back to top

Motivarea deciziei Curții Constituționale privind ora de religie

A fost publicată, azi, motivarea deciziei Curții Constituționale în cauza care privește ora de religie (caracterul și statutul ei). Detalii despre acest caz aici.

Puteți citi decizia în format pdf aici.

Pe scurt:

– CCR constată NECONSITUȚIONALITATEA modului în care se face înscrierea la ora de religie. Dacă până acum înscrierea se făcea „din oficiu”, acum părintele care dorește ca fiul său/fiica sa să frecventeze ora de religie va trebui să facă o cerere. Procedura urmează să fie stabilită odată cu modificarea Legii Educației Naționale, impusă imperativ prin decizia CCR.

– CCR constată CONSTITUȚIONALITATEA paragrafelor de lege prin care religia este materie în trunchiul comun și că ELEVII AU DREPTUL CONSTITUȚIONAL LA ORA DE RELIGIE. Adică toate afirmațiile despre un pretins „caracter facultativ” pe care Constituția l-ar impune acestei ore sunt intoxicări. Vezi aici memoriul remis Senatului pe această temă

Formularea actuală a legii (teza întâi a alin. 2 a fost declarată neconstituțional și ca efect nu mai există):

ART. 18:

(1) Planurile-cadru ale învãțãmântului primar, gimnazial, liceal și profesional includ religia ca disciplinã școlarã, parte a trunchiului comun. Elevilor aparținând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numãrul lor, li se asigurã dreptul constituțional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii.

(2) La solicitarea scrisã a elevului major, respectiv a pãrinților sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate sã nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situația școlarã se încheie fãrã disciplina Religie. În mod similar se procedeazã și pentru elevul cãruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la aceastã disciplinã.

PRO VITA București
PRO VITA Bucureștihttp://www.asociatiaprovita.ro
Asociația PRO VITA Bucureşti este dedicată protejării vieţii umane începând de la concepţie şi promovării valorilor familiei, prin educaţie eficientă, acţiune civică şi legislaţie.

Cele mai citite postări