Consilierea în criza de sarcină protejează drepturile femeii

2708

Un grup de 41 de organizații non-guvernamentale a transmis, ieri, Parlamentului și Guvernului României o scrisoare de susținere în favoarea inițiativei legislative privind înființarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină (vezi mai multe despre această propunere).

Semnatarii, printre care se află cele mai importante asociații pentru protecția familiei și a vieții, precum Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-vita din România, Fundaţia Pro Vita Medica, Alianţa Familiilor din România, Asociația Familiilor Catolice, CARITAS București, World Vision Romania, Habitat pentru Umanitate, Fundația Clinica Provita, Asociația Darul Vieții, dar și altele, precum Fundația Națională pentru Românii de Pretutindeni, solicită adoptarea legii.

„Apreciem că aplicarea corespunzătoare a acestui act normativ va fi o materializare a dreptului la informație, a dreptului la ocrotirea sănătății și a dreptului la integritatea fizică și psihică ale femeii aflate în criză de sarcină”, se afirmă în memoriu.

Semnatarii arată că adoptarea propunerii legislative nu întâmpină niciun impediment de natură juridică, dimpotrivă. Înființarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină respectă în totalitate cerințele europene cu privire la dreptul pacienților la informare, prin garantarea unui cadrul legal în care se acordă informații cu privire la situația femeii, prin prezentarea alternativelor și prin acordarea unui timp de gândire înainte de eventuala întrerupere de sarcină.

Femeia aflată în criză de sarcină se află de cele mai multe ori într-o situație vulnerabilă în care poate fi ușor constrânsă sau influențată, precum presiunea și amenințarea psihologică, materială sau chiar fizică din partea terților (partener, părinți etc.). De aceea, consilierea ei de către un specialist, într-o astfel de situație vulnerabilă, reprezintă o protecție a femeii împotriva informațiilor incorecte sau a lipsei de informație, precum și împotriva presiunilor exercitate din afară.

Multe femei regretă graba și lipsa prezentării unei opțiuni, așa cum dovedește proiectul de informare publică „RUPE TĂCEREA” (www.rupetacerea.ro) lansat de Asociația PRO VITA – filiala București.

Previzibil, propunerea legislativă a stârnit o controversă puternică. Susținătorii legii încurajează inițiatorii să nu se lase intimidați de presiunea mediatică și să promoveze această măsură. „A susţine libertatea de acţiune, dar a nega sau înfiera cunoaşterea premergătoare este o contradicție în termeni întrucât necunoaşterea înseamnă îngrădirea dreptului de a alege”, se arată în scrisoare, cu referire la atitudinea celor care solicită retragerea inițiativei legislative.

O astfel de lege nu ar fi o noutate absolută. Tot mai multe membre UE se aliniază la normele europene cu privire la dreptul pacientului de a fi informat și pentru acest caz particular al femeii aflate în criză de sarcină, adoptând legi interne care reglementează consilierea femeii și o perioada de aștepare-reflecție.

Vă recomandăm
[adrotate group="2"]

De altfel România, atrag atenția organizațiile semnatare, a fost chemată în fața Curții Europene a Drepturilor Omului de o femeie care reclamă faptul că a rămas sterilă în urma unui avort. Aceasta motivează tocmai că, prin omisiunea informării corecte asupra consecințelor avortului și asupra alternativelor la acesta, i s-au adus grave prejudicii, decizia sa nefiind luată în deplină cunoștință de cauză.

Susținătorii consideră că aplicarea corespunzătoare a legii poate duce la reducerea ratei avortului în România. „Din experiența anterioară, pe alocuri foarte bogată, a centrelor de consiliere deschise de organizațiile noastre, rezultă că activitatea de consiliere are efecte benefice, mai ales atunci când este însoțită de măsuri concrete de sprijin.”

 ____________________________________________________________________________________

Către:

Parlamentul României

Guvernul României (Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Familiei și Solidarității Sociale)

Spre știință:

Colegiul Medicilor din România

Societatea Națională a Medicinei de Familie

 

MEMORIU

referitor la

Propunerea legislativă privind înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină

Vă transmitem următorul punct de vedere referitor la Propunerea legislativă privind înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină, aflată în dezbaterea Parlamentului României.

Apreciem că adoptarea și aplicarea corespunzătoare a acestui act normativ:

 • Servește scopului propus, adică ocrotirea sănătății și a dreptului la integritatea fizică și psihică ale femeii aflate în criză de sarcină;
 • Poate contribui la reducerea ratei avortului în România;
 • Nu încalcă niciun tratat internațional la care România este parte.

