back to top

Moldova: Mitropolitul Vladimir cere interzicerea informațiilor publice care lezează valorile familiei și promoveaza homosexualitatea

[box type=”shadow”]„Falia civilizațională” care a început să se facă simțită de câțiva ani între Est și Vest se adâncește. Renașterea spirituală autentică a Rusiei și specularea, mai mult sau mai puțin sinceră, a acesteia de către președintele Putin – a se vedea restricțiile pentru avort, interdicția propagandei homosexuale și a „paradelor gay” pe întreg teritoriul țării – se mută încet-încet în spațiul aflat sub dominația Rusiei. După Ucraina, și Rep. Moldova a luat o măsură similară de sancționare a propagandei homosexuale. Spre deosebire de Ucraina însă, în Moldova influența occidentală este mai puternică, iar dorința unora dintre politicieni de apropiere de UE face ca ciocnirile culturale să fie mai vizibile.

În tăcerea asurzitoare a Mitropoliei Basarabiei (B.O. Română), Mitropolitul Vladimir al Moldovei (B.O. Rusă) punctează, solicitând politicienilor să nu cedeze presiunilor din partea lobby-ului homosexual, ci să păstreze și să aplice legislația de protejare a familiei. [/box]

Mitropolit-Vladimir ADRESAREA MITROPOLIEI MOLDOVEI CĂTRE ORGANELE DE STAT PRIVIND NECESITATEA INTRODUCERII ART. 90¹ ÎN CODUL CONTRAVENȚIONAL (interzicerea informațiilor publice care lezează valorile familiei și promovează alte relații decît cele de căsnicie și familie în conformitate cu Constituția și Codul Familiei)

Familia este un dar de la Dumnezeu. Ea este expresia dragostei față de ființa umană și acea mică biserică în care fiecare dintre noi se regăsește pe durata întregii vieți. Doar în sînul familiei părinții primesc această minunată și dulce binecuvântare a nașterii copiilor. Doar în familie copilul cunoaște grija și dragostea deplină, și învață respectul față de părinți, semeni și țară.

Îngrijindu-se de viața duhovnicească a fiecărei persoane și a întregii societăți, Biserica Ortodoxă din Moldova a solicitat de nenumărate ori autorităților statului să întreprindă măsuri pentru protejarea familiei și copiilor în spiritul învățăturilor creștine. Spre regret, solicitările noastre deseori nu sunt auzite de autoritățile statale, pe motiv că ele ar fi de natură duhovnicească și ar depăși limitele laicului.

Cu bucurie am aflat despre adoptarea de către Parlament a unor legi menite să protejeze copiii și instituția familiei – Legea cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației și recentele modificări la Codul contravențional. Biserica Ortodoxă din Moldova susține aceste măsuri. Ele dau speranța că autoritățile statului sunt conștiente de importanța și necesitatea protejării familiei și copiilor în fața provocărilor lumii moderne.

Odată cu adoptarea legilor, anumite organizații din țară și de peste hotare au amplificat presiunile asupra ministerelor și autorităților de resort. Aceste organizații pun la dispoziție suporturi generoase pentru a stimula unii funcționari să anuleze măsurile de protejare a familiei și copiilor, instituite de legile recent adoptate. Urmare a presiunilor și suportului din partea organizațiilor în cauză, unele autorități statale s-au angajat să asigure abrogarea recentelor modificări la Codul contravențional și să le conteste în instanța constituțională a țării. Abrogarea modificărilor la Codul contravențional și anularea măsurilor de protejare a familiei și copiilor nu trebuie admisă. Păstrarea familiei tradiționale, grija părinților față de copii și a copiilor față de părinți sunt învățături sfinte lăsate de Dumnezeu, pe care trebuie să le urmăm.

Abrogarea modificărilor la Codul contravențional nu poate fi admisă, avînd în vedere evaluările social-juridice în privința modificărilor la Codul contravențional, pe care le anexăm la prezenta adresare. Evaluările anexate dovedesc fără rezerve, că modificările operate de Parlament la Codul contravențional corespund în întregime legilor țării noastre și normelor internaționale. Astfel, protejarea familiei și copiilor este nu doar o îndatorire sfântă, ci și o necesitate de ordin social, care se încadrează pe deplin în legile laice. Constatăm că nu există argumente obiective și corecte pentru anularea măsurilor de protejare a familiei și copiilor, stabilite de art. 90¹ din Codul contravențional.

Împotriva familiei, în accepțiunea ei naturală și firească, se duce o lupă grea. Autoritățile statale au sarcina și obligația să țină piept acestei lupte. Constituția țării spune că familia este elementul de bază al societății și al Republicii Moldova și, în acest mod, obligă autoritățile statului să întreprindă măsurile de rigoarea pentru protejarea familiei și a copiilor. Istoria ne dovedește că națiunea apare și supraviețuiește în timp doar având la temelie familia. Iar statul care nu sprijină familia se autocondamnă la dispariție.

Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova vă îndeamnă să nu vă lăsați intimidați de presiunile venite din partea organizațiilor și persoanelor respective, și să nu admiteți anularea măsurilor de protejare a familiei și copiilor. În această privință, Vă rugăm respectuos: să nu dați curs solicitărilor de a contesta modificările la Codul contravențional în instanța constituțională; să vă exprimați sprijinul în favoarea menținerii în vigoare a recentelor modificări la Codul contravențional, menite să protejeze familia și copii; să informați organizațiile locale și internaționale în privința tălmăcirii și înțelegerii corecte a normelor din art.90¹ din Codul contravențional, precum și să le comunicați că măsurile în cauză sunt necesare în condițiile actuale ale Moldovei; sa fie extinse și multiplicate măsurile de protejare a familiei și copiilor; în acest scop Sinodul Bisericii Ortodoxe va prezenta propuneri de modificare a legislației, cu solicitarea ca autoritățile publice să promoveze și să sprijine adoptarea acestora. Vă rugăm să prezentați această adresare comisiilor parlamentare de profil și deputaților, pentru luare de cunoștință și atitudine.

Cu respect,

VLADIMIR, MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

informeaza Agentia de stiri „Lacasuri Ortodoxe”

Re(d)acționarul
Re(d)acționarul
Texte preluate din alte surse și anunțuri ale redacției.

Cele mai citite postări