele aprinse la icoana Întruparii
Bucurati-vă, bucuria Maicii Domnului
Bucurati-vă, că ruga ei dulce durerea v-a alinat
Bucurati-vă că în icoana Raiului ați pășit
Bucurati-vă, că graiul cel nestricacios l-ați dobândit
Bucurati-vă că din Pomul Vieții v-ați împărtașit
Bucurati-vă, Sfinților Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos !
…Bucurați-vă, bucuria și ocrotirea prucilor
…Bucurați-vă, trezvitorii din desfrânare
…Bucurați-vă, bucuria celor ce nasc întru simplitatea inimii
Bucurați-vă, că îi chemați pe ucigașii de prunci la pocăință
Bucurați-vă, că î i apasă poveri pe conștiință
Bucurați-vă, că se vor smeri din trufia înălțării
Bucurați-vă, că le ramâne nădejdea mărturisirii și iertării
Bucurați-vă, că vă cuprind brațele Maicii Domnului
…Bucurați-vă, înfricoșarea ucigașilor de prunci
Bucurați-vă, rușinarea celor ce batjocoresc taina nașterii
Bucurați-vă, mustrătorii încălcătorilor de juramânt hipocratic
Bucurați-vă, că lacrimile noastre de pocăință le purtați înaintea Scaunului Sfintei Treimi

Bucurați-vă, Sfinților Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos !

SEMNĂTURI :