Introducere

Propunerea legislativă privind înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină este materializare a dreptului la informație, a dreptului la ocrotirea sănătății și a dreptului la integritatea fizică și psihică ale femeii aflate în criză de sarcină.

Propunerea legislativă ridică dreptul la informare al femeii la nivel de necesitate publică, sprijinind femeia aflată în criză de sarcină pentru a lua măsuri conştiente și informate. A susţine libertatea de acţiune, dar a nega sau înfiera cunoaşterea premergătoare este o contradicție în termeni întrucât necunoaşterea înseamnă îngrădirea dreptului de a alege.

Multe femei regretă graba și lipsa prezentării unei opțiuni, așa cum dovedește proiectul de informare publică „RUPE TĂCEREA” (www.rupetacerea.ro) inițiat de Asociația PRO VITA – filiala București.

Prezentăm în continuare principalele argumente care susţin necesitatea ridicării dreptului la informare al femeii în criză de sarcină la nivel de necesitate publică.

1. Consacrarea dreptului la informare la nivel constituţional şi supraconstituţional.

Garantat prin Convenția (europeană) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale[1] cât și prin Constituția României[2] dreptul la informare este prevăzut în mod special în legătură cu drepturile pacienților. Un pacient informat poate alege singur dintre alternativele ce i se prezintă și de aceea unul dintre cele mai importante drepturi recunoscut pacienţilor, ce se regăsește în reglementările europene[3] și interne[4], este cel la informare. Potrivit acestuia pacienții trebuie să primească informaţii, să le înţeleagă, să analizeze situaţia şi să ia decizii în cunoştinţă de cauză.

Propunerea legislativă privind înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină respectă în totalitate cerințele europene cu privire la dreptul pacienților la informare prin garantarea unui cadrul legal în care se acordă informații cu privire la situația femeii aflate în criză de sarcină, prin prezentarea alternativelor și prin acordarea unui timp de gândire în care să poată analiza situația sa în funcție de informațiile corecte și obiective primite de la un specialist.

2. Dreptul femeii în criză de sarcină este susţinut de necesitatea instituirii obligaţiei de respectare a libertăţii de opţiune a femeii.

Deși femeia are, prin actuala legislație, dreptul prezumat de a alege, în mod paradoxal ea nu are niciun drept la vreo informație consistentă în baza căreia să aleagă.

Femeia aflată în criză de sarcină se află de cele mai multe ori într-o situație vulnerabilă în care poate fi ușor constrânsă sau influențată, precum presiunea și amenințarea psihologică, materială sau chiar fizică din partea terților (partener, părinți etc.). Astfel de situații interferează cu decizia autonomă a femeii și adesea o obligă la decizii pe care de fapt ea nu le dorește și care nu pot rămâne fără urmări asupra sa.

Prin cercetarea, în cadrul consilierii, a cauzelor care au condus la criza de sarcină și a eventualelor presiuni din partea terților, pot fi identificate soluții, oferite de mediul non-guvernamental sau de stat, prin intermediul cărora femeia poate primi sprijinul necesar, dacă decide să continue sarcina. De asemenea, acordarea unui timp de răgaz diminuează presiunea și sprijină femeia pentru a lua decizia fără grabă.

Consilierea de către un specialist a femeii aflate într-o astfel de situație vulnerabilă reprezintă o protecție a acesteia împotriva informațiilor incorecte sau a lipsei de informație. Cabinetele de consiliere sunt o barieră împotriva exploatării femeii aflate în criză de sarcină de către partener, familie sau colectivitate.

Pe de altă parte, introducerea unei proceduri conforme propunerii legislative nu are decât un efect dilatoriu, nesuprimând libertatea de voinţă a femeii.

Menționăm că propunerea legislativă nu reduce perioada de timp în care se poate efectua legal avortul și prevede excepțiile necesare pentru situațiile de urgență.

3. Necesitatea rezolvării unor probleme sociale curente, care cel mai probabil vor atrage sancţionarea României de către Curtea de la Strasbourg.

În prezent, România este chemată în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului[5] într-o cauză în care reclamanta, care a rămas sterilă în urma unui avort, acuză că nu a fost informată înainte de a face avortul cu privire la riscuri și alternative. Parcurgerea unei etape de informare reprezintă o susţinere a drepturilor femeii pentru că, așa cum se întâmplă în foarte multe cazuri, și în cazul reclamantei din cazul menționat, aceasta a ajuns să regrete decizia, luată în lipsa unei informări despre riscuri pe care, dacă le-ar fi cunoscut, nu și le-ar fi asumat, și în lipsa a unor informații despre alternativele dintre care ar fi putut să aleagă.

