back to top

Un franciscan român, doctor în bioetică la Accademia Alfonsiana din Roma

Luni, 23 iunie a.c., începând cu ora 17.00, pr. Adrian Măgdici OFMConv., a apărat public, la Accademia Alfonsiana (Roma), lucrarea de doctorat în teologie morală (bioetică), intitulată «Demnitatea personală a embrionului uman în lumina Instrucţiunii Dignitas personae». Comisia examinatoare a fost formată din pr. prof. dr. Maurizio Faggioni (moderator prim), pr. prof. dr. Aristide Gnada (moderator secund) şi pr. prof. dr. Andrzej Wodka (preşedinte).

Adrian Magdici

În cercetarea sa, bazată pe argumente științifice, filosofice și teologice, pr. Adrian a încercat să argumenteze: a) că demnitatea persoanei umane, deși nu este cu totul străină unei analize pur raționale, poate fi mai viguros fondată cu ajutorul teologiei (prin intermediul unei reflexii cristologice); b) că o analiză pur bio-hilemorfică a ființei umane nu poate explica dimensiunile transcendente ale persoanei și, în sfârșit, c) că orice ființă umană, inclusiv embrionul uman – sănătos ori defectiv – este persoană (în sensul boeţian al termenului).

În concluzie, a argumentat părintele, identitatea personală a embrionului uman – presupusă de Dignitas personae – deși poate fi intuită și în context filosofic, în realitate trebuie să fie iluminată cu ajutorul cristologiei și eliberată de capcana naturalismului materialist, pentru a putea fi proclamată și apărată cum se cuvine.

Aşadar, după ce prezentat succint roadele cercetării sale în fața comisiei examinatoare şi a audienței, răspunzând întrebărilor celor doi moderatori, pr. Adrian a fost acceptat pentru titlul de doctor în teologie morală. A urmat, apoi, o agapă fraternă la care au fost invitați toți cei care au venit să-l asculte și să-l încurajeze. (text și foto preluate de pe website-ul Ordinului Fraților Minori Conventuali din România)

Felicitările noastre părintelui Adrian, colaborator și al blogului CulturaVietii.ro!

Re(d)acționarul
Re(d)acționarul
Texte preluate din alte surse și anunțuri ale redacției.

Cele mai citite postări