back to top

„Singura formă acceptabilă de reglementare a surogației este interzicerea completă”. Scrisoare adresată reprezentanților României în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

[box type=”shadow”]Asociația PRO VITA București a adresat parlamentarilor români membri în Comitetul pentru Afaceri Sociale, Sănătate și Dezvoltare Sustenabilă din Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei o scrisoare referitoare la un raport pe tema maternității de substituție (mai cunoscută ca „mama purtătoare” sau „mama surogat”) ce urmează să fie dezbătut de Comitet. Asociația apreciază că „singura formă acceptabilă de reglementare a surogației este interzicerea completă” a surogației, comercială sau nu, din cauza problemelor etice deosebite pe care practica le ridică.[/box]

București, 20 noiembrie 2015

Referitor la Raportul APCE „Drepturile omului și probleme etice legate de surogație” (AS/Soc (2015) OJ 08rev, n. 3)

Raportor: Petra De Sutter (Belgia, SOC)

Sesiune: Paris, luni 23 noiembrie 2015, 9.30 – 13.00

Stimați reprezentanți ai României în Comitetul pentru Afaceri Sociale, Sănătate și Dezvoltare Sustenabilă din Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei,

Cu respect vă rugăm să considerați în adoptarea raportului „Drepturile omului și probleme etice legate de surogație”, la reuniunea Comitetului care se va desfășura luni la Paris, următoarele aspecte:

I. Versiunea originală a moțiunii pentru rezoluție[1] (autor: dl. Valeriu Ghilețchi) solicita ca „APCE să examineze în continuare problemele care apar ca urmare a practicii surogației, în special legătura dintre aceasta și sănătatea reproductivă a femeilor, traficul de ființe umane și drepturile copiilor precum și să discute metode de a adresa această problemă.”

Motivația acestei examinări include printre altele că surogația:

  • disprețuiește drepturile și demnitatea umane ale copilului asimilându-l unei mărfi, cu toate că Convenția privind Drepturile Copilului declară ca drept fundamental al acestuia, dreptul de a fi protejat de abuz și exploatare și cere statelor să acționeze întotdeauna în interesul superior al copilului;
  • transformă copilul într-o marfă tranzacționată[2];
  • manipulează identitatea și filiația copilului și îl privează de orice pretenție față de mama purtătoare, ceea ce conform cercetărilor recente este dăunător dezvoltării și bunăstării copilului[3].

Cu privire la femeile implicate, surogația, de asemenea:

  • favorizează exploatarea lor[4];
  • favorizează turismul reproductiv, ceea ce rezultă într-o piață neagră de vânzări de copii, generând ideea unui pretins „drept la a avea copii”[5];
  • constituie o exploatare „a corpului femeii și a organelor sale reproductive”[6], în ciuda principiului inviolabilității persoanei umane și a non-proprietății corpului uman[7].

II. Deși dreptul cutumiar cu privire la surogație este un fapt stabilit în unele țări, aceasta nu trebuie să ducă la presiuni în favoarea unui cadru legal privind surogația, neglijând uriașul impact etic al surogației, comercială sau nu.

În acest temei, singura formă acceptabilă de reglementare pe care Consiliul Europei ar trebui să o promoveze este interzicerea completă a practicii surogației.

III. Dorim să vă reamintim că în acest moment are loc o mobilizare a cetățenilor din numeroase țări ale lumii, prin diferite forme de acțiune cetățenească. Mai mult de 100.000 de semnături de la experți, activiști și cetățeni obișnuiți au fost colectate în sprijinul ideii expuse de noi.

IV. În 2011, Parlamentul European a adoptat o rezoluție[8], care solicită ca „Statele Membre să recunoască problema surogației care constituie o exploatare a corpului femeii și a organelor sale reproductive”. Sperăm ca APCE să meargă pe același drum. Ca cea mai veche organizație europeană creată pentru promovarea drepturilor omului, CoE ar trebui să încurajeze statele membre și să dea un exemplu celorlalte țări din lume luând poziție pentru interzicerea maternității de substituție, ca fiind o formă modernă a sclaviei.

Vă solicităm cu respect să țineți cont de această problemă serioasă, pentru a proteja optim integritatea fizică și mentală a femeilor și copiilor care sunt victime ale acestei practici.

Rămânem la dispoziția dvs. pentru informații ulterioare.

Asociația PRO VITA – filiala București

___________________________________

[1] http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=21092&lang=EN&search=MTM1NjI=

[2] http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21092&lang=en

[3] http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21092&lang=en

[4] http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21092&lang=en

[5] http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21092&lang=en

[6] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0127+0+DOC+XML+V0//EN

[7] http://fafce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=175:what-european-perspectives-for-surrogacy&catid=53:human-dignity&lang=en&Itemid=195&highlight=WyJwYWlsbG90Il0=

[8] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0127+0+DOC+XML+V0//EN

PRO VITA București
PRO VITA Bucureștihttp://www.asociatiaprovita.ro
Asociația PRO VITA Bucureşti este dedicată protejării vieţii umane începând de la concepţie şi promovării valorilor familiei, prin educaţie eficientă, acţiune civică şi legislaţie.

Cele mai citite postări