1. Simona Goga , Sighisoara , str. H.Teculescu nr.129 ,jud. Mures
2. Filaret Goga , str. H.Teculescu nr.129 , Sighisoara,jud. Mures
3. Emil Feldiorean , Sighisoara , str. H.Teculescu nr.129 ,jud. Mures
4. Eva Feldiorean , str. H.Teculescu nr.129 ,Sighisoara,jud. Mures
5. Carmen-Maria Chelemen -Sighisoara str. N.Filipescu 16 ,jud. Mures
6. Andrei-Ioan Goga , Sighisoara , str. H.Teculescu nr.129 ,jud. Mures
7. Baciu Emil, Viena, 1130, Diabelligasse 3/4/2 , Austria
8. Andreea Baciu, Viena, 1130, Diabelligasse 3/4/2 , Austria
9. Haiduc Ioan, Wankläckergasse,1210, Wien, Austria
10. Bar Meda-Monica, Viena, Theodor Sickel-Gasse, 12/17/10 1100, Austria
11. Bar Ovidiu, Viena, Theodor Sickel-Gasse, 12/17/10 1100, Austria
12. Aurica Negura ,Koloniestrasse 19-21,Wien, Austria
13. Melanie Endres, Pernersdorf 235, Niederösterreich,Austria
14. Robert Endres,Pernersdorf, 235, Niederösterreich, Austria
15. Joe Mihai Constantin ,Koloniestrasse 19-21 Viena, Austria
16. Mihaela Dediu, Meidlinger Hauptstraße 72 ,Viena,Austria
17. Pop Cornelia ,Doderergasse 2/5/18, 1210,Wien, Austria
18. Mathe-Kiss Ionela-Bianca, Sighisoara, str.Aleea Margaretelor, nr.4, jud Mures
19. Mathe-Kiss Iosif,Sighisoara, str. Aleea Margaretelor, nr.4, jud Mures
20. Bucur Elena-Cristina, str Cracaului nr 309, Girov, jud Neamt
21. Bucur Emilian, str Cracaului, nr 309, Girov, jud Neamt
22. Alungoaie Maria-Roxana, str. Prof. Gh. Dumitreasa, nr 25, Girov, jud Neamt
23. Alungoaie Ciprian, str. Prof. Gh. Dumitreasa, nr 25, Girov, jud Neamt
24. Alungoaie Maria, str. Prof. Gh. Dumitreasa, nr 25, Girov, jud Neamt
25. Alungoaie Nicolae, str. Prof. Gh. Dumitreasa, nr 25, Girov, jud Neamt
26. Berea Ioan, str. Contesti, nr 515, Girov, jud Neamt
27. Melinte Ramona, str. Mihai Viteazu, nr 67, Sighisoara, jud Mures
28. Melinte Adrian, str. Romana, nr. 55, Sighisoara, jud Mures
29. Calin Elena-Irina, str. Mihai Viteazu, nr. 67, Sighisoara, jud. Mures
30. Rus Elena, str. Plopilor, nr. 33, Sighisoara, jud Mures
31. Zablau Maria, str. Plopilor, nr. 37, Sighisoara, jud Mures
32. Dumitrescu Pastia, str. Plopilor, nr. 43, Sighisoara, jud Mures
33. Calin Sorina, Murgeni, Bl. B6, Vaslui, jud Vaslui
34. Calin Navaruta, Murgeni, Bl. B6, Vaslui, jud Vaslui
35. Calin Florin- Iulian, Murgeni, Bl. B6, Vaslui, jud Vaslui
36. Calin Elena, Murgeni, Bl. B6, Vaslui, jud Vaslui
37. Ungureanu Alex Bogdan, str. Crangului, nr 19, Sighisoara, jud Mures
38. Lazar Claudia,Doderergasse 2/5/18, 1210,Wien, Austria
39. Costan Lenuta, loc. Codaesti, jud. Vaslui
40. Costan Veronica, loc. Codaesti, jud. Vaslui
41. Costan Silviu Alexandru, loc. Codaesti,jud. Vaslui
42. Ioan Bucila, Boschstrasse 11, Wien, Austria
43. Pavel Schmidt, Emil-Fucik.Gasse 3, Viena, Austria
44. Iulia Paula Schmidt, Emil-Fucik.Gasse 3, Viena, Austria
45. Sanda Geanina Schmidt, Emil-Fucik.Gasse 3, Viena, Austria
46. Paul Iulian Schmidt, Emil-Fucik.Gasse 3, Viena, Austria
47. Viorica Covaci, Emil-Fucik.Gasse 3, Viena, Austria
48. Iuliana Ardelean, Emil-F.Gasse 3, Viena, Austria
49.-Haiduc Alina Ioana, Schleifgasse 7/2/11, 1210, Wien, Austria
50. Asociatia „PRO-VITA- pentru Nascuti si Nenascuti”, Filiala Bucuresti
51. Claudia Badiu, Rennbahnweg 60, 1220, Vienna, Austria
52.-Emilia Ghent, Don-Bosco-Weg 7,4020 , Linz, Austria
53.-Ghent Cristian, Don-Bosco-Weg 7,4020 , Linz, Austria
54.-Ioana Berta Baciu, Viena, 1130, Diabelligasse 3/4/2 , Austria
55.-Marin Nicolae,Gußhausstraße 5/5, 1040, Viena, ,Austria
56.-Danciu Irina,Gußhausstraße 5/5,1040,Viena, Austria
57. Baboi Vasile, Palffygasse 7, 1170, Viena, Austria
58. Baboi Mirela, Palffygasse 7, 1170, Viena, Austria
59. Mihaela-Lucia IONESCU, 7091 Breitenbrunn, Gottfried-Kumpf-Gasse 1, Austria
6o.Florin Costea, Kulmgasse2/40, 1160, Viena, Austria
61.-Bordeus Maria, Niederosterrech, Austria
62.-Bordeus Johann Sebastian,Niederosterrech, Austria
63.Stoica Adrian, Grabensee, Berggasse 26, Austria
64. Stoica Madalina, Grabensee, Berggasse 26, Austria
65. Prisiceanu Maria Elena, str.Dr.Karl Renner Ring, nr.19/a/3, Liezen, Austria
66. Prisiceanu Octavian,str.Dr.Karl Renner Ring, nr.19/a/3, Liezen, Austria
67. Cimpean Eugen Florin, str. Corneliu Diaconovici,bl.2,sc.3,ap.9, Bocsa,Caras Severin
68. Cimpean Lavinia,str. Corneliu Diaconovici,bl.2,sc.3,ap.9, Bocsa,Caras Severin
69. Lezic Nicoleta -Viena, Lindauergasse 5/24, AUSTRIA
70. Stamati Adriana, loc.Buhusi, str. Libertatii 167, judetul Bacau, Romania
71. Constantin Cosmin Belgun, Römersstrasse 57. 1/1.2320 Schwechat wiena,Austria
72. Ioan Stinga, Koppstrasse 81/27, 1160, Viena Austria
73. Borota Nicolae, str. Olteniei 2C/52,Baia Mare, jud. Maramures
74. Borota Felicia, str. Olteniei 2C/52,Baia Mare, jud. Maramures
75. Radu Silviu Cristian–4470,Braurgasse 6-Enns,AUSTRIA

76. Radu Luminita Gabriela-4470,Braurgasse 6 ,Enns-AUSTRIA
77. BOGDAN MARIA, com. Bicsad,sat Boinesti, str. Lechinta 149, jud. Satu Mare
78.Gingasu Claudia, Westbahnstraße, 52/56/217, 1070, Viena
79. Linca Mirela, Neumayrgasse 7, 1160, Viena, Austria
80. Pirjol Cristina, Theodorpark, Neufeld 1, Burgenland, Austria
81. Ciupitu Sorin, Lebendorferbahnstraße 13/10, St. Pölten, 3100, Austria
82.Claudia Suta, Bernhardstalgasse, 45 A/26, 1100,Viena, Austria
83.Madge Zoia, Cothmannstrasse 5-7/13, 1120 Viena, Austria

Re(d)acționarul
Re(d)acționarul
Texte preluate din alte surse și anunțuri ale redacției.

Cele mai citite postări