back to top

Peste 100 de ONG-uri cer președintelui Comisiei Europene să retragă propunerea de Directivă privind Egalitatea de Tratament

Cu ocazia Zilei internaționale a Persoanelor cu Dizabilități (3 decembrie), mai mult de 100 de organizații non-guvernamentale reprezentând câteva milioane de cetățeni din țările UE solicită președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, să retragă propunerea pentru cea de a cincea Directivă privind Egalitatea de Tratament.

Având la origine intenția de a remedia discriminarea îndreptată contra cetățenilor cu handicap, propunerea de Directivă a devenit un instrument pentru avansul unei largi palete de obiective politice. Semnatarii scrisorii deschise sunt preocupați că această Directivă, odată adoptată, ar limita grav drepturi civile fundamentale ale tuturor cetățenilor Uniunii Europene – în special libertatea de a practica activități profesionale, economice și de servicii fără a fi acuzați de discriminare. Din România au aderat la solicitare Asociația Familiilor Catolice și PRO VITA București.

În scrisoarea deschisă adresată d-lui Juncker, și în conformitate cu ordinul d-sale de a „discuta, în primele 3 luni ale mandatului, cu Parlamentul European și Consiliul European lista propunerilor legislative (ale fostei Comisii, n.n.) și de a decide dacă să le dea curs sau nu, în conformitate cu principiul ‘discontinuității politice’”, semnatarii îndeamnă pe Președinte și pe Vicepreședintele Frans Timmermans să retragă problematica Directivă, care nu a reușit, în 6 ani, să obțină unanimitatea cerută pentru aprobare.

Intenția originală a Comisiei, atunci când a propus această Directivă a fost de a remedia discriminarea specific îndreptată contra persoanelor dizabile, în viața lor de zi cu zi – nu doar în aria de muncă. Totuși, în 2008, cedând presiunii politice, Comisia a adăugat criteriilor religia, vârsta și orientarea sexuală. De atunci, Directiva a fost folosită ca instrument pentru agenda politică a multor grupări. Rezultatul este că propunerea finală a Comisiei este un document prost redactat, care reglementează comportamentul privat al cetățenilor într-un mod fără precedent, fără nicio necesitate dovedită, și multiplică posibilitățile pentru conflict și confuzie.

În mod special preocupantă este prezența în Directivă a termenilor vagi și maleabili precum „discriminare”, „hărțuire”, „tratament mai nefavorabil” etc., care pot în cele din urmă rezulta în interpretări impredictibile – și produce consecințe nefavorabile și negative. Mai mult, adoptarea Directivei, așa cum arată acum, ar avea un impact major asupra muncii instituțiilor „bazate pe etos” precum biserici, școli confesionale și asociații.

A putea furniza servicii profesionale și a încheia relații contractuale, liber și fără constrângere sunt moduri importate prin care oamenii pot interacționa în societate. Cetățenii trebuie să fie liberi să o facă – și trebuie să poată fi diferiți în alegerile, convingerile și viziunile lor. Directiva propusă, însă, ar crea obligații legale abstracte, care ar avea un impact dramatic asupra acestor aranjamente voluntare. Aceasta va submina serios autonomia socială și individuală, diversitatea și ar pune cetățenii europeni sub amenințarea unei suspiciuni generale de a manifesta un comportament discriminatoriu la adresa altora.

Semnatarii scrisorii deschise către dl. președinte Juncker cred cu tărie că UE nu trebuie să adopte astfel de lege dură, constrângătoare precum Directiva propusă, în special atunci când multiplele sale potențiale efecte negative – limitări ale unor drepturi civile fundamentale, controlul birocratic al activității economice private, sancțiuni administrative și financiare disproporționate la adresa cetățenilor – sunt mult mai posibile decât orice efecte pozitive. Există, în loc, instrumente mai potrivite care pot fi folosite pentru a se combate inegalitățile și nedreptățile din societate.

