back to top

Șeful ONU ignoră Consiliul de Securitate și cere statelor avortarea copiilor concepuți în război

ban ki moon

NEW YORK, 7 noiembrie (C-Fam) Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a declarat națiunilor că acestea trebuie să ofere avorturi femeilor violate din taberele de refugiați din Siria, Irak și Sudan, deși Consiliul de Securitate, în fața căruia Ban Ki-moon răspunde, a respins în repetate rânduri această noțiune.

Secretarul general Ban Ki-moon a declarat că afirmația sa este „în concordanță” cu o rezoluție adoptată de Consiliul de Securitate anul trecut, care însă nu menționează avortul. De fapt, Consiliul a respins în mod explicit o propunere a Franței de a-l include. Ban Ki-moon a susținut chiar că rezoluția, precum și o alta emisă anterior în 2013, reprezintă „realizări remarcabile la nivel normativ”.

Comentariile au fost emise în carul unui raport intermediar pe care secretarul general are obligația de a-l furniza cu regularitate Consiliului, evidențiind progresele înregistrate în cadrul agendei pentru „femei, pace și securitate” adoptate în 2000. Două treimi din cele 47 de rezoluții ale Consiliului de anul trecut au făcut referiri la agendă, în majoritatea lor cu privire la violența sexuală și cu accent pe stoparea nepedepsirii violatorilor.

Comentariile secretarului general se înscriu în cadrul unei dispute continue între națiuni și birocrația ONU, cu privire la cel mai bun mod de a pune capăt violurilor și violenței sexuale în situații de conflict.

Ca și activitatea Consiliului, inițiativele politice majore din ultimii ani au pus accentul pe stoparea nepedepsirii vinovaților și oferirea de reparații supraviețuitorilor violenței. Toate au exclus avortul.

Personalul ONU, în schimb, a promovat o agendă feministă care consideră deconstrucția relațiilor sociale tradiționale și „dreptul la avort” drept pași necesari pentru încetarea discriminării și a violenței.

Raportul secretarului general citează drept „linii directoare de autoritate” o recomandare recentă a Comitetului pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor (CEDAW), care promovează „dreptul la avort” în situații de conflict, indiferent de legislațiile locale. CEDAW nu deține, însă, autoritatea de a interpreta tratatul în așa fel încât să creeze noi obligații națiunilor. Națiunile au respins în mod constant opinia CEDAW conform căreia „dreptul la avort” ar face parte din tratat.

Ban Ki-moon a citat un comentariu fără putere de obligativitate al CEDAW și în iunie trecut, când a emis o notă îndrumătoare controversată către statele membre ale ONU, în care recomanda acestora liberalizarea legilor cu privire la avort pentru a asigura „nerepetarea” violurilor. Nota nu a explicat în ce mod eliminarea protecției juridice a copiilor nenăscuți va stopa violența sexuală sau va aduce reparații victimelor.

Cel mai recent raport al lui Ban este și mai îndrăzneț decât nota din luna iunie. Acesta cere

„tuturor actorilor să sprijine accesul îmbunătățit la servicii complete de sănătate sexuală și reproductivă în mediile afectate de conflicte. Acestea trebuie să includă […] întreruperea sarcinii pentru supraviețuitoarele violurilor asociate conflictelor.”

Raportul a afirmat că Fondul pentru Populație al ONU s-a aflat în 28 de zone afectate de conflicte anul trecut, distribuind „servicii de sănătate sexuală și reproductivă” către 67.000 de femei siriene refugiate în Iordania. Deși raportul nu a specificat ce servicii au fost furnizate, Fondul pentru Populație al ONU a inclus bunuri și servicii relaționate cu avortul în trecut.

Peste 50 de milioane de persoane au fost strămutate forțat în 2013 și mai mult de jumătate din refugiații lumii sunt originari din Afghanistan, Somalia și Republica Arabă Siriană.

Raportul secretarului general are ca scop să „înainteze recomandări spre considerația” Consiliului, a statelor membre ale ONU și a organizațiilor regionale. Acesta a fost compilat cu contribuția agențiilor ONU, anumitor state membre și birourilor din teren ale ONU.

Iulia Matei
Iulia Matei
Mamă, cetățean, traducătoare. Susținătoare a activității Pro-Vita și contribuitoare la blogul Cultura Vieții în speranța unei lumi mai bune pentru generațiile de mâine, printr-o informare corectă a generațiilor de azi.

Cele mai citite postări