back to top

O „cruciadă” a castității!

La parohia greco-catolică „Sf. Maria Regina Păcii” din Timișoara pornește o cruciadă a castității!

Patru tineri au depus duminică, 9 octombrie 2011 un angajament public pentru castitate respectiv pentru respectarea abstinenţei sexuale până la căsătorie: Anda, Ioana, Alexandra şi Lucian!

Părintele paroh le-a înmânat un frumos Certificat de castitate, prin care vor putea spune partenerului vieţii lor, atunci când îl vor întâlni: “eu m-am păstrat curat/ă pentru tine, mama/tatăl viitorilor mei copii” – cuvinte care vor constitui cel mai frumos cadou de nuntă şi care îi vor însoţi până în veşnicie.

Drept mulţumire pentru curajul celor patru tineri, parohia le-a oferit un tort mare la care au putut invita pe prietenii lor şi pe toţi tinerii şi copiii care au participat la sf. Liturghie.

Băiatul părintelui paroh, Francesco Chişărău, în vârstă de 10 ani, le-a adus o dedicaţie muzicală printr-un concert la vioară “Arie cu variaţiuni”, opus 89, de Charles Dancla, care a fost aplaudat îndelung, încălzind inimile auditoriului.

Spicuiri din predica părintelui Ioan Chişărău:

„Nu e nimic întâmplător pe lume! Acest ritual al angajamentului pentu castitate a fost amânat din motive obiective (iniţial fusese programat în septembrie a.c.), tocmai pentru a avea loc acum în luna Sfântului Rozar! Aşadar Preasfânta Fecioară Maria a dorit ca acest angajament să stea sub semnul ei! Şi, mai mult, în preajma Sărbătorii Reginei Rozariului.

De aceea m-am gândit să facem şi o consacrare la Inima Neprihănită a Mariei. Ea, Maica noastră ne vrea curaţi pentru că ea însăşi este curată – ea e puritatea însăşi – Ea, cea fără prihană ne îndeamnă fără încetare la curăţie trupească şi sufletească.

La Medjugorje ea a avertizat că trei categorii de oameni sunt ameninţaţi mai mult de Satana: preoţii, familiile, tinerii.

Cel rău urmăreşte subjugarea tinerilor cu tot felul de vicii, mai ales cu patimile trupeşti.

Maica Sfântă ne promite ajutor dar şi noi trebuie să facem un efort pentru a o urma. Papa, Vicarul lui Cristos propune tinerilor a cruciadă a castităţii contra neo-păgânismului din lume: „Cruciada pentru voi nu înseamnă sabie, nici sânge, nici martiriu, ci exemple, cuvinte, îndemnuri. Împotriva energiilor şi hotărârilor voastre stă ca duşman capital demonul necurăţiei şi al corupţiei moravurilor. Ridicaţi-vă fruntea spre cer, de unde Cristos şi Preacurata Fecioara, Mama Sa, vă privesc. Fiţi tari şi inflexibili!”

Împărăţia lui Dumnezeu e atât de legată de virtutea castităţii, încât Isus o propune în cele opt fericiri: „Fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.”

Aşadar virtutea castităţii constă în stăpânirea voinţei asupra simţurilor. Sufletele curate nu sunt cele lipsite de simţuri, ci acelea care au impus acestora o regulă, supunându-le spiritului. Ele sunt biruitoare împotriva instinctelor animalice; acest triumf real al luptei încununează sufletele curate cu aureola sfinţeniei.

Castitatea e virtutea cea mai furmoasă, pentru că numai într-un suflet curat se poate oglindi chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Sfânta curăţie ne face plăcuţi ca nişte îngeri în faţa lui Dumnezeu.

„Voi aţi ales să deveniţi îngeri în trup, a spus părintele Ioan, voi aţi ales să ascultaţi de vocea Vicarului lui Cristos, Papa, de a participa la această cruciadă – esenţială pentru victoria Împărăţiei lui Cristos în lume!

Fiţi binecuvântaţi!”

Acest ritual pentru promovarea castităţii se va desfăşura de acum încolo de două ori pe an în această parohie, în mai şi octombrie, lunile Maicii Domnului, iar tinerii vor fi invitaţi cvasi perpetuu să subscrie, devenind astfel mărturisitori ai lui Cristos într-o lume din ce în ce mai păgânizată.

A consemnat Gerda Chişărău

Darul Vieții
Darul Viețiihttp://www.darulvietii.ro
Asociaţia Darul Vietii a fost constituită oficial în 11 februarie (ziua Sfintei Fecioare de la Lourdes!) 2003 cu menirea de a contracara înfricoşătorul fenomen al avorturilor în România. Fondatori au fost patru laici şi trei preoţi (unul ortodox şi doi greco-catolici). Filială a Human Life International.

Cele mai citite postări