Drept pentru care, semnatarii acestei scrisori deschise solicită ferm Comisiei Europene să retragă definitiv propunerea pentru Directiva menționată și să vină cu remedii mai bune și mai țintite pentru problemele reale și demonstrate cu care cetățenii Uniunii Europene se confruntă.

Iată conținutul scrisorii:

Brussels, 2 December 2014

Dear Mr Juncker,

In your mission letter to Commissioner designate Frans Timmermans, you have instructed him “to discuss, within the first three months of the mandate, with the European Parliament and the Council, the list of pending legislative proposals and to determine whether to pursue them or not, in accordance with the principle of ‘political discontinuity’.”

One of those pending proposals is the Commission Proposal for a Directive implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation COM 2008) 426). This proposal was adopted by the Commission in July 2008 and has since then been discussed in the European Parliament and the Council. Given the requirement for unanimity and the opposition of several Member States, it seems unlikely that this proposal will be adopted.

Many citizens – and especially the members of the signing organisations – are worried about the way in which this proposal, if adopted, would limit their fundamental civil rights, in particular the freedom of contract. Others believe it is a superfluous piece of legislation that might seriously harm the competitiveness of EU enterprises. Others again are worried about the vague and stretchable language in the proposal, which, if adopted, might subsequently lend itself to unpredictable and perhaps undesirable) interpretations. For example, while everyone understands an approach according to which equal situations must be treated equally, it is much less clear what is meant by „comparable” situations. Would this not lead to an extremely wide margin of appreciation for the judges and public authorities tasked with the enforcement of the proposed Directive? Could this not lead to an obligation to treat equally situations that are in fact not equal?

With particular regard to the freedom of contract, we would point out that the conclusion of contracts is, besides mere communication, one of the most important forms of social interaction.

While it is generally accepted that the State is obliged to treat all citizens equally, the same does not apply to individual citizens who must be left free to live according to their own choices and preferences.

Legislation that restricts the freedom of contract of ordinary citizens must be shown to be “necessary in a democratic society” cf. Art. 8 of the ECHR). We are not convinced that any such necessity has been demonstrated, given that EU Member States have for a long time lived – and continue living – without such laws.

In addition, it is not clear why it should be necessary to adopt this Directive at EU level. Member States wishing to adopt such legislation can do so domestically, which would also allow them to correct it if it is found to produce undesirable effects. The proposed Directive, by contrast, could be modified or abrogated only through a unanimous vote in Council. This seems hardly appropriate for a legal act whose practical impact is so difficult to predict.

The negotiations in the Council have not been advancing substantially over the last five years, several countries are blocking the entire directive. The main concern seems to be that the entire anti-discrimination approach is problematic and too invasive into the private life and economic activity of citizens.

We, the undersigned, are convinced that there are more suitable and less freedom-limiting instruments to address injustices and inequalities. We therefore call on you to drop the draft directive in accordance with the principle of “political discontinuity.”

