back to top

CEDO impune adopția pentru homosexuali în anumite circumstanțe și abuzează suveranitatea statelor. România este vizată

UPDATE: Curtea Constituțională a Germaniei a declarat, tot ieri, că adoptarea copiilor de către cuplurile de același sex este în acord cu Constituția federală.

gayparentscorbis_228x263 Marea Cameră (instanța ultimă) a Curții Europene a Drepturilor Omului a condamnat, ieri, Austria pentru violarea Convenției Europene a Drepturilor Omului prin diferențierea la adopție între cuplurile unisex necăsătorite și respectiv cuplurile heterosexuale necăsătorite, în situația în care unul dintre parteneri dorește să adopte copilul celuilalt. Curtea și-a menținut totuși propria jurisprudență, stabilind că limitarea adopției la cuplurile căsătorite heterosexuale nu este discriminatorie, acolo unde și cuplurile homosexuale se pot căsători.

Cazul X și alții contra Austria a implicat două femei aflate într-o „relație” homosexuală. Una dintre ele a cerut să adopte copilul natural al celeilalte. Legea austriacă interzice adopția într-o asemenea circumstanță, întrucât ar duce la întreruperea legăturii familiale legale cu părintele biologic (situație oarecum identică celei din România).

Reclamantele au invocat încălcarea articolelor 8 (protecția vieții private și de familie) și 14 (interzicerea discriminării pe criterii de orientare sexuală) din Convenția Drepturilor Omului, tratatul în baza căruia funcționează Curtea.

Curtea a apreciat cu 10 voturi la 7 că tratamentul diferit aplicat de autoritățile austriece este discriminatoriu și că Austria nu a putut furniza dovezi convingătoare că diferențierea în tratament este necesară pentru a proteja intersele copilului.

Hotărârea CEDO înseamnă că, practic, dacă un stat permite adopția unui copil de către un cuplu de sex diferit necăsătorit, trebuie să îl permită și pentru doi homosexuali necăsătoriți. În această situație se află din păcate și România, care permite adopția simultană sau succesivă de către două persoane necăsătorite doar în condiții stricte, dar o permite, conform legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției:

„Art. 71. – (1) Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan şi nici succesiv, cu excepţia cazului în care sunt soţ şi soţie.
(2) Cu toate acestea, o nouă adopţie poate fi încuviinţată atunci când:
[…] c) copilul adoptat are un singur părinte, necăsătorit, iar acesta se află într-o relaţie stabilă şi convieţuieşte cu o persoană de sex opus, necăsătorită, care nu este rudă cu acesta până la gradul al patrulea, şi declară prin act autentic notarial că noul adoptator a participat direct şi nemijlocit la creşterea şi îngrijirea copilului pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 5 ani.”

Celelalte state membre ale CEDO cu legislație similară sunt Portugalia, Rusia şi Ucraina.

Hotărârea și comunicatul de presă în limba franceză sunt disponibile pe site-ul CEDO aici.

Partea bună a deciziei este menținerea unanimă a propriei jurisprudențe din cazul Gas și Dubois contra Franța. În acea situație, CEDO a stabilit ca nediscriminatorie limitarea adopției la cuplurile heterosexuale căsătorite și interzicerea ei în cazul cuplurilor homosexuale aflate în parteneriat sau căsătorie.

Printre organizațiile care au intervenit ca terțe părți în proces au fost European Center for Law and Justice (Centrul European pentru Lege și Justiție) și Alliance Defending Freedom (Alianța pentru Apărarea Libertăților) care au furnizat ample dovezi că familia naturală este modelul ce trebuie protejat și că așa-zisa teorie a „nediferențierii”, conform căreia cuplurile de același sex pot crește la fel de bine copii, nu este susținută de științele sociale.

„Copilul nu este o proprietate și nu trebuie să fie subiectul unor experimente sociale atunci când există dovada clară că familia naturală este modelul optim”, a declarat Roger Kiska, avocat ADF.

CEDO este autoritatea juridică supremă a Consiliului Europei și hotărârile sale au efect direct în toate cele 47 de state membre (a nu se confunda Consiliul Europei cu Uniunea Europeană, care are doar 27 de membri). Despre consecințele pentru România ale acestei noi decizii stupefiante, în curând.

PRO VITA București
PRO VITA Bucureștihttp://www.asociatiaprovita.ro
Asociația PRO VITA Bucureşti este dedicată protejării vieţii umane începând de la concepţie şi promovării valorilor familiei, prin educaţie eficientă, acţiune civică şi legislaţie.

Cele mai citite postări