back to top

Publicație: „Avortul și Convenția Europeană a Drepturilor Omului”

Avortul și Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Autor: Grégor Puppinck. Traducere și adaptare cu permisiunea autorului: PRO VITA Iași și Asociația PRO VITA București

Ediția I, 2016. 70 pag.

avortul_si_cedo - coperta

În ultimii ani, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat cu privire la un număr de cazuri care se ocupă cu problema avortului, oferind un corpus suficient de jurisprudență care poate fi analizat într-o manieră consecventă. O serie de analiști, de ambele părți ale dezbaterii avortului nu sunt mulțumiți cu această jurisprudență. Acest articol nu încearcă să discute despre deciziile Curții în fiecare caz în parte, ci încearcă să găsească, în mod obiectiv și sistematic, coerența jurisprudenței Curții, și făcând acest lucru, să prezinte o situaţie legală argumentată a avortului în temeiul Convenției.

În articolul de față, analiza statutului avortului în conformitate cu Convenția și jurisprudența va dezvălui următorul raționament:

  1. Convenția nu exclude viața prenatală din domeniul de aplicare al protecției și Curtea nu a exclus viața prenatală din domeniul său de aplicare;
  2. Convenția nu conține, nici nu creează un drept la avort;
  3. În cele mai multe legislații naționale europene, avortul este o derogare de la protecția acordată vieţii celor nenăscuți;
  4. În cazul în care statul permite avortul în legislația națională, rămâne obligat, sub incidenţa Convenției, de a proteja și respecta drepturile şi interesele concurente. Aceste drepturi și interese atârnă de ambele părți ale echilibrului, limitând domeniul de aplicare a derogării, precum și sprijinindu-l;
  5. În cele din urmă, această analiză observă că avortul la cerere este un „unghi mort” în jurisprudența Curții și trage concluzia că această practică încalcă Convenția, pentru că lezează interesele și drepturile garantate de către aceasta, fără nici o justificare proporțională.

Despre autor: Gregor Puppinck deține titlul de juris doctor cu o disertație pe legea medicală și bioetică. El a absolvit Facultatea de Drept din Paris II și „Institut des Hautes Etudes Internationales”. Din 2003 până în 2009, el a predat drepturile omului, dreptul internațional și dreptul constituțional la Facultatea de Drept a Universității din Haute-Alsace, Franța. Este director al „European Centre for Law and Justice”, cu sediul la Strasbourg.

Publicația este disponibilă în versiune pdf și poate fi descărcată de aici.

Gregor Puppinck
Gregor Puppinckhttp://www.eclj.org
Jurist francez, doctor în drept cu o disertație pe legea medicală și bioetică. Director al Centrului European pentru Lege și Justiție, cu sediul la Strasbourg. Expert în mai multe comitete ale Consiliului Europei. Din 2003 până în 2009 a predat drepturile omului, dreptul internațional și dreptul constituțional la Facultatea de Drept a Universității din Haute-Alsace (Franța). Articole traduse de Bogdan Stanciu cu permisiunea autorului.

Cele mai citite postări