Yours sincerely,

European Dignity Watch, Belgium
Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians, Austria
Alliance Defending Freedom, Austria
CARE for Europe, Belgium
FAFCE, Belgium
ICCM Unum Omnes, Italy
Ordo Iuris, Poland
Action for Family, Belgium
Dignitatis Humanae Institute, Italy
Hnuti Pro život ČR, Czech Republic
Res Claritatis, Czech Republic
Emberi Meltosag Kozpont (Human Dignity Center), Hungary
Family & Life, Ireland
Femina Europa, France
Association of Catholic Families „Vladimir Ghika”, Romania
PRO VITA Bucharest, Romania
Association Society and Values, Bulgaria
European Large Families Confederation, Spain
Fondazione Novae Terrae, Italy
Institut fur Ehe und Familie / Institute for marriage and family, Austria
Si alla famiglia (Yes to the Family , Italy
National Association of Large Families, Hungary
Transatlantic Christian Council, USA
Transatlantic Christian Council, The Netherlands
Zavod iskreni.net, Slovenia
FIAMC Federation Internationale d’Associations de Medecins Catholiques, Italy
VITA International, France and Belgium
The Christian Institute, UK
Europe for Family, France
La Manif Pour Tous, France
Nouveau Feminisme Europeen, France et Europe
Studentų ateitininkų sąjunga (Student Union Ateitininkai), Lithuania
Vereinigung der katholischen Aerzte, Switzerland
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, Poland
ZDR 3 Plus f The Polish Nationwide Large Family Association, Poland
Fundacja Życia i Rodziny, Poland
Ombudsman for Parents’ Rights Foundation (Fundacja Rzecznik Praw Rodzicow), Poland
Voice of Parents Association (Stowarzyszenie Głos Rodzicow), Poland
Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, Poland
International Christian Chamber of Commerce (ICCC), SWEDEN
Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia I Rodziny/ Centre for Initiatives for Life and Family Foundation, Poland
Božji otroci, Institution for life, Slovenia
Parents’ voice for children – GROZD, Croatia
Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs, Netherlands
Reformatorisch Maatschappelijke Unie, Netherlands
Associazione Scienza & Vita Brescia, Italy
Associazione Medici Cattolici Brescia, Italy
Comitato Famiglia Educazione Liberta, Italy
Koliber Association, Poland
Center for Renewal of Culture, Croatia
Biedrība „Mūsu bērni”, Republic of Latvia
Adam Smith Research Centre, Poland
City Church in Helsinki of Helsingin Cityseurakuntayhdistysry, Finland
Reseau evangelique suisse (RES), Sweden
Free Church of Scotland, Scotland
Matrix DV, Spain
Mision Urbana de Sevilla, Spain
Asociacion Dignidad, Spain
Alianza Solidaria, Spain
Pan y Vida, Spain
Finnish Lutheran Overseas Mission, Finland
Norwegian Organization for Mission and Evangelism, Norway
FMEF, QUETIGNY
Eureca Bulgaria, Bulgaria
Hellenic Ministries, Greece
Pentecostal Church of Finland, Finland
Namens de Evangelische Alliantie in Vlaanderen, The Netherlands
OM Europe, Switzerland
The Hellenic Scripture Union, GREECE
Austrian Evangelical Alliance, Austria
AMG International, Greece
Operation Mobilisation (OM  Austria, Austria
William Wilberforce Institute, Czech Republik
CEF of Hungary (VISZ), Hungary
OM Sweden, Sweden
Evangelical Alliance Wales, Wales
Think Tank Skaperkraft, NORWAY
One Way Mission, Finland
OM Finland, Finland
Youth for Christ EMENA, The Netherlands
OM Česka republika, Czech republic
Protestant Evangelical Alliance of Croatia (PEV) , Croatia
Evangelical Alliance, UK
The Greek Evangelical Church of Volos, Greece
Christian International School of Prague, Czech Republic
CAMINO, Spain
Diario Protestante Digital, Spain
International Institute for Religious Freedom, Bonn
Martin Bucer European Seminary and Research Institutes , Bonn, Zurich, Linz, Prague
OM FRANCE, FRANCE
OM Belgium, Belgium
Profesionales por la Etica, Spain
Derecho a Vivir, Spain
HazteOir.org, Spain
+Libres, Spain
CitizenGO, Worldwide
Pro Vita Onlus, Italy
Paneuropabewegung Österreich, Austria
PPV (Portugal Pro Vida), Portugal
Dignitatis Humanae Institute, Italy
New Women for Europe, Belgium
PRO VITA București, Romania

PRO VITA București
PRO VITA Bucureștihttp://www.asociatiaprovita.ro
Asociația PRO VITA Bucureşti este dedicată protejării vieţii umane începând de la concepţie şi promovării valorilor familiei, prin educaţie eficientă, acţiune civică şi legislaţie.

Cele mai citite postări