Impunerea unor măsuri precum cele aduse în discuţie de propunerea legislativă este doar o chestiune de timp în condiţiile în care, cel mai probabil reclamanta va avea câștig de cauză, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului va sancționa Statul român, acesta fiind obligat să se conformeze cerințelor Curții şi să ia măsuri pentru a preveni repetarea încălcării drepturilor femeii.

4. Măsura nu este o noutate absolută, ci implementarea unor măsuri de succes din alte state ale Uniunii Europene.

Ca stat membru al Uniunii Europene, România nu poate face abstracție de faptul că tot mai multe state europene[6] se aliniază la normele europene cu privire la dreptul pacientului de a fi informat și pentru acest caz particular al femeii aflate în criză de sarcină, adoptând legi interne care reglementează consilierea femeii și o perioada de aștepare-reflecție.

5. Apreciem că prevederile și însuși principiul legii sunt rezonabile în raport cu altele, aplicabile în situații care presupun decizii similare.

În baza aceluiași drept la informare, în toată Uniunea Europeană pe pachetele de țigări sunt afișate imagini ale unor bolnavi de cancer, însoțite de mesaje fără echivoc precum „fumatul poate ucide”. De asemenea, în situația unei intervenții medicale incomparabil mai puțin problematice decât decizia în criza de sarcină, precum chirurgia estetică, procesul de informare este unul complex.

6. Aplicarea corespunzătoare a legii poate duce la reducerea ratei avortului în România.

Remarcăm că toate statele UE care au în vigoare o legislație eficientă a „consimțământului informat” au rate ale avortului semnificativ mai reduse decât țările care nu au astfel de legislație. Deși o legătură clară între cele două este imposibil de stabilit, totuși aceste date sugerează că adoptarea și punerea în aplicare a unui act normativ de acest fel poate fi o bună modalitate de reducere a ratei avorturilor în România, în continuare foarte ridicată.

Din experiența anterioară, pe alocuri foarte bogată, a centrelor de consiliere deschise de unele din organizațiile semnatare ale acestui memoriu, rezultă că activitatea de consiliere are efecte benefice, mai ales atunci când este însoțită de măsuri concrete de sprijin.

Concluzie

Solicităm Guvernului României să avizeze favorabil și Parlamentului României să adopte această inițiativă legislativă, în forma înregistrată pentru dezbateri.

 

SEMNATARI

_______________________________________________
[1] Art. 10 din C.E.D.O.

[2] Art. 31 din Constituția României.

[3] Spre exemplu, Carta Europeană a Drepturilor Pacienţilor sau Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale.

[4] Spre exemplu, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății sau Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.

[5] Cauza Csoma împotriva României, no. 8759/05.

[6] Spre exemplu: Belgia, Franța, Germania, Olanda, Slovacia, Portugalia.

strong


Ajută la promovarea fundamentelor morale ale societății.


3 COMENTARII

 1. Initiativa legislativa trebuie aprobata, pentru ca trebuie sa ne gandim de cat sprijin are nevoie o femeie care a ramas insarcinata, cu sau fara voia ei. Uneori e atat de necesar un singur gest binevoitor din partea cuiva pentru a o determina sa faca alegerea buna si pentru ca in viitor sa nu aiba regrete ca a renuntat la copilul pe care poate chiar si l-a dorit cu ardoare, numai ca….toti au fost impotriva ei, toti i-au dat ca sfat: urmarea acelei crime odioase: avortul. Multe femei poate nici nu stiu cu adevarat ce e avortul, cata valoare poate sa aiba sufletujl unui om si cum poti sa iti condamni micutul la intuneric vesnic. Am cunoscut femei care au recurs la avort, dar si femei care au pastrat copilul, pentru ca la un moment dat a aparut cineva care le-a sfatuit sa nu faca acea crima. care femei sunt mai fericite? Evident cele care au pastrat copilul, ghemotocul acela dragalas care iti spune mama si care revarsa atata iubire in jur. Cele care au facut avort? Au ajuns sa aiba cea mai nefericita viata, pentru ca n-au avut curajul sa spuna da, pastrarii copilului. Au ajuns sa traiasca cu mustrari de constiinta, cu trauma, invinovatindu-se toata viata ca au omorat un copil ce putea sa fie cel mai minuta rod al iubirii, care le-ar fi schimbat viata. Si ce e mai trist……unele femei care si-au ucis in pantece copilul au ajuns sa nu mai poata fi niciodata mame………

