back to top

Zeci de milioane de dolari acordați pentru propaganda avortului la nivel internațional. Fundațiile magnaților Ford, Gates, Buffet sau Packard – „campioane”

partnerlogos Deși avortul nu face parte dintre drepturile omului recunoscute la nivel internațional, iar guvernele au libertatea de a alege singure politicile în domeniul demografic, anual, fundațiile globaliste internaționale pompează sume colosale pentru promovarea atât a avortului cât și a controlului populației.

Acestea sunt concluziile pe care le extragem dintr-un studiu inedit, care analizează finanțarea din surse private pentru „drepturile reproductive”. Studiul Advancing Human Rights: The State of Global Foundation Grantmaking (Promovarea drepturilor omului: stadiul programelor de finanțare ale fundațiilor la nivel mondial) realizat de International Human Rights Funders Group (Grupul internațional al finanțatorilor pentru drepturile omului) menționează organizațiile de lobby pro-avort ca primind 23 de milioane USD din totalul de 1,2 miliarde USD oferiți ca granturi pentru protecția drepturilor omului în anul 2010.

Human Rights Watch – unul din promotorii la nivel internațional ai avortului, care consideră că „Negarea dreptului unei femei însărcinate de a lua o decizie independentă privind avortul violează sau amenință o largă paletă de drepturi ale omului”a fost cel mai important beneficiar, cu 2,8 milioane de dolari primiți în 2010 de la donatorii analizați în studiu. National Abortion Federation (Federația națională a practicienilor de avort) din SUA este al doilea beneficiar după mărimea fondurilor primite, iar organizația secular-ateistă American Civil Liberties Union a fost a treia pe listă, primind „doar” 21,7 milioane de dolari.

Studiul își propune să fie „prima portretizare documentată cu cifre a modului în care fundațiile promovează drepturile omului în lume” prin granturi acordate unui număr de circa 6800 de organizații. Mulți dintre donatori și beneficiari, notează pe marginea datelor din studiu Rețeaua Parlamentară pentru Probleme Critice (grup informal de parlamentari pro-life și pro-familie din întreaga lume), manipulează și distorsionează standardele internaționale privind drepturile omului pentru îndeplinirea propriei agende de promovare a unei ideologii radicale.

Fundația Ford s-a dovedit a fi cel mai mare contribuabil, oferind 159,9 milioane USD în granturi, urmată de Open Society Foundation (Fundația pentru o Societate Deschisă) a lui George Soros, cu 140 de milioane USD. Aceasta din urmă a oferit cel mai mare număr de granturi, 1218. Atlantic Philanthropies, creată de omul de afaceri Chuck Feeney, a fost al treilea donator cu „doar” 48,2 milioane.

Cea mai mare parte dintre fonduri – 69%, adică 830 de milioane USD – a fost oferită organizațiilor cu sediul în SUA pentru a susține și promova „drepturile reproductive ale femeii de a asigura acces la servicii de sănătate și pentru a proteja drepturile diferitelor populații identificate pe criteriu de identitate”. O cincime din finanțări au fost acordate pentru activitate „în alte țări, regiuni, sau la nivel global”.

Prin contrast, doar 9% au ajuns în Africa subsahariană, una din cele mai sărace zone ale lumii, din care doar 2/3 au fost acordate direct ONG-urilor cu sedii în această regiune, unde drepturile și nevoile de bază reale ale femeii continuă să fie negate.

Studiul împarte granturile în 10 categorii, incluzând Integritate individuală; Libertate și Securitate – teme pentru care s-a oferit cea mai mare „felie” de bani, 36%; Sănătate, Drepturi sexuale și reproductive; Drepturi sociale și culturale; Acces la justiție/egalitate în fața legii; Drepturi la muncă și Lupta contra violenței. Aplicațiile au fost separate în 8 zone regionale de interes, cu 3 grupuri de populație desemnate a primi atenție specială: persoane cu dizabilități, femei și fete și (evident!) „minorități sexuale”.

Tematica „Drepturi sexuale și reproductive” include promovarea avortului și este descrisă ca „Susținerea dreptului la o alegeri reproductive informate și voluntare și la libertatea expresiei sexuale. Include dreptul la accesarea sănătății reproductive, inclusiv planificare familială, controlul nașterilor și avort legal și sigur.”

