back to top

Farsa democrației participative în UE – Comisia Europeană respinge Inițiativa Cetățenească „Unul dintre Noi” (II)

[box] Ieri, în primul articol din această serie, am reprodus textul deciziei prin care Comisia Europeană respinge solicitarea cetățenilor europeni de a iniția procedura legislativă „Unul dintre noi”. Mai jos puteți găsi comunicatul de răspuns al comitetului cetățenesc, urmând ca mâine să revenim cu o analiză a deciziei și cu preconizarea a ceea ce urmează în această bătălie.[/box]

Comisia Europeană respinge Inițiativa cetățenească „Unul dintre noi”

– Comunicat de presă al Comitetului de inițiativă –

O decizie contrară cerințelor democratice și etice

Pe 28 mai, în ultima sa zi, fosta „Comisie Barroso” s-a opus prin procedură de veto Inițiativei Cetățenești Europene (ICE) „Unul dintre noi”, cea mai mare petiție din istoria Uniunii Europene. Inițiativa, sprijinită formal de 2 milioane de oameni din Europa, cere ca Bruxelles-ul să nu mai finanțeze niciuna din practicile care distrug viața umană înainte de naștere.

ICE este un mecanism democratic participativ creat prin Tratatul de la Lisabona, prin care minim un milion de cetățeni pot lua inițiativa introducerii unei propuneri legislative în instituțiile europene.

Comitetul „Unul dintre noi” își exprimă profunda dezamăgire cu privire la o Comisie surdă, care a luat azi o decizie contrară cerințelor democratice și etice. În timp ce fiecare proiect de inițiativă este controlat „de jos în sus” de Comisie, înainte de a fi deschis procedurii de strângere de semnături, Comisia Barroso pretinde că posedă dreptul de veto „de sus în jos”, contra inițiativelor care deja au obținut suportul popular necesar. O astfel de putere de veto este ilegitimă și anti-democratică din moment ce, politic, Legislativul european este cel care poate da un verdict asupra conținutului inițiativei, și nu Comisia; în caz contrar, mecanismul ICE ar fi lipsit de sens.

UN VETO nejustificat, care nu ia în considerare scopul solicitării:  Răspunsul Comisiei, care constă în 30 de pagini de auto-satisfacție asupra propriilor politici, este ipocrit și disprețuitor, întrucât pretinde că nu înțelege scopul solicitării care i-a fost adresată. Comisia dorește să continue finanțarea unor practici biotehnologice ne-etice și depășite, ca și a avortului în țările în curs de dezvoltare, inclusiv acolo unde acesta este interzis prin legea penală.

UN VETO care ignoră procedura democratică: Comisia, mai degrabă decât să ia act de succesul Inițiativei și să o transmită Parlamentului European și Consiliului, a făcut abuz de puterea sa de control formal pentru a-și exercita propriul raționament privind oportunitatea politică a „Unul dintre noi” și a bloca procedura. Comisia încearcă, așadar, să apere un privilegiul inițiativei legislative, ca fiind unica instituție care are capacitatea de a iniția proceduri, anterior creării mecanismului ICE. Comisia, așadar, a transformat acest mecanism într-un travesti, în timp ce deputații, dimpotrivă, au dorit-o a fi un instrument de democrație participativă reală. Astfle, Comisia dă singură mărturie despre absența unei culturi democratice.

Pentru Comitetului ICE „Unul dintre Noi”, procedura nu s-a încheiat: pe de o parte, decizia Comisiei va fi probabil apelată în fața Curții Europene de Justiție din Luxemburg – care recunoaște respectul pentru viața umană de la concepție – iar pe de altă parte, noul parlament va audia următoarea Comisie, permițându-i să repună respectul față de Inițiativa Cetățenească în mijlocul dezbaterilor, și să ceară instituțiilor europene să fie mai etice și mai democratice.

În numele Comitetului de Inițiativă,

Grégor PUPPINCK

PRO VITA București
PRO VITA Bucureștihttp://www.asociatiaprovita.ro
Asociația PRO VITA Bucureşti este dedicată protejării vieţii umane începând de la concepţie şi promovării valorilor familiei, prin educaţie eficientă, acţiune civică şi legislaţie.

Cele mai citite postări