 2. Initiativa legislativa trebuie dezaprobata, pentru ca acel sprijin de care are nevoie o femeie insarcinata il poate acorda statul benevol si fara sa il indese oricui pe gat. În esenţă, proiectul de lege propune introducerea OBLIGATIVITATII ca femeile să se supună, înaintea unei intreruperi de sarcini, unei sau mai multor şedinţe de consiliere, efectuate în cadrul unor ‘cabinete de consiliere pentru criza de sarcină’, ce ar putea fi de stat sau private, special create în acest scop.
  Motivatia legii ar fi scaderea natalitatii si nu compasiunea pentru femeile insarcinate … insa ceea ce nu se spune e ca in ultimii 20 de ani nr. avorturilor a scazut la fel ca si natalitatea, care scade odata cu nivelul de trai.
  Orice femeie are liberul arbitru pe care nimeni nu il poate lua. Daca se voia acordarea unui sprijin femeilor care au ajuns in situatia de a se gandi la avort din motive materiale se potea acorda si altfel de sprijin. Celelalte cazuri oricum ajung la intrerupere de sarcina cu sau fara consilierea.
  Si inca ceva … intr-un orfelinat, de ex., din jud. Sibiu sunt cca 200 de copii, dar nu mai doi dintre ei pot fi adoptati … restul sunt lasati de parintii lor pt. ca nu au cu ce sa-i intretina. In schimb construim parcuri si sali de sport pe in zone rurale cu media de varsta de 60 de ani, renovam biserici la Bruxeles etc.

 3. Imi para rau sa spun dar se vorbeste mult pe aceasta tema dar nu se spune lucrurilor pe nume. Aceasta consiliere este o gaselnita „moderna”.
  Sute si mii de ani femeile au nascut si crescut copii fara o consiliere speciala, rata avorturilor fiind incomparabil mai mica decat este in prezent. De ce inainte vreme femeile avortau mai rar copiii? Pentru ca ele aveau o familie care sa le sprijine, adica un sot iubitor care se casatorea cu ele, si care nu vroia doar o viata de concubinaj fara responsabilitati, si doar cu placeri. Aveau un sot care isi dorea copiii si care muncea ca sa le ofere conditii decente de viata. Un sot care oferea asadar femeii de langa el iubire, sprijin sufletesc dar si material, pentru ca nu poti creste copiii doar cu bune intentii, ci trebuie sa si muncesti ca sa le asiguri painea cea de toate zilele. Aveau un sot care punea familia si valorile ei mai presus de orice. In loc sa aiba sprijinul sotilor lor (nu al concubinilor, amantilor sau „prietenilor”), femeile alearga la tot felul de surogarte de consilieri. Sunt bune si astea in lipsa iubirii si sprijinului tatilor viitorilor copii. Multe femei sunt invinovatite de avort si exista canoane ale bisericii care opresc femeia de la impartasanie multi ani pentru comiterea pacatului avortului, si este foarte bine ca este asa, dar din cate stiu eu nu exista nici un canon care sa opreasaca de la impartasanie barbatii care din punct de vedere moral sunt copartasi la avorturile care se fac. Exista o inconstienta totala a barbatilor in legatura cu responsabilitatile cu care Dumnezeu i-a desemnat pe acest pamant, toata vina in cazul avorturilor (si nu numai) fiind aruncata exlusiv asupra femeilor, de parca femeile ar concepe copiii singure. Exista si o parte buna in toata aceasta stare de nebunie. O parte din femei vor constientiza pacatele ingrozitoare pe care le-au facut, sau pe care sunt pe cale sa le faca, si se vor pocai, in timp ce barbatii vor trai in continuare linistiti ca nu au nici o vina, si deci nici nu au motive sa se pocaiasca.
  Carcotasii ar putea spune ca femeile „emancipate” din ziua de astazi, avand serviciu nu mai au timp sa nasca si sa creasca multi copii asa cum faceau femeile pe vremuri. Si este adevarat. Dar vrea sa stiu cati barbati isi asuma responsabilitatea nasterii tuturor copiilor pe care-i lasa Dumnezeu, si care sa munceasca pentru nevoile familiei, sotia stand acasa ca sa creasca copii, sa-i educe, si sa faca toate treburile casnice, care reprezinta o activitate de 24 de ore din 24, si care niciodata nu a fost apreciata la adevarata si cruciala ei valoare, pentru ca nu-i asa tot ce e „valoros” pe lumea asta se masoara doar in bani.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here