back to top

Scrisoare de protest adresată Prim-ministrului Republicii Franceze, împotriva violării drepturilor omului și democrației în Franța

Mai multe organizații non-guvernamentale românești au adresat azi o scrisoare de protest premierului Franței, dl. Jean Marc Ayrault, aflat în vizită la București. Semnatarii solicită oprirea reprimării de către autorități a manifestațiilor de amploare ce au loc în această țară împotriva legii care permite așa-zisa „căsătorie între persoane de același sex” și adopția de copii de către cuplurile de homosexuali. Scrisoarea a fost remisă Ambasadei Franței la București.

De asemenea, duminică 14 iulie, de Ziua Națională a Franței, va avea loc o manifestație de solidaritate cu familia franceză, începând cu ora 18.00, în Piața Victoriei. La eveniment vor participa și cetățeni francezi rezidenți în România.

 

SCRISOARE DE PROTEST

adresată Prim-ministrului Republicii Franceze, împotriva violărilor repetate ale drepturilor omului și democrației în Franța

Excelența voastră,

Organizațiile semnatare ale prezentei scrisori doresc să vă transmită alerta și preocuparea lor cu privire la cazurile de violare a drepturilor omului care se petrec în această perioadă în Franța, odată cu o serioasă alunecare spre practici totalitare care nouă, românilor, ne sunt binecunoscute.

Într-o atmosferă tensionată de dificultățile economice și sociale și în contextul dezbaterilor parlamentare asupra proiectului de lege privind așa-zisa „căsătorie pentru toți” („legea Taubira”), precum și ulterior promulgării legii, milioane de francezi din Paris și alte orașe au demonstrat și demonstrează într-un spirit pașnic, familial și în cadru legal, încă din noiembrie 2012. Manifestanții sunt victime ale violenței de mai multe feluri, de la atacuri armate și până la represiuni brutale și neprovocate din partea poliției, incluzând utilizarea abuzivă a gazelor lacrimogene și câteva sute de arestări.

Cel mai grav este cazul lui Nicolas Bernard Busse, participant la un protest de stradă absolut pașnic, condamnat la 2 luni de închisoare cu executare și amendă de 1.000 euro pentru infracțiuni discutabile: „rebeliune” și refuzul de a se lăsa amprentat.

Împreună cu colegii noștri din mișcarea „La Manif Pour Tous” din Franța și alte țări, solicităm oprirea represiunii autorităților asupra opozanților acestei legi, impusă antidemocratic de grupări contraculturale agresive, și care nu a făcut altceva decât să agraveze problemele din societatea franceză, învrăjbind cetățenii unii contra altora.

Mai atragem atenția și asupra următoarelor stări de fapt, care de asemenea constituie, în opinia noastră, evenimente fără precedent pentru „patria drepturilor omului”, Franța. Unele dintre acestea au fost documentate în Rezoluția 1947 (2013) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei:

 • Dreptul de a protesta formal este restricționat. Evenimentele sociale spontane sunt aspru pedepsite. Sunt deja de notorietate cazuri de amendare a purtătorilor de tricouri cu imaginea unei familii sau de confiscare a steagurilor tricolore;
 • Rămân nesancționate amenințări sau chiar fapte de agresiune asupra manifestanților, precum și acte flagrant contrare bunelor moravuri, comise de grupări extremiste de stânga (tip „Femen”), inclusiv în locașe de cult;
 • Procesul constituțional și legislativ a fost viciat. Solicitarea scrisă a unui număr de 700.000 de cetățeni de organizare a unei consultări populare a fost ignorată;
 • Consultările publice privind „legea Taubira” au fost dezechilibrate prin refuzul autorităților și în special al președintelui Hollande de a dialoga cu reprezentanții manifestanților și ai cultelor;
 • Datele și informațiile despre amploarea manifestațiilor cetățenești au fost manipulate de către autorități, în scopul dezinformării, inclusiv prin trucarea, în repetate rânduri, a înregistrărilor video-foto.

