back to top

Un comitet al ONU afirmă că legea irlandeză care protejează copilul nenăscut de avort „încalcă dreptul internațional”

Un comitet al ONU din Geneva a denunțat Irlanda pentru legile sale împotriva avortului, afirmând că poziția pro-vita a acestei țări încalcă clauzele unui vechi tratat al ONU privind drepturile omului. Aceasta deși conceptul de „drept la avort” nu există în legislația internațională a drepturilor omului.

Demonstrație pro-life în Dublin, Irlanda, 2013
Demonstrație pro-life în Dublin, Irlanda, 2013

Membrii comitetului au declarat ministrei justiției din Irlanda, Frances Fitzgerald, că prevederea constituțională care apără copilul nenăscut împotriva avortului reprezintă o „cruzime inacceptabilă”. Un membru al comitetului a întrebat: „Poate delegația [irlandeză] să explice cum reconciliază legile actuale cu obligațiile sale [conform tratatului] – care, vă reamintesc, constituie – un drept absolut?”

Conform lui Patrick Carr, reprezentantul grupării „Family and Life” din Dublin, mai multe grupări pro-avort, între care Irish Human Rights and Equality Commission (Comisia Irlandeză pentru Drepturile Omului și Egalitate), Irish Council for Civil Liberties (Consiliul Irlandez pentru Libertățile Civile) și Abortion Right Campaign (Campania pentru dreptul la avort), au depus mărturie și au cerut comitetului să penalizeze Irlanda. A mai depus mărturie Center for Reproductive Rights (Centrul pentru Drepturi Reproductive), o organizație pro-avort din SUA.

Editorialistul irlandez David Quinn a declarat pentru Breitbart News că poporul irlandez nu are o foarte mare stimă pentru astfel de comitete ale ONU, dar „[publicația] Irish Times acordă acestor comitete mai multă greutate decât merită, și la fel și politicienii noștri. De fiecare dată când [oamenii] au votat, am respins o lege liberală privind avortul. Poporul irlandez trebuie să insiste ca guvernul să apere constituția”.

Singura grupare care a depus mărturie la Geneva în sprijinul legii irlandeze a fost „Family and Life” a lui Carr. Dr. Thomas Finegan a declarat comitetului că „nu există conceptul de drept la avort în legislația internațională a drepturilor omului” și „copilul nenăscut este recunoscut ca subiect al drepturilor omului de mai multe prevederi internaționale în materie”.

În continuare, domnia sa a declarat că respectivul comitet nu are autoritatea legală de a emite interpretări cu caracter obligatoriu ale tratatului. Furios, președintele comitetului, Sir Nigel Rodley, a caracterizat mărturia lui Finegan ca fiind „de o aroganță fenomenală”.

Comitetul din Geneva are datoria de a analiza conformitatea statelor cu Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice, unul dintre cele două tratate din 1966 care pun în aplicare Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Deși tratatul nu susține existența dreptului la avort – de fapt, nici nu menționează avortul – organismul de monitorizare a tratatului și-a asumat de la sine putere atribuția de a-l redefini pentru a include un drept la avort. De fapt, comitetul interpretează că acest drept s-ar desprinde din partea din tratat care garantează dreptul la viață.

Singurul organism care poate modifica efectiv clauzele tratatului sunt statele-părți la tratat, adică cele 168 de țări care l-au ratificat. Statele-părți au refuzat până în prezent să introducă avortul în tratat.

Acest comitet, și altele asemănătoare ale ONU, au „dictat” unor zeci de țări să adopte legi favorabile avortului, cu anumite restricții. Rezoluțiile acestor comitete ale ONU nu au putere de obligativitate asupra statelor membre, fiind doar declarații politice. De altfel, majoritatea țărilor au ignorat directivele.

PRO VITA București
PRO VITA Bucureștihttp://www.asociatiaprovita.ro
Asociația PRO VITA Bucureşti este dedicată protejării vieţii umane începând de la concepţie şi promovării valorilor familiei, prin educaţie eficientă, acţiune civică şi legislaţie.

Cele mai citite postări