Pentru promovarea acestora au fost acordate 103,4 milioane USD, însă și alte categorii de finanțare includ ținte similare.

Iată lista donatorilor de vârf:

  • Fundația Susan Thompson Buffett – 37,9 milioane
  • Fundația Ford – 14,7 milioane
  • Fundația Huber – 13,1 milioane
  • Fundația ONU – 5,3 milioane
  • Fundația David și Lucile Packard – 4,4 milioane
  • Fundația William și Flora Hewlett – 3,7 milioane
  • Programul „Vanguard Charitable Endowment” – 2,4 milioane
  • Fundația John și Catherine MacArthur – 2,2 milioane

O notă distinctă: pentru cel mai important business de avort din lume, organizația americană International Planned Parenthood Federation (Federația Internațională de Planificare Familială, fondată de rasista și eugenista Margaret Sanger; filiala românească fiind Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală) studiul menționează doar câteva granturi, din care două au fost date pentru „activități de advocacy în susținerea drepturilor sexuale și reproductive în America Latină și Caraibe” (citește „exportul revoluției sexuale în America Latină și Caraibe”).

Partea bună din acest studiu este aceea că recunoaște deschis dificultățile asociate activității de propagandă pentru avort, vopsită ca „promovarea drepturilor omului”, datorate unui număr în creștere de legiuitori și guverne care refuză să accepte interpretarea pervertită a tratatelor internaționale, în ciuda acestor presiuni uriașe. Secțiunea „Combaterea percepției publice negative asupra drepturilor omului” din studiu menționează îngrijorarea legată de „influența crescândă a conservatorismului politic” în SUA și în Europa.

Semnificativ, studiul relevă utilizarea „terminologiei alternative”, adică a manipulării lingvistice în anumite țări pentru a evita alarmarea guvernelor sau a populației:

„Organizațiile societății civile din anumite țări se confruntă cu reglementări tot mai restrictive care le impun constrângeri severe în munca lor. Ca răspuns, unii dintre finanțatorii programelor de drepturile omului folosesc terminologii alternative, precum ‘granturi pentru justiție socială’ și ‘granturi pentru schimbare socială’, în denumirea activității lor, întrucât e mai puțin probabil ca acestea să fie sub observația atentă a autorităților.”

„Justiție socială” și „schimbare socială progresistă” sunt alți termeni sub care se camuflează  agenda radicală a avortiștilor.

În studiu este menționat și rolul important al influențării legiuitorilor locali pentru a se atinge schimbările propuse. Un exemplu este acela al unui grant acordat de Fundația Bill și Melinda Gates Forumului Parlamentar European pentru Populație și Dezvoltare, „în scopul promovării dreptului indivizilor de a alege liber și informat privind comportamentul reproductiv și de a avea acces la informație, educație și servicii de sănătate de înaltă calitate.”

Un alt caz de influențare a organelor legislative vine de la Atlantic Philanthropies, care a acordat fonduri multianuale unei organizații din Irlanda pentru susținerea cu succes a introducerii parteneriatelor civile, aprobate în anul 2010:

„Conducerea GLEN [Gay and Lesbian Equality Network, Rețeaua pentru Egalitate Gay și Lesbiană, n.red.CV] a adăugat că finanțarea multianuală a permis GLEN să aibă răgazul necesar să abordeze cu atenție modul de abordare în munca sa cu parlamentarii și să creeze materiale si profesioniste pentru a-și susține cauza. Grantul pe cinci ani al Atlantic Philantropies a servit ca o presiune pozitivă pentru GLEN, ca aceasta să reușească o schimbare de durată pentru cuplurile gay și lesbiene într-un interval de timp relativ scurt.”

PRO VITA București
PRO VITA Bucureștihttp://www.asociatiaprovita.ro
Asociația PRO VITA Bucureşti este dedicată protejării vieţii umane începând de la concepţie şi promovării valorilor familiei, prin educaţie eficientă, acţiune civică şi legislaţie.

Cele mai citite postări