Făcută publică la București, azi 12 iulie 2013, cu ocazia vizitei în România a Prim-ministrului Franței, dl. Jean-Marc Ayrault

Semnatari:

 • Fundația Ioan Bărbuș
 • Asociația PRO VITA filiala București
 • Asociația „Alianța Familiilor din România”
 • Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro Vita din România
 • Asociația „Barasabii”
 • Asociația „Rost”
 • Asociaţia pentru Revigorarea Tradiţiei
 • Alianța pentru Demnitate Națională
 • Asociația Cercul Studențesc „Floarea de foc”
 • Asociația pentru Cultură și Educație „Sf. Daniil Sihastrul”
 • Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români – filiala Tg Jiu

 

LETTRE DE PROTESTATION

à Monsieur le Premier Ministre de France, Jean-Marc Ayrault en visite a Bucarest

Concernant les graves violations des droits de l’ homme et de la démocratie en France

 

Monsieur le Premier Ministre,

Les organisations roumaines soussignées tiennent à vous signaler leur préoccupation et leur alerte au sujet des cas répétés de violation des droits de l’ homme qui ont lieu actuellement en France, allant de pair avec un grave dérapage vers des pratiques totalitaires que nous, les Roumains, ne connaissons que trop bien.

Dans une atmosphère tensionnée par les difficultés économiques et sociales, pendant les débats parlementaires sur le projet de loi du soi-disant „mariage pour tous”, ainsi qu’ à la suite de la promulgation de celle-ci, les citoyens de Paris, de même que ceux d’ autres villes de France, ont voulu prendre position à ce sujet, depuis le mois de novembre, et continuent à le faire, en grand nombre et de manière pacifique, dans un cadre familial et tout à fait légal. Pourtant, les manifestants sont victimes de violences de tout genre, allant d’ attaques armées jusqu’ à des répressions de la police, brutales et en l’ absence de provocations.

Un cas qui nous semble des plus graves est celui de Nicolas Bernard Busse, un participant tout à fait pacifique à une manifestation, condamné à deux mois de prison et amende sur la base d’ accusations discutables de rébellion et de refus de se laisser prendre les empreintes digitales.

Nous souhaitons attirer votre attention sur les faits suivants, qui constituent des évènements alarmants et sans précèdent pour la France, „patrie des droits de l’ homme”:

 • Le droit de protester formellement est restrictionné. Des évènements sociaux spontanés sont durement sanctionnés. Sont déjà notoires des cas d’ amendes imposées à des porteurs de T-shirts avec l’ image de la famille naturelle et des cas de confiscation de drapeaux tricolores.
 • Par contre, restent impunies les menaces et même les agressions contre des manifestants pacfiques, aussi bien que des actes flagrants contre les bonnes moeurs, commis par des groupes extrémistes de gauche – du type „Femen” -, y compris dans les lieux de culte.
 • La procédure législative constitutionnelle, dans le cas de la loi Taubira, a été viciée. On a ignoré la requête, signée par un nombre de 700 000 citoyens, concernant un référendum sur le mariage.
 • Les consultations publiques sur la loi Taubira ont été limitées, en commençant par le refus du président François Hollande de dialoguer avec les représentants des cultes et des manifestants.
 • Les données et les informations publiques sur l’ ampleur des manifestations des citoyens ont été manipulées par les autorités, y compris au moyen de nombreux truquages des photos et des enregistrements vidéo.

Ensemble avec les collègues de France et d’ autres pays, nous vous sollicitons instamment de disposer l’ arrêt immédiat de toute répression par les autorités contre les opposants de la loi Taubira, imposée de façon anti-démocratique par des groupes contre-culturels agressifs, avec le résultat d’ aggraver les problèmes de la société française, en divisant entre eux et en incitant à la discorde les citoyens de la République.

Dans l’ espoir d’ une solution correcte et judicieuse de votre part,

Bucarest, le 12 juillet 2013

 • Fundația Ioan Bărbuș
 • Asociația PRO VITA filiala București
 • Asociația „Alianța Familiilor din România”
 • Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro Vita din România
 • Asociația „Barasabii”
 • Asociația „Rost”
 • Asociaţia pentru Revigorarea Tradiţiei
 • Alianța pentru Demnitate Națională
 • Asociația Cercul Studențesc „Floarea de foc”
 • Asociația pentru Cultură și Educație „Sf. Daniil Sihastrul”
 • Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români – filiala Tg Jiu
PRO VITA București
PRO VITA Bucureștihttp://www.asociatiaprovita.ro
Asociația PRO VITA Bucureşti este dedicată protejării vieţii umane începând de la concepţie şi promovării valorilor familiei, prin educaţie eficientă, acţiune civică şi legislaţie.

Cele mai citite postări